Lytt

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Velkommen til Nittedal ungdomsskole 

Nittedal ungdomsskole ligger midt i bygda ved Rotnes og har dette skoleåret 319 elever og er i rask vekst. Skolen har 67 ansatte, lærere og assistenter.

NUS huser også Ressurssenteret, voksenopplæringen og innføringsgruppe for språklige minoriteter.

Kontaktinformasjon - administrasjonen

Sverre Johannessen
Rektor
Telefon: 67 05 93 71 / 411 41 048
Epost: sverre.johannessen@nittedal.kommune.no

 

Wenche Lynnebakken
Saksbehandler
Telefon: 67 05 93 70
Epost: wenche.lynnebakken@nittedal.kommune.no

 

Sissel Brekke
Inspektør
Telefon: 67 05 92 43/91 84 18 60
Epost: sissel.brekke@nittedal.kommune.no

 

Gro Marie Bruun Hansen
Inspektør
Telefon: 67 05 92 47/45 23 83 81
Epost: gro.bruun.hansen@nittedal.kommune.no

 

Hege Korshavn Ross
Inspektør Ressurssenteret og voksenopplæringen
Telefon: 67 05 93 73/91 30 07 41
Epost: hege.ross@nittedal.kommune.no

 

Anne-Lene Baglo

Sosialpedagogisk rådgiver

Telefon: 67 05 93 75/45 84 41 70

Epost: anne-lene.baglo@nittedal.kommune.no

Sunniva Storeheier

Spesialpedagogisk koordinator

Telefon: 67 05 93 70

Epost: sunniva.storeheier@nittedal.kommune.no

 

Kontaktinformasjon - ansatte

Kontakt mellom skole og hjem skal primært skje via Visma Flyt Skole (nettside eller app). 

Rådgivningstjenesten

Jan Østengen
Rådgiver - karriereveileder
Telefon: 67 05 93 77
Epost: jan.ostengen@nittedal.kommune.no

 

På alle ungdomsskolene i Nittedal er det en rådgiver som skal veilede og hjelpe elevene gjennom ungdomsskolen og ut i videregående skole.

Rådgivers arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for veiledning av elever i forbindelse med søkning til videregående skole
 • Orientere foresatte og elever om videregående opplæring
 • Individuell veiledning av elever og foresatte om valg av videregående skole
 • Ansvar for organiseringen av hospitering på videregående skole for 9. trinn
 • Ansvar for å informere alle foresatte og elever på 7. trinn om valg av 2. fremmedspråk og språklig fordypning.
 • Valg av 2. fremmedspråk og valgfag
 • Koordineringsansvar for sammensetning av nye 8. klasser
 • Deltar i ressursteamet på skolen

Her finner du viktige nettsteder med informasjon om videre utdanning med mer:

Skolens satsningsområder
 • Inkluderende miljø
 • Fornying av læreplanen
 • Bedre tverrfaglig innsats - BTI
 • Fremtidens skole

 

FAU/SU

FAU Nittedal ungdomsskole 2020/2021:

FAU NUS 2020-2021

Klassekontakter 2020-2021

Møtereferater:

FAU 28.01.21

SU/SMU 26.11.20

FAU 04.11.20

FAU 24.09.20

SU/SMU 12.05.20

SU/SMU 06.02.20

FAU 09.01.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læringsmiljø

Trygghet og trivsel er grunnlaget for all læring. Fokuset på et godt læringsmiljø og utvikling av elevenes sosiale kompetanse har derfor høy prioritet.

Arbeid med læringsmiljø ved vår skole

Det skal ikke være tilfeldig hvordan skolens personale, elever og foreldre møter hverandre i skolehverdagen:

Visjon:
«Nittedal Ungdomsskole - best sammen!»

Felles verdier: Ansvar, respekt og engasjement

På Nittedal Ungdomsskole

 • er alle inkludert
 • arbeider vi med verdier, kunnskaper, ferdigheter og holdninger
 • har vi tydelige forventninger til hardt arbeid, god orden og god oppførsel
 • støtter vi hverandre
 • har vi varierte og konkretiserende undervisningsmetoder
 • er elevene aktive og deltagende i egen læring
 • ser vi på læring som skapende prosesser
 • mener vi at kunnskap konstrueres i samarbeid med andre
 • har vi en undrende, spørrende kultur samtidig som vi arbeider systematisk
 • har vi kvalitet i alt vi gjør

Arbeid med læringsmiljø i nittedalsskolen

Skolehelsetjenesten 

Marit Hvamstad
Helsesykepleier
Mob: 907 98 229

Postadresse
Postboks 63
1483 Hagan
Send epost

Marit er på skolen mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.00 – 15.00.

Skolehelsetjenestens tilbud

Kontaktinfo

Besøksadresse
Stasjonsveien 10
1482 Nittedal
Tlf: 67 05 93 70
Epost

Postadresse
Nittedal ungdomsskole
v/Nittedal kommune
Postboks 63
1483 Hagan

Sverre Johannessen
Rektor
Tlf: 67 05 93 71
Tlf: 411 41 048
Epost


Meld fra om skolemiljøKalender

Se flere