Velkommen til Tøyen barnehage!

Visjonen vår: Med skrubbsår på knærne og stjerner i øyene!

Barnehagen har to (tre) avdelinger med til sammen 44 barn. 
10 voksne jobber i barnehagen.

Vi har åpent mandag til fredag mellom kl. 07.00 og 17.00.

Vi ser på foreldrene som våre viktigste samarbeidspartnere og vi jobber aktivt for et nært foreldresamarbeid til beste for barnet. Vi jobber for mangfold og inkludering.

I Tøyen barnehage er vi opptatt av trygghet, vennskap og idrettslek. 

Kontaktinformasjon

Britt Tove Hjelmerud
Styrer
Telefon: 67 05 92 46 
Epost: brit-tove.hjelmerud@nittedal.kommune.no

  

Ina Aspelund
Pedagogisk leder - Bikuben
Telefon: 416 35 604
Epost: ina.aspelund@nittedal.kommune.no

Karen Paulina Correa Gatica
Pedagogisk leder- Bikuben 
Telefon: 416 35 604
Epost: karen.gatica@nittedal.kommune.no

 Cecilia Holmberg-Bakke
Pedagogisk leder - Blomsterhagen
Telefon: 416 35 627
Epost: cecilia.holmberg-bakke@nittedal.kommune.no

Lise Kristin Gulbrandsen
Pedagogisk leder - Blomsterhagen
Telefon: 416 35 627
Epost: lise.kristin.gulbrandsen@nittedal.kommune.no

Wenche Irene Skoli
Pedagogisk leder - Blomsterhagen
telefon: 416 35 627
Epost: wenche.skoli@nittedal.kommune.no

Pedagogisk arbeid

Årsplan 2019-2020

Pedagogisk plattform

 

Våre avdelinger

Bikuben er det 14 barn i alderen 0-3 år

Blomsterhagen er det 30 barn i alderen 3-6 år.

Praktisk informasjon

Mat i barnehagen

Det er tre måltider i løpet av barnehagedagen. Frokost og ettermiddagsmat (tre-mat) er matpakker som barna har med seg hjemmefra.

Formiddagsmaten lager vi i barnehagen. Vi serverer melk eller vann til maten.

Vi serverer varm lunsj en dag i uka, for tiden på tirsdager.

Helsedirektoratet har gitt ut et veiledningshefte om mat i barnehagen

Klær og utstyr

Vi tenker at våte og kalde barn er ikke glade barn. Derfor trenger barna skift i kassen sin tilpasset den enkelte årstid.

Spør oss gjerne om det er noe du lurer på!

Her kommer en liste som kan være til hjelp for hva barnet trenger av klær og utstyr.

Bikuben

Blomsterhagen 


Sykdom

Barnehagen følger retningslinjer fra Folkehelseinstituttet når det gjelder anbefalinger rundt barns sykdom.

Folkehelseinstituttets retningslinjer

Unntaksvis kan barnehagen gi medisiner. Særskilte regler gjelder for utdeling av medisiner. Følgende skjemaer må fylles ut og leveres i barnehagen:

Vedtekter og betalingsvedtekter

Vedtekter

Betalingsvedtekter

Kontaktinfo

Åpningstider: 07.00-17.00

Steinveien 2
1487 Hakadal

Tlf: 416 35 627
Epost

Brit-Tove Hjelmerud
Styrer
Tlf: 67 05 92 46
Epost


Aktuelt 

Mer aktuelt

Kalender

Se flere