Vann og avløp

I Nittedal er det ca 200 km vann- og avløpsnett med tilsammen 5 trykkøkningsstasjoner, 4 høydebasseng, 23 pumpestasjoner og 3 renseanlegg. Dette er en helt avgjørende del av kommunens infrastruktur.

Tilkobling av vann av avløp

For mer informasjon om tilkobling til offentlig vann og avløp trykk her:

Tilkobling til offentlig vann og avløp

Rehabilitering av kloakkledninger

For mer informasjon om rehabilitering av kloakkledninger trykk her:

Rehabilitering av kloakkledninger

Planer

Hovedplanen for vann og avløp i Nittedal kommune kan du lese her (PDF, 2 MB). Denne legger føringer for hvordan vi skal møte utfordringene som ligger foran oss i Nittedal.

For ytterligere informasjon kan lese VA-norm (PDF, 2 MB) i Nittedal.

Vannmåleravlesning

Klikk her for å registrere avlesning av vannmålerstand

Vannkvalitet

De fleste i Nittedal får vann fra Nedre Romerike vannverk IKS (NRV IKS). Mer informasjon om vannleveranser og vannkvalitet kan finnes på deres hjemmeside.

NRVs hjemmeside

Sist endret 22.11.2016
Fant du det du lette etter?

Finn frem

Kontakt

Enhetsleder, kommunalteknikk

Enhetsleder, kommunalteknikk

 
Login for redigering