Parkeringskort for forflytningshemmede (HC-parkering)

 

Hvem kan søke?

Tilbudet er i første rekke beregnet for forflytningshemmet fører av motorvogn, men forflytningshemmet passasjer med særlig behov for parkeringslettelse kan også søke.

Les hele forskrif om parkering for forflytningshemmede her.

Hvordan søke?

Du søker ved å fylle ut Søknadsskjema

Søknaden har to deler:

  1. Du må selv fylle ut «Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede».
  2. Fastlegen din skal fylle ut skjemaet «Legeerklæring».

Skjemaene kan også fås ved henvendelse til kommunen, telefon 67 05 90 00.

Husk å legge ved et passbilde av nyere dato. Alle felt i søknaden må fylles ut

Ex: Hvorfor har du særlig behov for parkeringslettelser?
      Konkrete steder og situasjoner som gjør at du har særlig behov for parkeringslettelse.

Hvor skal søknaden sendes?

Nittedal kommune, Postboks 63, 1483 Hagan

Fornying

Parkeringskortet kan ikke fornyes. Dersom du mener at du fremdeles har behov for parkeringskort etter utløpstiden, må du søke på nytt.

Søknadsbehandling

Søknaden behandles i Enhet for helse. Du vil få svar på din søknad i løpet av 3-4 uker.

Har du spørsmål i forbindelse med søknadsprosessen kan du ringe 67059122.

Hvis din søknad blir innvilget, vi du få tilsendt parkeringskortet i posten.

Sist endret 10.10.2016
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering