Matrikkelopplysninger (eiendomsopplysninger)

Matrikkelen er landets offisielle eiendomsregister. Den inneholder en oversikt over eiendommer, eiendomsgrenser, adresser og bygninger.

Opplysninger om en eiendom

Kommunens kartløsning

Ønsker du opplysninger om en eiendom, kan du finne informasjon om eiendommen selv. Ved å gå på kommunens kartløsning, finner du gårds- og bruksnummer, adresse og areal av eiendommen.

Gå til kartportalen

 

Se eiendom

Se eiendom viser alle eiendommer i Norge, eiendomsgrenser og gårds- og bruksnummer. Kartverket har utviklet løsningen som viser all matrikkelinformasjon om en eiendom med unntak av eier. Grunnboksutskrift kan og tas ut herfra/bestilles.

Se eiendom

 

Hvem eier en eiendom?

Opplysninger om hvem som eier en eiendom er sensitive data og kan ikke utgis. Unntaket er ved saker som krever nabovarsling.

Kartverket kan oppgi eiere av en eiendom, men ikke adresser til privatpersoner. Kartverket har telefonnummer: 08700

Naboliste og eierliste

I en naboliste framgår det hvem som er naboer og gjenboere til en bestemt eiendom. Vilkår for utlevering er at opplysningene skal brukes i en bestemt sak.

Bestilling av nabolister og eierlister gjøres via Ambita Infoland. Dette er en betalingsløsning for kommunal informasjon.

Link til Ambita Infoland

 

Matrikkelbrev

Et matrikkelbrev er en attestert utskrift som viser alle registrerte opplysninger om en konkret matrikkelenhet (eiendom) ved en gitt dato. Inkluderer blant annet bygningsopplysninger, kart og koordinatliste.

Matrikkelbrev kan kun utleveres til den som har grunnbokshjemmel til eiendommen, eller til den som har fått fullmakt. Hvis en eiendom eies av et firma/foretak eller av en død person, kan matrikkelbrevet utgis til hvem som helst. Matrikkelbrevet kan kun sendes i posten eller utleveres ved personlig oppmøte.

Ønsker du en utskrift av eiendomsgrenser med en koordinatliste (eiendomskart med koordinatliste) over en eiendom, kan det bestilles av hvem som helst. Eiendomskart med koordinatliste bestilles på infoland.no.

Både matrikkelbrev og eiendomskart med koordinatliste er gebyrbelagt.

 

Bolignummer

Les mer om bolignummer her

 

Slette tinglyst hefte

Les mer om sletting av tinglyst hefte

 

 

 

Sist endret 22.06.2017
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering