Lytt

Skjema

Her finner du en oversikt over skjema Nittedal kommune har tilgjengelig. Elektroniske skjema kan du fylle ut på skjerm og sende inn direkte. Papirversjoner må skrives ut og sendes per post til kommunen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Barn, unge og familier

Barnehageplass

Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

Fritidskontakt/støttekontakt - registrering

Melding til barnehagemyndigheten

Skole - SFO søknad, SFO endring og oppsigelse 

Søknad om permisjon fra undervisning

Helse og omsorg

Bostøtte (Husbanken)

Fritidskontakt/støttekontakt - registrering

Helsetrygdekort

Kommunalt disponert bolig

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Kultur og fritid

Kandidat til kommunens kulturpris - forslag

Kulturskole

Idrettstilskudd

Søknad om oppsetting av reklame i kommunale idrettsanlegg

Søknad til aktivitetsfondet

Tilskudd til barne- og ungdomsforretninger

Tilskudd til kulturmidler i nittedal kommune

Eiendom, næring og samferdsel

Avvik kommunale bygg og haller

Bedriftsregistrering (Brønnøysundregistret)

Byggesak - Fohåndskonferanse

Byggesøknad

Etablererprøve om serveringsloven - påmelding

Bevilling - Endring i bevillingssaker

Felling av trær/rydding av kratt på kommunal grunn - søknad

Frikort (skatteetaten)

Flyttemelding (Skatteetaten)

Gravetillatelse 

Kjøretillatelse og bomnøkkel for skogsbilveiene

Kunnskapsprøver for skjenke- og salgsbevilling

Konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - egenerklæring

Matrikkel - Krav om retting

Melde feil (kommunale veier, plasser, gatelys  og brøyting)

Melding om plassering av enkelt byggetiltak etter ferdigstillelse

Motorferdsel i utmark

Nabovarsel

Oljetank - Melding om installasjon / sanering av nedgravd tank

Omsetningsoppgave for alkohol - salg

Omsetningsoppgave for alkohol - skjenking

Opplysninger om nyansatte

Renovasjon - bestilling / endring/deling

Renovasjon - klage

Salgsbevilling (alkohol)

Sanitærabonnement - søknad/melding om endring

Serveringsbevilling og/eller skjenkebevilling

Situasjonskart

Skattekort (skatteetaten)

Skjenkebevilling - åpent arrangement

Skjenkebevilling - lukket arrangement

Startlån (Husbanken)

Utslippstillatelse

Vann-/avløpsanlegg - ferdigmelding av arbeid

Skjema på papir

Barn, unge og familier

Ekteskap, separasjon, skilsmisse


Helse og omsorg

Kommunalt disponert bolig

Søknad om omsorgstjenester

Eiendom, næring og samferdsel

Oppmåling

Deling av eiendom

Fettutskillersøknad

Sammenslåing av eiendommmer

Seksjonering


Publisert: 31.10.2018 14.34
Sist endret: 31.01.2024 09.30