Helsestasjonstjenester


Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon

Nittedal helsestasjon
Hellinga 8
1481 Hagan

Tlf: 67 07 38 90
SMS-varsling nyfødt: 920 38 121
E-post: helsestasjon@nittedal.kommune.no

 

Avdelingsleder
Jill Marita Linde
Tlf. 67 07 38 90
Mob. 481 26 615
E-post: jill.marita.linde@nittedal.kommune.no


Åpningstider 

 • Helsestasjon: Hverdager 08-15
 • Helsestasjon for ungdom: Onsdag 14:30-18:00.
  Stengt i skolens ferier. Stengt hele juli.

Svangerskapsomsorgen 

Oppfølging i svangerskapet

Du velger selv om du vil gå til oppfølging hos jordmor, fastlege eller en kombinasjon av disse. Jordmor har gjennom sin utdanning og erfaring spesialkompetanse på graviditet, fødsel, barseltid og amming.

Vi anbefaler at første svangerskapskonsultasjon er i svangerskapsuke 6-8. Dette er en livsstilssamtale. Vi setter av 30-60 minutter, avhengig av ditt behov. Ta gjerne kontakt så tidlig som mulig.

Blodprøver blir tatt rundt svangerskapsuke 12. Det søkes fødeplass til det sykehuset du ønsker. Når du har fått tildelt fødeplass, får du tilsendt en time til rutineultralyd i posten. Ultralyden utføres mellom svangerskapsuke 18-21. Du kan lese mer om de ulike konsultasjonene på helsenorge .
Husk å ta med urinprøve til hver konsultasjon. Her kan du lese mer om hvordan urinprøven bør tas NHI.

Jordmor legger stor vekt på individuell informasjon og veiledning. Vi henviser til andre hjelpetilbud og spesialisthelsetjenester ved behov.

Det er viktig at du daglig kjenner liv fra barnet. Vanligvis er ikke barnets bevegelsesmønster regelmessig før rundt uke 28. Her kan du lese mer om det kjennliv .


Foreldreforberedende kurs

Datoer vår 2019:

 • Mandag 4.2
 • Mandag 4.3
 • Mandag 1.4
 • Mandag 6.5
 • Mandag 3.6

 • Sted: Rotnes kirke, klokken 13-15.
 • Kurset er gratis.

På kurset informerer jordmor om fødsel og amming. 

 

Barselbesøk

Du får tilbud om barselbesøk av jordmor 1-3 dager etter hjemkomst. Jordmor kommer da hjem til deg. I perioder kan vi dessverre ikke tilby barselbesøk til alle, og førstegangsfødende vil da bli prioritert. Alle nyfødte får tilbud om hjemmebesøk av helsesøster.

Informasjon om fødsel og barseltid

Tekst kommer

Etterkontroll og prevensjon

Tekst kommer

Brosjyrer og nettsider

Helsedirektoratets kostråd


Ansatte

Therese Vindorum. Jordmor.

Ramona Karlsen Sannes. Jordmor.

 

Helsestasjon 0-5 år

Tjenesten

Vi er en gratis tjeneste med fokus på helsefremming, forebygging og tidlig intervensjon.

Målet med helsestasjonstjenesten er å:

 • fremme psykisk og fysisk helse
 • fremme gode sosiale og miljømessige forhold
 • forebygge sykdommer og skader

På helsestasjonen møter du sekretær, helsesøster, jordmor og lege. Vi samarbeider med ulike instanser, blandt disse er fysioterapeut, familieteamet, barnehager, skoler, barnevern, tildeling og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Helsestasjonen har ikke som oppgave å behandle syke barn. Ved funn som gir mistanke om sykdom, henvises barnet til fastlege eller spesialist. Ved akutt sykdom kan du henvende  deg til barnets fastlege, eller legevakt.

Timebestilling

Timeavtaler avtales fra gang til gang. Ved behov for oppfølging utover ordinært program, avtales dette individuelt.

Helsestasjon er bemannet med sekretær hver dag. Du kan komme innom uten avtale for veiing, eller andre spørsmål.

 • Kom gjerne ti minutter før oppsatt time.
 • Meld fra i god tid dersom du ikke kan komme til oppsatt time.
 • Spørsmål om sykdom kan rettes til fastlege eller legevakt.
 • Syke barn og foreldre har det best hjemme. Vi ønsker å unngå at andre barn blir smittet. Ta kontakt for ny time.
Helsestasjonsprogrammet inkludert vaksiner
 • Hjemmebesøk
 • 4 uker: Gruppe
 • 6 uker: Helsesøster og lege (vaksine)
 • 3 måneder: Helsesøster (vaksine)
 • 4 måneder: Gruppe
 • 5 måneder: Helsesøster (vaksine)
 • 6 måneder: Helsesøster og lege
 • 8 måneder: Gruppe
 • 10 måneder: Helsesøster
 • 12 måneder: Helsesøster og lege (vaksine)
 • 15 måneder: Helsesøster (vaksine)
 • 17-18 måneder: Helsesøster
 • 2 år: Helsesøster og lege
 • 4 år: Helsesøster

Ved behov tilbys konsultasjoner utover ordinært program.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Nyfødte

Når du har født eller adoptert et barn, sender du oss en sms-varsling til mob.nr. 920 38 121. Deretter kontakter vi deg for å avtale tid for hjemmebesøk.

Kontakt med helsestasjon opprettes også på bakgrunn av rutinemessig melding om fødsel fra fødeklinikk til helsestasjon. Nytilflyttede familier oppfordres til å ta kontakt. 

Hjemmebesøk

Alle nyfødte får tilbud om hjemmebesøk innen 10 dager etter hjemkomst. På hjemmebesøket tar vi utgangspunkt i familiens behov. Vi gir informasjon, råd og veiledning om det å bli foreldre.

Ammeveiledning

Helsestasjonen er godkjent ammekyndig av Nasjonalt kompetansetjeneste for amming, NKA. Det betyr at ansatte har kompetanse på amming og ammeproblemer som kan oppstå. Du kan også finne nyttig informasjon på ammehjelpen.no.

Noen barn har behov for morsmelkerstatning. Her kan du lese mer om morsmelkserstatning

Fødselsdepresjon


Det er normalt å kjenne seg nedstemt etter fødsel. Hvis du kjenner deg vedvarende nedstemt og trist, kan du ha en begynnende fødselsdepresjon
Snakk med helsesøster som kan tilby støttesamtaler, eventuelt henvise til annen hjelp.

Barselgruppe

Helsestasjonen setter sammen grupper med barn som er født i samme periode. Du møter barselgruppen på helsestasjonen når barnet er rundt 4 uker gammelt. Invitasjon til første treff får dere på hjemmebesøket. Noen grupper holder kontakt og møtes privat.

Tannhelse

Barnet innkalles til første rutinemessige sjekk rundt 4-års alder. Dersom barnet har fått en tannskade, eller du ønsker kontakt med tannklinikken, kontakt Nittedal tannklinikk .

Ansatte

Anne Lise Lien. Sekretær.

Malin Kristine Kjos Tollefsen. Sekretær.

Klara Engh. Helsesøster.

Tone Kristiansen Solberg. Helsesøster.

Wenche Storvik Grønvold. Helsesøster.

Margrethe Buraas. Helseøster.

Marianne Storbye. Helsesøster.

Trang Thien Bach. Lege. 

Informasjonsbrosjyre 0-5 år

Hjemmebesøk

Hvordan du ammer ditt barn


 

 

 

 

Trygt sovemiljø for spedbarnet


Hva gjør du når barnet ditt gråter


Sykdommene barnet ditt tilbys vaksine mot

 

Samspill

I trygge hender Film


 

Se hva jeg ser - om barnets sosiale utvikling


Hva gjør du når barnet ditt gråter?


Sinnemestring

Ernæring og fast føde

Hvordan du ammer ditt barn


 

Vitamin D- dråper


Mat for spedbarn


Helsedirektoratets kostråd

Utvikling

 

Barns motoriske utvikling Film

Søvn

Trygt sovemiljø

Tannhelse

 

Pass og puss fra første tann

Pass og puss fra første tann Norsk tannvern (flere språk)

 

Ulykke og sikkerhet

Sikring av barn i bil


Barns miljø og sikkerhet, 0-6 mnd


Barns miljø og sikkerhet, 6 mnd - 2 år


 

Barns miljø og sikkerhet, 2 - 4 år


Barns miljø og sikkerhet, 4 - 6 år


Når barnet skader seg


Hvis ulykken er ute


Planter og forgiftninger


Forgiftninger kan unngås

Praktiske råd

Barnets beste ved samlivsbrudd


 

Når barnet ditt har ørebetennels

 

Når barnet ditt har feberGode råd for god reise

 

Skjermbruk

Små barn og skjermbruk


Trygghetssirkelen - COS-P

Bilderesultat for trygghetssirkelen

Hva er tilknytning?


Familieteamet holder COS-P kurs. Kurset er gratis.

Alkohol, tobakk og rusmidler

Alkohol kan skape utrygghet hos barnet


Av og til -om alkohol


 

 

Skolehelsetjenesten

Kontaktinformasjon barneskole

Helsesøster har fast kontortid på skolen og kan kontaktes direkte.

Katrine Heggen
Hagen skole: tirsdag og torsdag
Tlf: 67 07 38 90
Mob: 454 85 532
E-post: katrine.heggen@nittedal.kommune.no

 

Britt Kandola
Holumskogen skole
Tlf: 67 07 38 90
Mob: 474 88 276
E-post: britt.kandola@nittedal.kommune.no

 

Ragnhild Lunner
Kirkeby skole
Tlf: 67 05 94 11/67 07 38 90
Mob: 948 34 896
E-post: ragnhild.lunner@nittedal.kommune.no

 

Anne Berit Hoem
Rotnes skole
Tlf: 67 06 69 21/67 07 38 90
Mob: 971 70 958
E-post: anne.berit.hoem@nittedal.kommune.no

 

Eli Fredsted
Slattum skole
Tlf: 67 07 30 34/67 07 38 90 
Mob: 454 85 571
E-post: eli.maria.fredsted@nittedal.kommune.no

 

Nina Vatn
Sørli skole
Telefon: 67 07 38 90
Mob: 948 49 141
E-post: nina.vatn@nittedal.kommune.no

 

Anne Sofie Tetlien
Ulverud skole
Tlf: 67 06 69 77/67 07 38 90
Mob: 456 19 036
E-post: anne.sofie.tetlien@nittdal.kommune.no


Trang Thien Bach. Lege.

 

Kontaktinformasjon ungdomsskole

Helsesøster har fast kontortid på skolen og kan kontaktes direkte.

Katrine Heggen
Hakadal ungdomsskole: mandag, onsdag og fredag.
Tlf: 67 07 38 90
Mob: 454 85 532

E-post: katrine.heggen@nittedal.kommune.no

 

Ann-Sofi Grøtt
Li skole
Tlf: 67 07 38 90
Mob: 900 20 376
E-post: ann-sofi.grott@nittedal.kommune.no

 

Marit Hvamstad
Nittedal ungdomsskole: mandag, tirsdag og torsdag.
Tlf: 67 07 38 90
Mob: 907 98 229
E-post: marit.hvamstad@nittedal.kommune.no
Kontaktinformasjon videregående skole

Helsesøster har fast kontortid på skolen og kan kontaktes direkte.

Heidi Frøberg
Bjertnes videregående skole
Tlf: 67 07 38 90
Mob: 452 04 766
E-post: heidi.froberg@nittedal.kommune.no


Tilbud barneskole

1.trinn:
Skolestartundersøkelse med helsesøster og lege.

2. trinn:
Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt.

3. trinn:
Rutinemessig måling av høyde og vekt. Gruppesamtaler.

6. trinn:
Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder.

7. trinn:
Vaksine mot HPV-infeksjon.

Individuell oppfølging etter behov.

 •  Du trenger ikke bestille time.
 • Tjenesten er gratis.

 • Helsesøster har taushetsplikt

Det er lettest å nå helsesøster hvis du kommer innom kontoret, eller sender en sms.

 

 

Brosjyrer og nettsider barneskole

 

Tilbud ungdomsskole

8. trinn:
Helsesamtale.

10. trinn:
Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt.

Individuell oppfølging etter behov.

 • Du tenger ikke bestille time.
 • Tjenesten er gratis.
 • Helsesøster har taushetsplikt.
 • Det er lettest å nå helsesøster hvis du kommer innom kontoret, eller sender en sms.

Eksempler på tema i samtale:

 • Tanker og følelser
 • Engstelse og tristhet
 • Kropp og identitet
 • Pubertet og seksualitet
 • Mobbing og krangling
 • Vold og overgrep
 • Selvskading
 • Problemer hjemme 
 • Røyk og snus
 • Rus
 • Sex og prevensjon

Ofte hjelper det å prate med en voksen. Noen ganger trenger ungdom mer hjelp. Da kan helsesøster sette deg i kontakt med riktig hjelpeinstans. Helsesøster samarbeider med skolen, PPT, fastlege, fysioterapeut, psykolog og barnevern.

 

Tilbud videregående skole
 • Råd og veiledning seksuell helse
 • Prevensjonsveiledning og forskriving
 • Samtaler psykisk helse
 • Skolehverdag

 

Brosjyrer og nettsider ungdom

 

Helsestasjon for ungdom (HFU)

Kontaktinformasjon

Helsestasjon for ungdom
Likollen 2a
1481 Hagan (Hagan atrium ved Kiwi-butikken)

Tlf: 67 07 38 90
E-post: helsestasjon@nittedal.kommune.no

 

Praktisk informasjon

Tjenesten er gratis

Åpningstider:
Onsdag 14:30-18:00. Stengt i skolens ferier. Stengt hele juli.

Timebestilling:
Vi har kølappsystem. Du trenger ikke å bestille time. 

Hvem kan få hjelp:
Ungdom mellom 13 og 24 år.

Hvem jobber der:

 • Sekretær
 • Helsesøster
 • Lege
 • Psykolog

 

Tilbud HFU
 • Råd og veiledning om seksuell helse og seksuell identitet

 • Prevensjonsveiledning og forskrivning

 • P-stav (innsetting og fjerning)
 • Testing og behandling av kjønnssykdommer (SOI)

 • Graviditetstest

 • Råd for å forebygge for uønsket svangerskap og abort
 • HPV-vaksine til kvinner født 1991 eller senere

 • Samtaler psykisk helse

 

Psykisk helse barn og unge

 
Seksuelt overførbare sykdommer (SOI)

Når bør du teste deg?

Dersom du har hatt ubeskyttet samleie med ny partner anbefaler vi alltid at du tester deg for seksuelt overførbare infeksjoner.

For de fleste seksuelt overførbare infeksjoner er det slik at det tar en viss tid fra du har blitt smittet til du kan stole på resultatet av en test. For eksempel kan det ta opp til 14 dager fra du ble smittet med klamydia til det faktisk slår ut på en test. Testen kan bli positiv før det har gått 14 dager.

Slik tester du deg:

Urinprøve eller vaginaltest tas tidligst 7 dager etter mulig smitte  ved ubeskyttet sex. Svaret på testen kommer ca 1 uke etter at prøven er tatt.
Vi ringer til alle som trenger behadling. Behandlingen er antibiotikakur (tabletter). Du får resept av legen og medisinen er gratis.
Mer om SOI kan du lese i her sexogsamfunn.

Informasjonsbrosjyrer

 

Nyttige lenker

 

Nettsider og tjenester med seksuell helse som tema

 

Nettsider om psykisk helse

 

 

Vold og overgrep

 

Rus

 

Tobakk

 

Flyktninghelsetjenesten

Kontaktinformasjon

Malika Flatland
Helsesøster
Tlf. 67 05 93 36/67 07 38 90
Mob. 909 23 426
E-post: malika.flatland@nittedal.kommune.no

Anne Johanne Botterud
Sykepleier
Tlf. 67 07 38 90
Mob. 480 58 009
E-post: anne.botterud@nittedal.kommune.no

Tilbud i tjenesten
 • Helsekartlegging
 • Råd og veiledning
  Tannhelse

  Ernæring

  Kvinnehelse

  Psykisk helse

 • Oppfølging ved psykiske vansker
 • Oppfølging ved sykdom
 • Vaksinering av voksne
 • Familieplanlegging (prevensjon)
 • Undervisning om helse 
 • Gi informasjon om helsetjenester
 • Hjelpe til å finne frem til riktig instans.

 

Flyktninghelsetjenesten kan delta i samarbeid om tilrettelegging og/eller henvise til fastlege ved behov.

 

Nyttige lenker

 

 

Vaksinasjon

Oversikt over alle vaksiner finner du på kommunens felles vaksinasjonsside.

Barn som pårørende

Informasjon om regelverk

Stortinget vedtok 19. juni 2009 endringer i helsepersonelloven og lov om spesialisthelsetjenesten for å sikre at helsepersonell skal identifisere og ivareta det informasjons- og oppfølgingsbehov mindreårige barn som pårørende har. Endringene trådde i kraft 1. januar 2010.

Helsepersonell skal bidra til å dekke det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging mindreårige barn av pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade, kan ha som følge av forelderens tilstand. Formålet med bestemmelsene er å sikre at barna blir fanget opp tidlig, og at det blir satt i gang prosesser som setter barn og foreldre i bedre stand til å mestre situasjonen når en forelder blir alvorlig syk. Videre er formålet å forebygge problemer hos barn og foreldre. Bestemmelsene gjelder både for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og private helsetjenester.

Du kan lese mer fra rundskrivet her.

Tilbud

I Nittedal kommune er det rutine for at helsesøster følger opp barn som pårørende. Foreldre har da samtykket til at kontakt opprettes. Foreldre kan også selv ta kontakt på telefon 67 07 38 90 (Helsestasjon). 
Gjelder det skolebarn, settes familien i kontakt med helsesøster på skolen.

Hvis barnet ønsker å ivaretas av andre tillitspersoner, som for eksempel lærer, kan helsesøster bidra til at kontakt opprettes.  

Helsesøster kan:

 • Avklare behov sammen med familien

 • Gi informasjon/veiledning til foreldre om hvordan ivareta barnet.

 • Snakke med barnet og gjerne sammen med forelder.

 •  Gi støtte og relevant informasjon til andre som er rundt barnet.

Psykisk helse barn og unge

Informasjonsbrosjyrer

Mor/far er syk (brosjyre til barn)

Til deg som er pårørende (Kreftforeningen)

Nyttige lenker

 

Aktuelle lover og regelverk

Orientering om rettigheter og plikter

Taushetsplikt, dokumentasjon og journal

Dette er en oppsummering av dine rettigheter og helsepersonells plikter, i henhold til reglene om taushetsplikt, journal og oppbevaring av journal.  

 

 • Taushetsplikt
  Lov om helsepersonell (§ 21) 

Alle ansatte i helsesøster- og jordmortjenesten er underlagt streng taushetsplikt. Vår taushetsplikt følger av lov om helsepersonell, kap. 5.  Dette betyr at helsepersonell skal sørge for at andre ikke får tilgang til opplysninger du selv gir og opplysninger som blir innført i journal.
Ett unntak er dersom helsepersonell er bekymret for et barns liv eller helse. Da har vi opplysningsplikt til politi og/eller Barneverntjeneste, jfr. Lov om helsepersonell, kap. 6. Videre er vi pålagt opplysningsplikt dersom Barneverntjenesten kontakter oss og ber om opplysninger.

Vi ber om samtykke fra foreldre til samarbeid med andre hjelpeinstanser. Det forutsettes i samtykket at opplysningene som utveksles har direkte og positv betydning for barnets tilbud og videre utvikling. Utveksling av informasjon skal med andre ord være til hjelp og ikke til belastning for barnet.

 

 • Dokumentasjonsplikt
  Lov om helsepersonell (§ 39 og 41)

Helsepersonells plikt til å føre journal fremgår av helsepersonelloven § 39 første ledd. Plikten er knyttet til det å yte helsehjelp.
Du har rett til innsyn i journalen din med bilag og har etter særskilt forespørsel rett til kopi. Du har etter forespørsel rett til en enkel og kortfattet forklaring av faguttrykk eller lignende.Alle opplysninger lagres i tråd med kravene fra Datatilsynet og i tråd med journalforskriftens bestemmelser.


§ 42, 43 og 44. Retting eller sletting av journalopplysninger

Helsepersonell har etter helsepersonelloven § 42 en lovfestet plikt til å rette journalen. Slik retting kan skje på initiativ fra den som henvender seg og ber om at feilaktige, mangelfulle eller utilbørlige opplysninger eller utsagn i en journal blir rettet. Helsepersonell har også selv en plikt til å besørge slik retting.

       § 1-7. Vaksinasjonsregisteret

Vaksinasjoner i henhold til Barnevaksinasjonsprogrammet eller mot pandemisk influensa, registreres og meldes til vaksinasjonsregisteret (SYSVAK). 

 

 • Overføring av journal, flytting
  Pasientjournalforskriften (§15)

Journal ved helsestasjon overføres til skolehelsetjenesten når barnet begynner på skolen med mindre den som har foreldreansvaret motsetter seg det. Det samme gjelder dersom barnet bytter skole eller flytter. Hvis barnet flytter til utlandet, oppbevares journal i arkiv på helsestasjon.

 

 • Oppbevaring av journal
  Journalforskriften (§ 14)

 Journal oppbevares i låsbart arkivskap på henholdsvis helsestasjon og i skolehelsetjenetsen. Journal arkiveres på kommunens fjernarkiv når barnet har avsluttet obligatorisk skolegang. Journalopplysninger oppbevares i minst 10 år etter at barnet har avsluttet obligatorisk skolegang.

Dersom du ønsker å innhente opplysninger fra egen journal, kontakter du Nittedal helsestasjon.

Lenker til lovverk

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om helsepersonell m.v.

Barnekonvensjonen (Barneombudet)

 


Publisert: 04.04.2018 15.44.40
Sist endret: 15.11.2018 14.22