Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Velkommen til Nittedal ungdomsskole 

Nittedal ungdomsskole ligger midt i bygda ved Rotnes og har dette skoleåret 308 elever og er i rask vekst. Skolen har omtrent 50 ansatte, lærere og assistenter.

NUS huser også Ressurssenteret, voksenopplæringen og språkopplæring for minoriteter.

Kontaktinformasjon - administrasjonen

Sverre Johannessen
Rektor
Telefon: 67 05 93 71 / 411 41 048
Epost: sverre.johannessen@nittedal.kommune.no

 

Wenche Lynnebakken
Saksbehandler
Telefon: 67 05 93 70
Epost: wenche.lynnebakken@nittedal.kommune.no

 

Sissel Brekke
Inspektør
Telefon: 67 05 92 43
Epost: sissel.brekke@nittedal.kommune.no

 

Ragnhild Klafstad
Inspektør
Telefon: 67 05 93 72
Epost: ragnhild.klafstad@nittedal.kommune.no

 

Gro Marie Bruun Hansen
Inspektør
Telefon: 67 05 92 47
Epost: gro.bruun.hansen@nittedal.kommune.no

 

Hege Korshavn Ross
Inspektør Ressurssenteret og voksenopplæringen
Telefon: 67 05 93 73
Epost: hege.ross@nittedal.kommune.no

 

Mette Næss
Rådgiver/ koordinator innføringsklassen
Telefon: 67 05 93 75
Epost: mette.ness.hagen@nittedal.kommune.no

Kontaktinformasjon - ansatte

Kontakt mellom skole og hjem skal primært skje via Visma Flyt Skole (nettside eller app). 

Rådgivningstjenesten

Jan Østengen
Rådgiver - karriereveileder
Telefon:
Epost: jan.ostengen@nittedal.kommune.no

 

På alle ungdomsskolene i Nittedal er det en rådgiver som skal veilede og hjelpe elevene gjennom ungdomsskolen og ut i videregående skole.

Rådgivers arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for veiledning av elever i forbindelse med søkning til videregående skole
 • Orientere foresatte og elever om videregående opplæring
 • Individuell veiledning av elever og foresatte om valg av videregående skole
 • Ansvar for organiseringen av hospitering på videregående skole for 9. trinn
 • Ansvar for å informere alle foresatte og elever på 7. trinn om valg av 2. fremmedspråk og språklig fordypning.
 • Valg av 2. fremmedspråk og valgfag
 • Koordineringsansvar for sammensetning av nye 8. klasser
 • Deltar i ressursteamet på skolen

Her finner du viktige nettsteder med informasjon om videre utdanning med mer:

Skolens satsningsområder
 • Inkluderende miljø
 • Fornying av læreplanen
 • Bedre tverrfaglig innsats - BTI
 • Fremtidens skole

Foreldreundersøkelsen 2018

Nittedal kommune har et sterkt ønske om at foreldre/foresatte til alle elever på 1.-10. trinn skal svare på en brukerundersøkelse som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet i samarbeid med KS og FUG. Vi er avhengig av tilbakemeldinger for at vi skal kunne forbedre oss.

Ved gjennomføring av foreldreundersøkelsen i 2016 fikk vi svært god oppslutning - 67 % av foreldrene svarte – mens det var 41 % av de inviterte på landsplan som svarte. Vi håper på minst like god oppslutning i år!

Undersøkelsen besvares elektronisk og du kan få tilgang til PC på skolen for å besvare undersøkelsen dersom du trenger det.

Undersøkelsen gjennomføres i perioden 8. oktober – 3. desember. (I samme periode svarer elevene på 5.-10. trinn på elevundersøkelsen.)

Det skal leveres en besvarelse pr. elev, dvs. foreldre som ikke bor sammen må bli enige om hvem som besvarer undersøkelsen, mens dersom du/dere har en elev i 2. klasse og en elev i 6. klasse så skal undersøkelsen besvares to ganger (læringsmiljøet kan jo være vidt forskjellig i 2. og 6. klasse).

Du får påloggingsinformasjon fra skolen.

Læringsmiljø

Trygghet og trivsel er grunnlaget for all læring. Fokuset på et godt læringsmiljø og utvikling av elevenes sosiale kompetanse har derfor høy prioritet.

Arbeid med læringsmiljø ved vår skole

Det skal ikke være tilfeldig hvordan skolens personale, elever og foreldre møter hverandre i skolehverdagen:

Visjon:
«Nittedal Ungdomsskole - best sammen!»

Felles verdier: Ansvar, respekt og engasjement

På Nittedal Ungdomsskole

 • er alle inkludert
 • arbeider vi med verdier, kunnskaper, ferdigheter og holdninger
 • har vi tydelige forventninger til hardt arbeid, god orden og god oppførsel
 • støtter vi hverandre
 • har vi varierte og konkretiserende undervisningsmetoder
 • er elevene aktive og deltagende i egen læring
 • ser vi på læring som skapende prosesser
 • mener vi at kunnskap konstrueres i samarbeid med andre
 • har vi en undrende, spørrende kultur samtidig som vi arbeider systematisk
 • har vi kvalitet i alt vi gjør

Arbeid med læringsmiljø i nittedalsskolen

Skolehelsetjenesten 

Marit Hvamstad
Helsesøster
Tlf: 
Mob: 907 98 229
E-post: marit.hvamstad@nittedal.kommune.no

Marit er på skolen mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.00 – 15.00.

Skolehelsetjenestens tilbud

Kontaktinfo

Kvernstuveien 7
1482 Nittedal

Tlf: 67 05 93 70
Epost

Sverre Johannessen
Rektor
Tlf: 67 05 93 71
Tlf: 411 41 048
Epost


Aktuelt

Mer aktuelt

Kalender

Se flere