Servering-, skjenke- og salgsbevillinger

Etter lov om serveringsvirksomhet med forskrifter og lov om omsetning av alkoholholdige drikker med forskrifter, må det for å drive med serveringsvirksomhet og/eller skjenking, salg og tilvirking av alkoholholdige drikker, kan det bare skje på grunnlag av bevilling etter servering-  eller/og alkoholloven og at det foreligge en bevilling gitt av kommunen.
 

Serveringsbevilling

For å drive serveringssted må du ha

 • serveringsbevilling
 • etablererprøven for daglig leder

Serveringsbevilling gis til den som vil gjøre seg næring av å drive et serveringssteder og er eier av stedet og daglig leder ved stedet må ha bestått etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling.

Et serveringssted er et sted hvor det serveres mat og/eller drikke og hvor gjestene kan spise og/eller drikke på stedet. Serveringssteder kan være restauranter, kafeer, konditorier, gatekjøkken, potetvogner, puber og bensinstasjoner.

Hvor lang tid tar det?
Saksbehandlingtiden er inntil 60 dager fra du har sendt inn alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til politiet, Kemnerkontoret, Nav og Skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Hva skal følge søknaden?

Følgende dokumentasjon skal følge søknaden:

 • Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av serveringsstedet, fra Brønnøysundt registeret.
 • Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten, basert på skjema RF-1244 fastsatt av Kemneren.
 • Målsatt tegning over serveringsstedet, inne og ute.
 • Dokumentasjon på daglig leders ansettelse ved serveringsstedet, f. eks revisor.
 • Bekreftet kopi av bevis på at daglig leder har gjennomført etablererprøven (serv.l. § 5).
 • Brukstillatelse fra bygningsmyndighetene.
 • Utskrift av aksjeeierbok med samtlige involverte aksjonærer, med eier forholden bekreftet av selskapets revisor
 • Kopi av melding til Mattilsynet, med bekreftelse
 • Bekreftelse fra MVA-manntallet (Skatt øst).
 • Adkomstdokumenter (skjøte, leiekontrakt etc.).

Bruk denne linken på å søk om serveringsbevilling

 

Etablererprøve for serveringssted

Det kreves kunnskap om økonomistyring og relevante regler, herunder serveringsloven, skatte- og avgiftsloven, regnskapsloven, konkursloven, arbeidsmiljøloven og alkoholloven.

Påmelding:

Påmelding til etablereprøven du gjøre her

Neste prøve: 5.april, 9.mai, 13. juni. Alle datoer med oppmøte kl. 08.45.

Gjør oppmerksom på at det er begrenset med plasser.

Etablererprøven gjennomføres elektronisk.

Varighet: 90 minutter.

Tillate hjelpemidler: Lovsamlinger kan benyttes. Ordbøker kan ikke benyttes.

Pris: 400 kroner per gang

NB! Du må ha med gyldig legitimasjon når du møter opp for å avlegge prøvene.

Pensum til etablererprøven:

Bestill gjerne boken "Kunnskapsprøven i etablererprøven" fra VINN Narvik.
- bestill i nettbutikk (ekstern lenke)
- bestill pr. telefon 76 96 72 00
- bestill pr. e-post

Det er ingen begrensinger i antall ganger du kan gå opp til prøven

 

Skjenkebevilling

Hvis du har serveringsbevilling fra før og ønsker å skjenke alkohol, søker du om å få skjenkebevilling i tillegg.

For å servere alkoholholdig drikke må serveringsstedet ha

 • serveringsbevilling
 • bestått etablererprøven for styrer
 • skjenkebevilling
 • bestått kunnskapsprøven for skjenkebevilling for styrer og stedfortreder
 • det er krav om uklanderlig vandel i henhold til alkoholloven
 • styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling
 • styrer og stedfortreder må være over 20 år

Hvor lang tid tar det?
Saksbehandlingtiden er inntil tre måneder fra du har sendt inn alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til politiet, kemneren, Nav, Mattilsynet og Skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Hva skal følge søknaden?

Følgende dokumentasjon skal følge søknaden:

 • Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av serveringsstedet, fra Brønnøysundt registeret.
 • Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten, basert på skjema RF-1244 fastsatt av Kemneren.
 • Målsatt tegning over serveringsstedet, inne og ute.
 • Dokumentasjon på daglig leders ansettelse ved serveringsstedet, f. eks revisor.
 • Bekreftet kopi av bevis på at daglig leder har gjennomført etablererprøven (serv.l. § 5).
 • Bestått kunnskapsprøven for skjenkebevilling for styrer og stedfortreder
 • Brukstillatelse fra bygningsmyndighetene.
 • Utskrift av aksjeeierbok med samtlige involverte aksjonærer, med eier forholden bekreftet av selskapets revisor
 • Kopi av melding til Mattilsynet, med bekreftelse
 • Bekreftelse fra MVA-manntallet (Skatt øst).
 • Adkomstdokumenter (skjøte, leiekontrakt etc.).

Bruk denne linken til å søke om skjenkebevilling.

 

Enkeltarrangement med alkoholservering

Skjenkebevilling kan gis for både lukkede og åpne enkeltarrangement. Søknad må sendes tre uker før arrangementet.

Åpent enkeltarrangement
Skal du ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område, må du søke om skjenkebevilling for arrangementet.

Lukket enkeltarrangement
Skjenkebevilling er nødvendig dersom du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller dersom lokalet festen skal holdes i kun har en serveringsbevilling.

Hvis du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer, må du søke om skjenkebevilling for et lukket arrangement. Selskapet kan ikke være åpent for utenforstående, det vil si at gjestene ikke kan være invitert via annonser, plakater eller sosiale medier. I slike tilfeller må du søke om skjenkebevilling for et åpent arrangement.

Bruk denne linken for søknad om ambulerende skjenkebevilling

 

Salgsbevilling

Butikker som skal selge alkohol, må søke om salgsbevilling. Salgsbevilling gjelder for drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget. I søknaden må du gi opplysninger om stedet, eierforhold og hvem som skal være styrer og stedfortreder.

Saksbehandlingtiden er inntil tre måneder fra du har sendt inn alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til politiet, Kemnerkontoret, Nav og Skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Hva skal følge søknaden?

Følgende dokumentasjon skal følge søknaden:

• Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av serveringsstedet.
• Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten, basert på skjema RF-1244 fastsatt av Skattedirektoratet.
• Målsatt tegning over serveringsstedet, inne og ute.
• Dokumentasjon på daglig leders ansettelse ved serveringsstedet.
• Bestått kunnskapsprøven for skjenkebevilling for styrer og stedfortreder.
• Brukstillatelse fra bygningsmyndighetene.
• Utskrift av aksjeeierbok med samtlige involverte aksjonærer, med eier forholden bekreftet av selskapets revisor.
• Kopi av melding til Mattilsynet, med bekreftelse.
• Bekreftelse fra MVA-manntallet (Skatt øst).
• Adkomstdokumenter (skjøte, leiekontrakt etc.).
 

Bruk denne linken for å søk om salgsbevilling

 

Kunnskapsprøver for skjenke- og salgsbevilling

Den som søker om å bli godkjent som daglig leder, styrer eller stedfortreder på steder med salgs- eller skjenkebevilling må ha bestått prøven. For å bli godkjent som styrer eller stedfortreder på et sted med skjenkebevilling må du ha fylt 20 år

Påmelding:

Bruk denne linken om påmelding til kunnskapsprøven for salg og skjenking

Neste prøver: 5.april, 9.mai, 13. juni , alle datoer med oppmøte kl. 08.45.

Gjør oppmerksom på at det er begrenset med plasser.

Kunnskapsprøven for skjenking og salg gjennomføres elektronisk.

Varighet: 60 minutter.

Pris: 400 kroner per gang

NB! Du må ha med gyldig legitimasjon når du møter opp for å avlegge prøvene.

Det er ingen begrensinger i antall ganger du kan gå opp til prøvene.

Nettbaserte kurs


Link til nettbutikken Vinn

Nettbasert kurs for kunnskapsprøven for etablererprøven
Har du behov for et kurs før du gjennomfører Etablererprøven for serveringsvirksomhet? Vårt nettbaserte kurs i Etablererprøven for serveringsvirksomhet er et live kurs hvor vi i løpet av 2,5 timer går igjennom de viktigste emnene fra læremateriellet. Vi bruker eksempler til å belyse sentrale deler fra lovverket og gir deg praktiske tips i forhold til etablering av serveringsvirksomhet. Du kan stille spørsmål underveis i kurset. For å delta trenger du tilgang til en datamaskin og Internett.
Seminarene koster kr. 1 000,- og kjøpes i vår nettbutikk på lik linje med læremateriell og tilgang til test deg selv-prøvene på www.vinn.no.

Etablererprøven for serveringsvirksomhet går tirsdager fra kl. 09.00 til 11.30. Seminaret kjøres følgende datoer våren 2016:

 • 6. desember

Nettbasert kurs for kunnskapsprøven for skjenking
Har du behov for et kurs før du gjennomfører Kunnskapsprøven i alkoholloven for skjenkebevilling? Vårt nettbaserte kurs i Kunnskapsprøven i Alkoholloven for skjenkebevilling er et live kurs hvor vi i løpet av 2,5 timer går igjennom de viktigste emnene fra læremateriellet. Vi bruker eksempler til å belyse sentrale deler fra lovverket og du kan stille spørsmål underveis. For å delta trenger du tilgang til en datamaskin og Internett.

Seminaret for Kunnskapsprøven for skjenkebevilling går onsdager fra kl. 09.00 til 11.30. Seminaret kjøres følgende datoer i 2016:

 • 7. desember

Nettbasert kurs for kunnskapsprøven for salgsbevilling
Har du behov for et kurs før du gjennomfører Kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling? Vårt nettbaserte kurs er det du trenger. Kurset består av 5 videoer hvor vi går igjennom de viktigste emnene fra læremateriellet. Vi bruker eksempler til å belyse sentrale deler fra lovverket og til hvert emne hører det til en quiz. Du kan også stille oss spørsmål i et eget forum som vi vil svare på så fort som mulig. Du har tilgang til kurset i 48 timer og du kan starte kurset når du selv ønsker.


Spørsmål angående seminarene må dere gjerne kontakte oss.

Mari Nilsen

Rådgiver
VINN, Teknologiv. 10, NO-8517 Narvik
Tel: 76 96 72 37, Mob: 992 75 818
e-post: mari@vinn.no

Pensum til kunnskapsprøve for skjenkebevilling:

Pensum til kunnskapsprøve for salgsbevilling:

Sted: Nittedal kommune, Moveien 1, 1482 Nittedal.

Kart
Nittedal rådhus

Nittedal rådhus

Moveien 1

Nittedal

Sist endret 20.03.2017
Fant du det du lette etter?

Finn frem

Se også

 
Login for redigering