Lytt

Skjema

Her finner du en oversikt over skjema Nittedal kommune har tilgjengelig. Elektroniske skjema kan du fylle ut på skjerm og sende inn direkte. Papirversjoner må skrives ut og sendes per post til kommunen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Skjema

Barn, unge og familier

Barnehageplass

Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

Melding til barnehagemyndigheten

Skole - SFO søknad, SFO endring og oppsigelse 

Søknad om permisjon fra undervisning

 


Helse og omsorg

Bostøtte (Husbanken)

Helsetrygdekort

Kommunalt disponert bolig

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Søknad om å bli støttekontakt

Kultur og fritid

Kulturpris - forslag

Kulturskole

Idrettstilskudd

Søknad til aktivitetsfondet

Tilskudd til barne- og ungdomsforretninger

Tilskudd til formidling av kultur

Eiendom, næring og samferdsel

Bedriftsregistrering (Brønnøysundregistret)

Byggesak - Fohåndskonferanse

Byggesøknad

Etablererprøve om serveringsloven - påmelding

Bevilling - Endring i bevillingssaker

Frikort (skatteetaten)

Flyttemelding (Skatteetaten)

Gravetillatelse 

Grensejustering / grensepåvisning

Kjøretillatelse og bomnøkkel for skogsbilveiene

Kunnskapsprøver for skjenke- og salgsbevilling

Konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - egenerklæring

Matrikkel - Krav om retting

Melde feil (kommunale veier, plasser, gatelys  og brøyting)

Melding om plassering av enkelt byggetiltak etter ferdigstillelse

Motorferdsel i utmark

Nabovarsel

Oljetank - Melding om installasjon / sanering av nedgravd tank

Omsetningsoppgave for alkohol - salg

Omsetningsoppgave for alkohol - skjenking

Oppmålingsforretning etter matrikkelloven - rekvisisjon

Renovasjon - bestilling / endring

Renovasjon - klage

Rørleggermelding

Salgsbevilling (alkohol)

Serveringsbevilling og/eller skjenkebevilling

Situasjonskart

Skattekort (skatteetaten)

Skjenkebevilling - åpent arrangement

Skjenkebevilling - lukket arrangement

Startlån (Husbanken)

Utslippstillatelse

Skjema på papir

Barn, unge og familier

Ekteskap, separasjon, skilsmisse

Norskopplæring (dagskurs)

Norskopplæring (kveldskurs)


Helse og omsorg

Søknad om omsorgstjenester

Eiendom, næring og samferdsel

Oppmåling

Deling av eiendom

Fettutskillersøknad

Sammenslåing av eiendommmer

Seksjonering

Kultur og fritid

Sesongleie idrettshaller


Publisert: 31.10.2018 14.34
Sist endret: 04.05.2023 10.06