Bli fritidskontakt/støttekontakt?

Formålet med ordningen er at den skal medvirke til å bryte isolasjon, utvide sosiale nettverk og utvikle sosiale ferdigheter. Det innvilges som hovedregel ikke til barn under 8 år.

Å ha oppdrag som støttekontakt innebærer at du skal hjelpe andre til en meningsfull fritid. Brukerne kan være barn, ungdom, voksne eller seniorer.

Dine oppgaver som støttekontakt innebærer å fange opp brukerens interesser og sammen med brukeren finne egnede aktiviteter. Du skal også motivere og tilrettelegge for den enkeltes deltakelse slik at bruker opplever økt livskvalitet.

Støttekontakten godtgjøres etter gjeldende satser og innebærer arbeid etter brukers enkeltvedtak.

Varierte oppdragsavtaler

Brukerne har forskjellige utfordringer og oppdragene kan variere i karakter. Vi ønsker at samarbeidet mellom deg og bruker skal bli så god som mulig og ber deg tenke gjennom om det er noen aldersgrupper, målgrupper eller utfordringer du foretrekker fremfor andre.

Veiledning

Det gis tilbud om veiledning 1 gang per år og ellers ved behov. Det avholdes årlige støttekontaktsamlinger.

Rapportering

Støttekontakter har ansvar for å skrive rapporter om hvordan tiltaket fungerer. Dette gjøres på standard rapportskjema.

Samarbeid

Det er viktig at du som støttekontakt samarbeider så godt som mulig med både foreldre, pårørende, Nittedal kommune og eventuelt frivillige og organisasjoner.
 

Ønsker du å bli støttekontakt?

Det kreves ingen utdanning for å bli støttekontakt. Det legges imidlertid stor vekt på personlig egnethet, interesse for å jobbe med mennesker og respekt for andre. Du må være en trygg, ansvarsbevisst voksen over 18 år. I tillegg vil interesse for å jobbe med kultur- og fritidsaktiviteter ha betydning.For å være støttekontakt må du levere politiattest samt sende søknad.
Ta kontakt med en av konsulentene om du er interessert i å høre mer  om oppdraget som støttekontakt.

Søknadsskjema sendes på epost til:

Konsulent Mangfold og inkludering eller Konsulent Helse

eller på postadresse:

PB 63

1483 HAGAN


Søknad om jobb som støttekontakt (PDF, 36 kB)

 

 


 

Sist endret 06.06.2016
Fant du det du lette etter?

Finn frem

Kontakt

Konsulent Enhet for tilrettelagte tjenester

IMG_2938

Konsulent/koordinator i Tildeling og forebygg.tj.

Se også

 
Login for redigering