Klarlegging av eksisterende grense - grensepåvisning

Klarlegging av eksisterende grense - grensepåvisning kan rekvireres når en eiendomsgrense er uklar eller mangler grensemerker mot en tilstøtende eiendom.

Skjema

Søknadsskjema i PDF (PDF, 93 kB) Søknadsskjema i word (DOCX, 48 kB)

Veiledning

Klarlegging av eksisterende grense - grensepåvisning

Saksbehandlingstid

Faktura skal være betalt før arbeidet igangsettes. Kommunen har i lov 16 uker på seg til å gjennomføre saken når alle vilkår er oppfylt, dvs. når faktura er betalt. Fra 1.november til 30.april gjelder egen vinterforskrift. I denne perioden kan det være vanskelig å gjennomføre forretninger, slik at denne tiden kommer i tillegg til de 16 ukene.

Priser

Se gjeldende betalingsregulativ for teknisk tjenester, kapitel. 7, pkt. 7.4 og 7.5. Punkt 7.4 gjelder der grensene tidligere er koordinatbestemt i NGO/Euref89 ved oppmålingsforretning eller kartforretning. Punkt 7.5 gjelder der grensene ikke tidligere er koordinatbestemt.

Hva koster tekniske tjenester

Sist endret 17.04.2015
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering