Søknad og opptak i barnehage


Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Søke barnehageplass

Kommunen har ansvar for samordning av opptaket i kommunale og private barnehager. Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars hvert år, med oppstart i august samme år. Søknader mottatt etter frist vurderes ved ledighet gjennom året.

Opptaket omfatter nye søkere og de som ønsker endring i nåværende barnehagetilbud. 

Barnehageåret i Nittedal kommune starter i august.

Søke barnehageplass

Oppsigelse og endring

For oppsigelse og endring - se vedtektene til den enkelte barnehage.

Rett til plass

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass har rett til plass i barnehage fra oppstart av  barnehageåret i den kommunen det er bosatt. Barn født i september,  oktober eller november har rett til plass innen utgangen av måneden de fyller ett år. Det forutsettes at det er søkt om plass innen fristen for hovedopptak gjeldende barnehageår. Jf. barnehageloven §12a.

Det er barnehagene selv som gjennomfører opptak til egen barnehage. Opptak reguleres av barnehagenes egne opptakskriterier

Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med barnevernsvedtak

Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med vedtak etter Lov om barneverntjenester har fortrinnsrett til plass se Barnehagelovens § 13. Det forutsettes at dokumentasjon sendes kommunen før fortrinnsretten blir vurdert.

Aktuelle lover og regelverk

Barnehageloven § 13 (Prioriett ved opptak)

Barnehageloven § 12 a (Rett til plass i barnehage)


Publisert: 17.10.2016 10.17.42
Sist endret: 13.12.2018 23.18