Lytt

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Velkommen til Nittedal ungdomsskole 

Nittedal ungdomsskole ligger midt i bygda ved Rotnes og har dette skoleåret 428 elever, og er i rask vekst. Skolen har 68 ansatte, lærere og assistenter.

NUS huser også Ressurssenteret, voksenopplæringen og innføringsgruppe for språklige minoriteter.

Kontaktinformasjon - administrasjonen

Sverre Johannessen
Rektor
Telefon: 67 05 93 71 / 411 41 048
Epost: sverre.johannessen@nittedal.kommune.no

 

Wenche Lynnebakken
Saksbehandler
Telefon: 67 05 93 70
Epost: wenche.lynnebakken@nittedal.kommune.no

 

Elisabeth Fleisje

Inspektør 9. trinn

Telefon: 6705924/929 41 359

Epost: Elisabeth.Fleisje@nittedal.kommune.no

 

Bjørn Atle Årbog

Inspektør 10. trinn

Telefon: 67 05 93 72/940 06 975.

 

Epost: bjorn.atle.arbog@nittedal.kommune.no

 

Hege Korshavn Ross
Inspektør Ressurssenteret og voksenopplæringen
Telefon: 67 05 93 73/91 30 07 41
Epost: hege.ross@nittedal.kommune.no

 

Sunniva Storeheier

Spesialpedagogisk koordinator

Telefon: 67 05 93 70

Epost: sunniva.storeheier@nittedal.kommune.no

 

Kontaktinformasjon - ansatte

Kontakt mellom skole og hjem skal primært skje via Visma Flyt Skole (nettside eller app). 

Rådgivningstjenesten

Anne-Lene Baglo

Rådgiver
Telefon: 67 05 93 77/67 05 93 75/45 84 41 70
Epost:  anne-lene.baglo@nittedal.kommune.no

 

På alle ungdomsskolene i Nittedal er det en rådgiver som skal veilede og hjelpe elevene gjennom ungdomsskolen og ut i videregående skole.

Rådgivers arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for veiledning av elever i forbindelse med søkning til videregående skole
 • Orientere foresatte og elever om videregående opplæring
 • Individuell veiledning av elever og foresatte om valg av videregående skole
 • Ansvar for organiseringen av hospitering på videregående skole for 9. trinn
 • Ansvar for å informere alle foresatte og elever på 7. trinn om valg av 2. fremmedspråk og språklig fordypning.
 • Valg av 2. fremmedspråk og valgfag
 • Koordineringsansvar for sammensetning av nye 8. klasser

Her finner du viktige nettsteder med informasjon om videre utdanning med mer:

Skolens visjon

Skolens visjon er "best sammen - klar for livet!" Elevene våre skal oppleve skolen som relevant for sin egen framtid og verden utenfor skolen. Skolen vår skal være en trygg og god arbeidsplass for alle og vi skal gjøre hverandre gode.

Nye Nittedal ungdomsskole er bygd med en klar miljøprofil og er bland de mest energieffektive skolebyggene i landet. Den er organisert med tanke på fagfornying, og de praktisk estetiske fagene og det sosiale miljøet er selve hjertet i bygget. Skolen  består av elever på 8. til 10. trinn, og har i tillegg en tilrettelagt avdeling og innføringsklasse som en del av tilbudet på tvers av skolene i kommunen.

Vår visjon er at vi er best sammen, i arbeidet med å skape en inkluderende skole og gode oppvekstsvilkår for ungdom i Nittedal. Livsmestring er hovedmålet med det elevene skal lære i skolen vår. Skolen skal være et sted der elevene våre skal lære å lære, slik at de er klare for livet her og nå og det som kommer senere. Derfor sier vi: Best sammen - klar for livet!

Skolens satsingsområder

Skolens utviklingsområder i tiden framover er arbeid med å skape et inkluderende skolemiljø, arbeid med å realisere fagfornyingen i klasserommet og utvikling av vår digitale praksis. Dette er utviklingsområder som det jobbes med på tvers av skolene i Nittedal. 

 • Inkluderende skolemiljø
  • Inkluderende skolemiljø handler blant annet om å skape et "gyldig vi" i klasserommet. Med det mener vi at alle føler en tilhørighet og er en del av klassen sin. Alle elever skal oppleve å bli sett og hørt, og alle skal oppleve mestring i skolen. Elevene skal oppleve at de blir ivaretatt både faglig og sosialt. Gode relasjoner i alle ledd er viktig for at vi skal få til dette. Et godt samarbeid mellom skole og hjem er
 • Fornying av læreplanen
 • Bedre tverrfaglig innsats - BTI
 • Fremtidens skole
FAU/SU

FAU Nittedal ungdomsskole 2022/2023:

FAU/Klassekontakter NUS 2022-2023

Vedtekter for FAU

Møtereferater:

FAU 29.11.23

SU/SMU 07.11.23

FAU 17.10.23

FAU 04.09.23

FAU 20.03.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læringsmiljø

Trygghet og trivsel er grunnlaget for all læring. Fokuset på et godt læringsmiljø og utvikling av elevenes sosiale kompetanse har derfor høy prioritet.

Arbeid med læringsmiljø ved vår skole

Det skal ikke være tilfeldig hvordan skolens personale, elever og foreldre møter hverandre i skolehverdagen:

Visjon:
«Nittedal Ungdomsskole - best sammen!»

Her finner du Nittedal ungdomsskole sin Plan for skolemiljø 2022 - 2023

 

Arbeid med læringsmiljø i nittedalsskolen

Skolehelsetjenesten 

Helene Gangsø
Sykepleier/helsesykepleierstudent
Mob: 474 67 649
Send epost

Postadresse
Helsestasjon og skolehelsetjenesten
Postboks 63
1483 Hagan

Helene er på skolen mandag, tirsdag, onsdag , og torsdag.

Skolehelsetjenestens tilbud

Kontaktinfo

Besøksadresse
Stasjonsveien 10
1482 Nittedal
Tlf: 67 05 93 70
Epost

Postadresse
Nittedal ungdomsskole
v/Nittedal kommune
Postboks 63
1483 Hagan

Sverre Johannessen
Rektor
Tlf: 67 05 93 71
Tlf: 411 41 048
Epost


Meld fra om skolemiljøKalender

Se flere