Skoler og barnehager stengt

Alle skoler og barnehager i Nittedal stenger fredag 13. mars.

Dette betyr at barnehagebarn og elever ikke skal møte i barnehage eller på skolen. Dette gjelder også SFO.

Stengingen varer til og med fredag 27. mars, men kan bli utvidet.

Elevene har rett til å få opplæring, selv om skolen er stengt. Skolene lager opplegg for hjemmeundervising som elevene skal følge.

Bygningene vil ikke være stengt. Det vil også være noe personale til stede. Vi vil gi mulighet for å hente nødvendig utstyr.

Det er så langt ikke registrert noen smittede i våre skoler og barnehager, hverken elever eller ansatte. Hensikten er å begrense smittespredning i samfunnet.

Du finner mer informasjon om situasjonen i Nittedal her.

Velkommen til nittedalsskolen

I bygda har vi sju barneskoler, tre ungdomsskoler og en videregående skole

Virksomhetsområdet skole har ansvar for er undervisning ut fra grunnskolelov med forskrifter for barn i alderen 6 - 16 år. Dette inkluderer spesialpedagogiske tiltak for funksjonshemmede, særskilt tilrettelagt undervisning for fremmedspråklige elever og pedagogisk veiledningstjeneste.

I tillegg kommer drift av skolefritidsordninger (SFO) knyttet til hver sin barneskole. 

 

Barneskoler

Hagen skole

Holumskogen skole

Kirkeby skole

Rotnes skole

Slattum skole

Sørli skole

Ulverud skole

 

Ungdomsskoler

Hakadal ungdomsskole

Li skole

Nittedal ungdomsskole

 

Videregående skole

Bjertnes

 

Kontaktinfo

Per Korsvik
Kommunalsjef oppvekst og utdanning
Tel: 924 51 684
Epost

Karen Pinholt
Ass. kommunalsjef oppvekst og utdanning
Tel: 915 91 473
Epost

 

Meld fra om skolemiljø

Les mer under læringsmiljøKalender

Se flere