Tilskuddsordninger

Vi har fire ulike tilskuddsordninger til  lag og foreninger og andre frivillige.

Tilskudd til barne-og ungdomsforeninger

Nittedal kommune tildeler hvert år kr. 300.000,- til barne- og ungdomsforeninger.

Støtten som gis i form av grunnstøtte, medlemsstøtte og tilleggsstøtte til spesielle tiltak.

Søknadsfrist 30. april.

Søk tilskudd til barne- og ungdomsforeninger her

 

Tilskudd til idrett

Nittedal kommune tildeler hvert pr kr. 1.000.000,- til idrettsforeninger.

Støtten gis i form av grunnstøtte, medlemsstøtte, og ekstern halleie.

Søknadsfrist 30. april.

Søk om tilskudd til idrett her

 

Tilskudd til formidling av lokal kultur

Det er opprettet en ny tilskuddsordning på kr. 400.000 for formidling av lokal kultur.

Det vil bli utarbeidet egne retningslinjer for tilskuddsordningen. Fond for kultur, idrett og annet frivillig arbeid samt flexifond er avviklet.

Søknadsfrist 15. oktober

 

 

 

 

 

Sist endret 03.01.2017
Fant du det du lette etter?

Finn frem

Kontakt

Leder for idrett og friluftsliv
Leder for ungdomsaktiviteter
 
Login for redigering