Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030

Kommunestyret i Nittedal vedtok den 21.november 2016 planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030. Den nye planen er ventet ferdig i november 2017.

Denne planen skal erstatte eksisterende kommunedelplan 2012-2018 (PDF, 7 MB), som ble vedtatt i mars 2012.

 

Fremdriftsplan
Dato Merknad
21.11.2016

Planprogram vedtatt i formannskapet (PDF, 3 MB)

7.2.2017
Workshop, tema "Friluftsliv"

Innspill fra workshop 7.2.17 (PDF, 93 kB)
 
14.2.2017


Workshop, tema "Idrett"

Innspill fra workshop 14.2.17 (PDF, 334 kB)
 

30.4.2017
Frist for innspill til planen
 
12.6.2017
Høringsforslag til ny plan skal til behandling i formannskapet
 
19.6.2017 Høringsforslag til ny plan skal til behandling i kommunestyret
 
3.9.2017 Frist for høringsinnspill
20.11.2017 Ny kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030 til behandling i kommunestyret

 

Om kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv


Bakgrunn
 

Kulturdepartementet bestemte i 1993 at landets kommuner skulle utarbeide kommunale planer for anlegg og områder for idrett og friluftsliv, som en betingelse for å kunne motta spillemidler.

Hensikten med en kommunal plan for idrett er å sikre:

  • En klarere prioritering i kommunen
  • En sterkere kommunal styring av anleggsutbyggingen
  • At anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv blir sett i et helheltsperspektiv

Alle anlegg og områder som det ønskes å søke om spillemidler til, skal stå i denne planen.

 

Innhold i planen


En kommunal plan om idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv bør si noe om:

  • målsetting for kommunens satsing på idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
  • målsettinger for anleggsutbygging og sikring av arealer for idrett og friluftsliv
  • resultatvurdering av forrige plan
  • vurdering av kortsiktige og langsiktige behov for anlegg
  • prioritert handlingsprogram for utbygging av anlegg

 

Prioritert handlingsprogram


Prioritert handlingsprogram er et vedlegg til kommunedelplanen som skal rulleres hvert år. Handlingsprogrammet er retningsgivende i forbindelse med årlige budsjettbehandlinger, samt for prioritering av spillemiddelsøknader.

Prioritert handlingsprogram for perioden 2017-2020 ble vedtatt av kommunestyret den 19.12.2016.
 

Sist endret 05.04.2017
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering