Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon

Telefon
990 93 372

Åpningstider
Man - tor 14:00 - 15:00

Send e-post

Ergoterapeuter

Hege Buraas
Telefon: 990 93 372
Epost: hege.buraas@nittedal.kommune.no

Emilie Grønstad
Telefon: 482 97 279
Epost: emilie.gronstad@nittedal.kommune.no

Stine Marie Devik Hjertaker

Telefon: 469 48 138
Send e-post
Ergoterapi for barn og unge

Besøksadresse
Rådhusveien 1
1482 Nittedal

Atle Aunaas
Leder fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge
Telefon: 67 05 91 33
Epost: atle.aunaas@nittedal.kommune.no

Hege Elisabeth Pedersen
Ergoterapeut for barn og unge
Telefon: 977 45 069

Hva kan en ergoterapeut hjelpe til med?
  • kartlegging av hva som hindrer eller fremmer aktivitet hos voksne
  • utredning og kartlegging av barn/unge med ulik funksjonsnedsettelse – habilitering
  • bistand og rådgiving ved utprøving og tilpassing av tekniske hjelpemidler i hjem, barnehage, skole, arbeidsplass
  • boligplanlegging, tilrettelegging og endring av bolig/omgivelser
  • veiledning i trening og aktivitet
  • veiledning når det gjelder finmotorisk utvikling, stimulering og trening
  • vurdering, behandling og oppfølging individuelt eller i grupper
  • deltakelse i tverrfaglig samarbeid og individuell plan

Ergoterapitjenesten har kommunens hørsel- og synskontakt

Henvendelser og ventetid

Alle henvendelser til tjenesten vurderes og prioriteres etter tjenestens prioriteringsnøkkel. Ergoterapeut vil foreta en undersøkelse og faglig vurdering av behovet for videre oppfølging. Hvis du blir satt på venteliste, vil du motta et brev med forventet ventetid.

Hørselskontakt

Har du nedsatt hørsel anbefaler vi at du først tar kontakt med fastlege. Dersom du har behov for hørselshjelpemidler kan vi bistå deg i å søke dette.

Synskontakt

Dersom du har behov for synshjelpemidler må du først ta kontakt med en optiker for å få dokumentasjon på din øyestatus. Når du har fått dokumentasjon kan ergoterapitjenesten bistå deg i å søke synshjelpemidler.


Publisert: 06.04.2018 10.12.07
Sist endret: 29.10.2018 13.51