Lytt

Ordensreglement


Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Ordensreglement for nittedalsskolen

De viktigste elementene er:

 

§6. God orden

Elevene skal ha god orden. Det er god orden å:

 • møte presis til undervisningen og andre avtaler
 • holde god orden og ta vare på personlige og skolens eiendeler
 • holde skoleområdet rent og ryddig
 • møte forberedt til undervisningen og gjøre skolearbeid så godt man kan og til rett tid
 • ha gode arbeidsvaner og vise god arbeidsinnsats i timene
 • ha med nødvendige skolesaker og utstyr

 

§7. God oppførsel

Elevene skal ha god oppførsel. Det er god oppførsel å:

 • være på skolen og delta i undervisningen hele skoledagen
 • vise respekt for hverandre være hyggelige og høflige mot hverandre
 • bidra aktivt til et godt og inkluderende skolemiljø for alle
 • følge beskjeder og delta aktivt i skolearbeidet
 • vise respekt for skolens og andres eiendeler

 

§8. Oppførsel som ikke aksepteres

Krenkende handlinger

Krenkende handlinger er f.eks. å tvinge noen til å bli med på eller utsette andre for handlinger de ikke ønsker, eller å karakterisere en person med nedsettende ord og beskrivelser.

Krenkende ord og handlinger i form av mobbing, vold, trusler, diskriminering, utestenging og trakassering aksepteres ikke.

Skolene skal ha spesiell fokus på:

 • krenkelser knyttet til psykiske og fysiske lidelser/handikap
 • kjønnsrelaterte krenkelser, herunder seksuell trakassering
 • rasisme
 • krenkelser på grunn av religion
 • bruk av symboler (på klær, smykker, plakater o.l.) som kan knyttes til krenkelser som beskrevet ovenfor eller til rusmidler

Alle elever plikter å varsle skolens ansatte dersom de ser vold i skoletida.

 Kommunale retningslinjer

Hele ordensreglementet

Ordensreglement for SFO og leksehjelp

IKT-reglementet


Publisert: 03.10.2018 12.34
Sist endret: 04.10.2018 11.12