Raset på Li - spørsmål og svar

 

Hva har skjedd?
Mandag morgen gikk et jord- og leirras på Li. Raset er om lag 40 meter bredt og 7-8 meter høyt. Raset gikk nederst i Heggeveien, i krysset Birkelundveien / Heggeveien.
 
Er noen blitt skadet?
Det er ingen ting som tyder på at mennesker er skadet.
 
Er rasområdet sikkert?
Geologene frykter at det kan komme nye ras. Derfor er området sperret av og alle adresser innenfor et definert sikkerhetsområdet er evakuert. Det er forbudt å bevege seg inn i området. 
 
Hvordan kom dere fram til hvem som skal evakueres?
Området for evakuering er vurdert av geologer i samarbeid med politiet. På bakgrunn av faglige vurderinger ble det tatt beslutning om evakuering innenfor et definert område. Området inkluderer en stor sikkerhetssone. Alle som bor og befinner utenfor det evakuerte området kan føle seg trygge.
 
Hva skjer med de som er evakuert?
Alle evakuerte er innlosjert på alternative bosteder. Kommunen har dialog med alle og tilbyr nødvendig hjelp. 
Andre som har spørsmål om krisen kan ta kontakt på sentralbordet på telefon 67 05 90 00 mellom 8:00 og 15:30. Viktige henvendelser utenfor disse tidene rettes til Nittedal legevakt på telefon 67 07 15 00.
 
Hvor skal vi sove?
Kommunen har mandag ettermiddag bistått evakuerte med overnatting. Alternativt kan hver enkelt ta kontakt med sitt forsikringsselskap for å ordne overnatting på den måten.
 
Hva med oss som bor rett på utsiden av evakueringssonen? Er det trygt?
Evakueringssonen er satt på bakgrunn av faglige vurderinger og med store sikkerhetsmarginer. Dersom du ikke er evakuert, er det fordi det anses som trygt.
 
Kan vi hente ting i husene våre?
Nei, dessverre. Det er ikke mulig å komme inn i hus i evakueringssonen.
 
Hvordan er området sperret av?
Det er satt opp gjerder og sperrebånd rundt det avsperrede området. Det er strengt forbudt å bevege seg innenfor det avsperrede området. Det er personell fra Nittedal kommune, Røde Kors og Sivilforsvaret på stedet.
 
Hva med vannet?
Hovedvannledningen ble ødelagt i forbindelse med raset. Deler av Nittedal var dermed uten vann en periode mandag formiddag. Vannforsyningen til Nittedal er nå koblet om, slik at alle nå får vann via kommunens høydebassenger. Vi må være helt sikre på at vannet fra bassengene er rent. Derfor gjelder nå kokevarsel for det meste av kommunen.
For to områder sør i Nittedal er kokevarselet opphevet. Her kan du se hvor. For alle andre områder i Nittedal opprettholdes kokevarsel. 
Kokevarselet i resten av kommunen blir opphevet når vi har fått bekreftet at vannet er rent. 
 
Hvor kan vi hente vann?
Hvis du bor der det er kokevarsel i kraft må du koke vannet fra springen, hvis du skal drikke det. Du kan trygt bruke vannet til alle andre formål.

Det er plassert ut vanntankene fem steder i kommunen:

  • Hakadal stasjon
  • Gamle gartneritomta på Åneby
  • Rådhuset, i bakgården
  • Ulverud grendeskole
  • Prix på Slattum / Sjømannsfeltet
Vannpostene erbemannet fra kl 15:00 til 23:00. Det er kun mulig å hente vann mens tankene har betjening.
Vi oppfordrer alle om å ta kun det aller nødvendigste. Del broderlig!
 
Hva gjør du når du får kokevarsel?
Vannet må fosskoke. En vannkoker vil normalt bringe vannet til fosskoking før den slår seg av, og det er tilstrekkelig. Ved bruk av mikrobølgeovn må en forsikre seg om at vannet fosskoker.
Etter at vannet har fosskokt, må vannet få tid til å avkjøles naturlig, uten tilsetning av isbiter eller lignende. Dersom vannet er partikkelholdig/grumsete og av estetiske grunner ønskes filtrert, må dette gjøres før koking, for å hindre at vannet blir forurenset på nytt. Alt vann fra springen som drikkes må være kokt.
Hva gjør jeg hvis jeg eller barna mine har fått i meg vann som ikke er kokt?
Forhold deg rolig og følg med på situasjonen. Dersom du får symptomer på mage- og tarmproblemer (kvalme, diaré, oppkast) kontakter du legevakta på telefon 67071500.
Hva med skoleelevene? 
Skoledagen på Li skole går som normalt. Elevene møter til vanlig tid. Elever som har skolebuss blir sluppet av ved bussholdeplassen ved innfartsparkeringen på Slattum. Elevene blir også hentet her. Det er ikke mulig å kjøre inn til skolene eller parkere ved skolen.
 
Hvor lenge vil denne situasjonen vare?
Det er dessverre umulig å si når situasjonen er avklart og evakuerte kan flytte hjem. Geologer fra Norges geologiske institutt er i ferd med å ta prøver og undersøke rasområdet. Dette vil med sikkerhet ta noen dager.
 
Takk til Røde Kors, Sivilforsvaret og alle andre som har bidratt for god og viktig innsats.

 

 


Publisert: 16.09.2019 21.37
Sist endret: 04.12.2019 14.23

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?