Feiing og tilsyn

Feierens oppgaver deles mellom tradisjonell feiing av skorsteiner/piper og tilsyn. Fra og med 2018 er også fritidsboliger omfattet av ordningen.

Feiing og tilsyn utføres av Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR), et interkommunalt selskap som Nittedal er medeier i. 

Spørsmål om feiing og tilsyn rettes direkte til NRBR.

Nytt ildsted?

Det er meldeplikt til feieravdelingen ved nyinstallasjon av ildsted. Innmeldingsskjema finner du på NRBRs hjemmesider.

Feie- og tilsynsgebyr

Feie- og tilsynsgebyr betales etter antall pipeløp.

Gebyret er ikke knyttet til tidspunkt for når feiing og tilsyn gjennomføres, men gjelder uansett om og når tjenesten finner sted.

Er det ingen ildsted tilknyttet pipeløpet kan det søkes fritak for gebyr. Søknad rettes til NRBR.

Gebyret fastsettes og faktureres av Nittedal kommune.

Kontaktinformasjon NRBR:

Sykehusveien 10
1474 Nordbyhagen
Resepsjon og sentralbord er betjent hverdager kl 8-11 og 12-15 (14 i sommertiden)
Hjemmeside: www.nrbr.no

Sentralbord: 67 91 04 00

Sist endret 26.10.2017
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering