Lytt

For ansatte i nittedalsbarnehagene

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 

Kompetanseutvikling

Det er utarbeidet felles utviklingsplan for alle ansatte i nittedalsbarnehagene.

Nittedalsbarnehagene har felles fokus på kvalitet og mangfold. Vi arbeider sammen om å opprettholde og videreutvikle kvaliteten på barnehagetilbudet blant annet gjennom å ha felles kompetanseplan med felles kurs og erfaringsdelinger, arbeid i eget nettverk for styrere og eget nettverk for nyutdannede/nytilsatte.

Kompetanseplan høst 2023

Nittedalsbarnehagene fokuserer spesielt på tilknytning i ulike miljø - "jeg og barnet", og vi arbeider sammen for å sikre at vi har kompetente, tilstedeværende og trygge voksne.

Kompetanseutviklingsplan høst 2023

Nyansatt barnehagelærer i Nittedal

Velkommen som nyansatt barnehagelære i en av nittedalsbarnehagene! Dersom du ønsker å delta i veiledningsnettverk for nyutdannede barnehagelærere finner du informasjon om dette her:Veiledningsnettverk for nyutdannede barnehagelærere

Språk i barnehagene

I de kommunale og private barnehagene i Nittedal kommune er det et kulturelt og språklig mangfold. Vi arbeider for å møte barnas behov for identitets-bekreftelse og språklig utvikling. Her finner dere lenker til et utvalg ressurser som kan styrke dere i dette arbeidet.

 

Planer, rutiner, skjemaer

Dispensasjon fra utdanningskrav

Søknad

Veiledning

Plan for veiledning - vedlegg til søknad

Flyktningbarn

Orientering om engangangstilskudd for nyankomne flyktninger

For styrere

Styrerplakat

Samarbeid spesialpedagoger og barnehagene

Samtykke til tverrfaglig samarbeid

Helseerklæring

Helseerklæring

Medisinering

Sykdom og medisinutdeling i barnehage

Flytskjema

Rutiner

Avtale

Medisinoversikt

Mottak

Utlevering

Tuberkoloseskjema

Rundskriv - helse og omsorgsdepartementet

Oppstartsamtaler og overganger

Tjenester som samarbeider med barnehagene 

Veileder oppstartsamtale for pedagoger 

Oppstartsamtale - foresatte 

Oppstartsamtale -foresatte -engelsk utgave

Overgangsamtale - foresatte

Overføring av opplysninger ved overgang til ny barnehage

Plan for overgang barnehage - skole

Mal for referat fra overgangssamtale før skolestart 

Refusjon inntektstap på grunn av moderasjonsordninger

Søknad - refusjon for inntektstap ifm modersjonsordninger i barnehage

Rett til spesialpedagogisk hjelp

PPT: Spesialpedagogisk hjelp - Skjemaer og maler

Årshjul

Årshjul for Nittedalsbarnehagene


Publisert: 19.10.2018 09.30
Sist endret: 01.09.2023 08.46