Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030

Kommunestyret i Nittedal vedtok den 21.november 2016 planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030. Den nye planen er ventet ferdig i november 2017.

Denne planen skal erstatte eksisterende kommunedelplan 2012-2018 (PDF, 7 MB), som ble vedtatt i mars 2012.

 

Fremdriftsplan
Dato Merknad
21.11.2016

Planprogram vedtatt i formannskapet (PDF, 3 MB)

7.2.2017
Workshop, tema "Friluftsliv"

Innspill fra workshop 7.2.17 (PDF, 93 kB)
 
14.2.2017
Workshop, tema "Idrett"
 
30.4.2017
Frist for innspill til planen
 
12.6.2017
Høringsforslag til ny plan skal til behandling i formannskapet
 
3.9.2017
Frist for høringsinnspill
 
20.11.2017
Ny kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030 til behandling i kommunestyret
 

 

Om kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv


Bakgrunn
 

Kulturdepartementet bestemte i 1993 at landets kommuner skulle utarbeide kommunale planer for anlegg og områder for idrett og friluftsliv, som en betingelse for å kunne motta spillemidler.

Hensikten med en kommunal plan for idrett er å sikre:

  • En klarere prioritering i kommunen
  • En sterkere kommunal styring av anleggsutbyggingen
  • At anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv blir sett i et helheltsperspektiv

Alle anlegg og områder som det ønskes å søke om spillemidler til, skal stå i denne planen.

 

Innhold i planen


En kommunal plan om idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv bør si noe om:

  • målsetting for kommunens satsing på idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
  • målsettinger for anleggsutbygging og sikring av arealer for idrett og friluftsliv
  • resultatvurdering av forrige plan
  • vurdering av kortsiktige og langsiktige behov for anlegg
  • prioritert handlingsprogram for utbygging av anlegg

 

Prioritert handlingsprogram


Prioritert handlingsprogram er et vedlegg til kommunedelplanen som skal rulleres hvert år. Handlingsprogrammet er retningsgivende i forbindelse med årlige budsjettbehandlinger, samt for prioritering av spillemiddelsøknader.

Prioritert handlingsprogram for perioden 2017-2020 ble vedtatt av kommunestyret den 19.12.2016.
 

Sist endret 20.02.2017
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering