Lytt

Helsestasjonstjenester


Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Åpningstider helsestasjon

Mandag - Fredag: 08:00 - 15:30 

Åpen helsestasjon (drop in):  Mandager 12:00 - 14:00. 
  

For å følge, søk opp Nittedal helsestasjon

Andre tjenester: 

Helsestasjon for ungdom (HFU)

Familieteamet 

Kontaktinformasjon

Besøksadresse                                      
Hellinga 8                                   
1481 Hagan

Postadresse
Helsestasjon og skolehelsetjenesten
Postboks 63
1483 Hagan                               

Telefon                                       
67 07 38 90                  
Send e-post

Avdelingsleder
Jill Marita Linde
Telefon: 67 07 38 90
Mobil: 481 26 615
Send e-post

Svangerskapsomsorgen 

Tjenesten

Alle gravide har rett til svangerskapsomsorg. Tilbudet er gratis, og skal sørge for at du får råd og veiledning slik at du og barnet har det best mulig. Du velger selv om du vil gå til oppfølging hos jordmor, fastlege eller en kombinasjon av disse. Jordmor har gjennom sin utdanning og erfaring kompetanse på graviditet, fødsel, barseltid og amming. Barnefar, partner eller annen ledsager er velkommen til å være med. Du kan be om tolk dersom du har behov for det. 

Målet med tjenesten er å:

 • bidra til en helsefremmende livsstil
 • ivareta det normale svangerskapet
 • redusere sykelighet
 • forebygge for sykdom og skade
 • avdekke svangerskapsrelaterte komplikasjoner
Oppfølging i svangerskapet

Første konsultasjon er en livstilssamtale og den er anbefalt i svangerskapsuke 6 - 8. Konsultasjonen varer i 30 - 60 minutter, avhengig av ditt behov. Ta gjerne kontakt så tidlig som mulig på telefon på 67 07 38 90 for å avtale time. 


Blodprøver blir tatt rundt svangerskapsuke 6 - 12. Det søkes fødeplass til det sykehuset du ønsker. Her kan du se en filmsnutt fra kvinneklinikken på Ahus.

Når du har fått tildelt fødeplass, får du tilsendt en time til rutineultralyd i posten. Ultralyden utføres mellom svangerskapsuke 12 - 18. Du kan lese mer om de ulike konsultasjonene på helsenorge .

Husk å ta med urinprøve til hver konsultasjon. Her kan du lese mer om hvordan urinprøven bør tas NHI.

Jordmor legger stor vekt på individuell informasjon og veiledning. Vi henviser til andre hjelpetilbud og spesialisthelsetjenester ved behov. Ut fra dagens retningslinjer vil flere gravide tilfredsstille kriterier for å ta glucosebelastning mellom svangerskapsuke 24 og 28. Her kan du lese mer om kriterier for å ta undersøkelsen.

Det er viktig at du daglig kjenner liv fra barnet. Vanligvis er ikke barnets bevegelsesmønster regelmessig før rundt uke 28. Her kan du lese mer om det kjennliv og er kan du se en filmsnutt.

Mamma Mia er et kunnskapsbasert program laget for å fremme trivsel og helse i tiden før og etter fødselen. Det å skulle bli mamma, kan sette følelsene i sving mer enn vanlig. Du kan bli fylt av spørsmål du kanskje ikke har tenkt over. Mamma Mia er laget for å gi deg best mulig kunnskap og støtte i denne tiden. Målet er at du skal føle deg trygg og trives. Du kan lese mer om programmet her.

Fødselsforberedende kurs

Svangerskapsomsorgen tilbyr fødselsforberedende kurs til førstegangsgravide med partner. Det settes opp grupper med inntil 10 par. Du kan også delta alene. Kurset holdes i Rotnes kirke, varer i 3 timer og er gratis. Snakk med jordmor for påmelding.

 

Nyfødte

Kontakt med helsestasjon opprettes på bakgrunn av rutinemessig melding om fødsel fra fødeklinikken til helsestasjonen.  

Barselbesøk

Du får tilbud om barselbesøk av jordmor 1 - 3 dager etter hjemkomst. Jordmor kommer da hjem til deg. Om dere er to foreldre er det fint hvis begge er tilstede. Alle nyfødte får tilbud om hjemmebesøk av helsesykepleier.

Etterkontroll og prevensjon

Du trenger en etterkontroll 6 - 8 uker etter fødsel. Denne konsultasjonen er gratis og kan tas hos jordmor. Før oppmøte kan det være lurt å tenke gjennom ønske for prevensjon

Uønsket svangerskap

Er du usikker på om du vil fullføre graviditeten, eller har spørsmål om abort? Ta kontakt for råd og veiledning på telefon 67 07 38 90.

God start

Nittedal kommune har styrket helsestasjonstilbudet til sårbare familier. God start tilbys foreldre som har vonde erfaringer knyttet til egen barndom, rus og/eller vold i nære relasjoner.

Fast jordmor og helsesykepleier med bred erfaring og økt kompetanse tilbyr tettere oppfølging i svangerskapet og frem til barnet er to år gammelt. Familien følger vanlige konsultasjoner og gruppe-timer på helsestasjonen. Jordmor introduserer tilbudet til familier i målgruppen.

Brosjyrer 

 

 (Voksne for barn)
Nyttige lenker

Nettsider og tjenester med kosthold som tema

 

Nettsider og tjenester med fysisk aktivitet som tema

 

Nettsider med amming som tema

 

 

Nettsider med alkohol, rus og tobakk som tema

 

Diverse nettsider

Ansatte

Therese Harkinn Vindorum
Jordmor
Tlf: 477 83 697
Send e-post

Ramona Karlsen Sannes
Jordmor
Tlf: 477 87 167
Send e-post

Delphine Mariot Husby
Jordmor
Tlf: 907 98 229
Send e-post

 

Helsestasjon 0-5 år

Tjenesten

Helsestasjonen ser alle barn fra fødsel til skolestart. Vi følger barnets fysiske og psykososiale utvikling. Vi er en gratis tjeneste med fokus på helsefremming, forebygging og tidlig innsats. Du kan be om tolk dersom du har behov for det. 

Målet med tjenesten er å:

 • fremme god psykisk og fysisk helse
 • fremme gode sosiale og miljømessige forhold
 • forebygge for sykdom og skade

På helsestasjonen møter du sekretær, helsesykepleier, jordmor og lege. Vi samarbeider med ulike instanser, blandt disse er fysioterapeut, familieteamet, barnehager, skoler, barnevern og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), sykehus, BUP og Nittedal tannklinikk.

Helsestasjonen har ikke som oppgave å behandle syke barn. Ved funn som gir mistanke om sykdom, henvises barnet til fastlege eller spesialist. Ved akutt sykdom kan du henvende  deg til barnets fastlege, eller legevakt.

Timebestilling

Timeavtaler avtales fra gang til gang. Ved behov for oppfølging utover ordinært program, avtales dette individuelt.

Helsestasjon er bemannet med sekretær hver dag. Du kan komme innom uten avtale for veiing, eller andre spørsmål.

 • Kom gjerne ti minutter før oppsatt time.
 • Meld fra i god tid dersom du ikke kan komme til oppsatt time.
 • Spørsmål om sykdom kan rettes til fastlege eller legevakt.
 • Syke barn og foreldre har det best hjemme. Vi ønsker å unngå at andre barn blir smittet. Ta kontakt for ny time.
Helsestasjonsprogrammet inkludert vaksiner
 • Hjemmebesøk
 • 4 uker: (Gruppe)
 • 6 uker: Helsesykepleier og lege (vaksine)
 • 3 måneder: Helsesykepleier (vaksine)
 • 4 måneder: (Gruppe)
 • 5 måneder: Helsesykepleier (vaksine)
 • 6 måneder: Helsesykepleier og lege
 • 8 måneder: Helsesykepleier
 • 10 måneder: Helsesykepleier
 • 12 måneder: Helsesykepleier og lege (vaksine)
 • 15 måneder: Helsesykepleier (vaksine)
 • 17-18 måneder: Helsesykepleier
 • 2 år: Helsesykepleier og lege
 • 4 år: Helsesykepleier

Ved behov tilbys konsultasjoner utover ordinært program.

Barnevaksinasjonsprogrammet (FHI)

Nyfødte

Kontakt med helsestasjon opprettes også på bakgrunn av rutinemessig melding om fødsel fra fødeklinikk til helsestasjon. Nytilflyttede familier oppfordres til å ta kontakt. 

Hjemmebesøk

Alle nyfødte får tilbud om hjemmebesøk innen 10 dager etter fødsel. På hjemmebesøket tar vi utgangspunkt i familiens behov. Vi gir informasjon, råd og veiledning om det å bli foreldre og vi har med vekt for å veie barnet. Om dere er to foreldre er det fint hvis begge er tilstede. 

Ammeveiledning

Helsestasjonen er godkjent ammekyndig av Nasjonalt kompetansetjeneste for amming, NKA. Det betyr at ansatte har kompetanse på amming og ammeproblemer som kan oppstå. Du kan også finne nyttig informasjon på ammehjelpen.

Noen barn har behov for morsmelkerstatning. Her kan du lese mer om morsmelkserstatning.

Fødselsdepresjon

Det er normalt å kjenne seg nedstemt etter fødsel. Hvis du kjenner deg vedvarende nedstemt og trist, kan du ha en begynnende fødselsdepresjon
Snakk med helsesykepleier som kan tilby støttesamtaler, eventuelt henvise til annen hjelp.
Når følelsene svinger i svangerskap og barseltid (EPDS)

Barselgruppe

Helsestasjonen setter sammen grupper med barn som er født i samme periode. Du møter barselgruppen på helsestasjonen når barnet er rundt 4 uker gammelt. Invitasjon til første treff får dere på hjemmebesøket. Noen grupper holder kontakt og møtes privat.

 

Åpen helsestasjon

Du kan benytte deg av tilbudet "Åpen helsestasjon" mandager fra kl. 12-14.  Helsesykepleier er tilstede og du kan få svar på spørsmål.

Aktuelle tema kan være:

 • vektoppfølging
 • amming/erstatning
 • ernæring
 • hud/utslett
 • motorikk

Det kan bli litt ventetid hvis det er stor pågang og samtalen vil foregå ute på venterommet. Har du behov for enkeltkonsultasjon bør du ringe og bestille en time.

 

God start

Nittedal kommune har styrket helsestasjonstilbudet til sårbare familier. God start tilbys foreldre som har vonde erfaringer knyttet til egen barndom, rus og/eller vold i nære relasjoner.

Fast jordmor og helsesykepleier med bred erfaring og økt kompetanse tilbyr tettere oppfølging i svangerskapet og frem til barnet er to år gammelt. Familien følger vanlige konsultasjoner og gruppe-timer på helsestasjonen.

Jordmor introduserer tilbudet til familier i målgruppen.

Foreldreveiledningskurs- Tuning into Kids

Vil du lære mer om hvordan du kan utvikle og styrke tilknytningsbåndet mellom deg og barnet ditt?

Familieteamet i kommunen holder kurset Tuning into Kids som passer for foreldre som har barn fra 3 år og oppover. 

Dette er et praktisk og hverdagsnært program hvor foreldre jobber med å videreutvikle ferdighetene man allerede har - til å legge merke til, forstå og håndtere barns følelser. Målet er å hjelpe barn til å utvikle gode evner til følelsesregulering.

Praktisk informasjon:

 • Gratis
 • Dagtid/ettermiddag, 2-timersøkter over 6 uker
 • Holdes flere ganger i semesteret med kursledere fra Familieteamet og PPT.

Mer informasjon (.pdf)

PåmeldingTa kontakt med sekretær på helsestasjonen eller din helsesykepleier.

 

Tannhelse

Barnet innkalles til første rutinemessige sjekk rundt 3-års alder. Dersom barnet har fått en tannskade, eller du ønsker kontakt med tannklinikken, kontakt Nittedal tannklinikk .

Ansatte

Anne Lise Lien
Sekretær
Tlf: 920 38 121
Send e-post

 

Siri Tefre Baade
Helsesykepleier
Tlf: 477 83 242
Send e-post

 

Hege Tåsåsen Kilstad
Helsesykepleier
Tlf: 489 95 679
Send e-post

Marianne Storbye
Helsesykepleier
Tlf: 477 84 592
Send e-post

Kjersti Andersen
Helsesykepleier
Tlf: 457 38 567
Send epost

 

Margrethe Ravn
Helsesykepleier
Tlf: 477 92 757
Send e-post

 

Irene Aga
Helsesykepleier
Tlf: 457 34 724
Send e-post

 

Trang Thien Bach
Lege
Send e-post

Informasjonsbrosjyre 0-5 år

Hjemmebesøk

Informasjon om morsmelk og morsmelkerstatning

 

 

Informasjon om vitamin D

 

 

Informasjon om samspill og tilknytning

 

Informasjon om Gråt/ regulering

 

Informasjon om fødselsdepresjon

 

Annen informasjon

 

 

Samspill

 

 

 

 

 

Ernæring og fast føde

Informasjon om morsmelk og morsmelkerstatning 

 

Informasjon om vitaminer

 

 

 

Informasjon om fast føde og kosthold

 

 

 

Utvikling

 

 

 

Søvn

 

Tannhelse

 

 

Barn og seksualitet

 

Ulykke og sikkerhet

Informasjon om forbygging for ulykker og skader 

 

 

 

 

 

 

 

Informasjon om førstehjelp og forgiftning 

 

 

 

Praktiske råd 

Informasjon om lus og flått

 

 

Informasjon om solbeskyttelse

 

Informasjon om kolikk og forstoppelse

 

Informasjon om infeksjonssykdommer


Informasjon om hud og utslett

Informasjon om råd ved reise og påkledning

Skjermbruk
Trygghetssirkelen - COS-P

Alkohol, tobakk og rusmidler

 

Skolehelsetjenesten

Kontaktinformasjon barneskole

Skolehelsetjenesten har fast kontortid på skolen og kan kontaktes direkte.

Mirjam W. Andersen
Helsesykepleier
Elvetangen skole
Mob: 477 84 187
Send e-post
Postadresse
Helsestasjon og skolehelsetjenesten
Postboks 63
1483 Hagan 


Anette Stene
Helsesykepleier
Elvetangen og Sørli skole
Mob: 940 20 540
Send e-post
Postadresse
Helsestasjon og skolehelsetjenesten
Postboks 63
1483 Hagan 

 

Britt Kandola
Helsesykepleier
Sørli skole
Mob: 474 88 276
Send e-post 
Postadresse
Helsestasjon og skolehelsetjenesten
Postboks 63
1483 Hagan 

 

Anne Berit Hoem
Helsesykepleier
Rotnes skole
Mob: 971 70 958
Send e-post
Postadresse
Helsestasjon og skolehelsetjenesten
Postboks 63
1483 Hagan 

 

Anna Frydenlund Haavi
Helsesykepleier
Rotnes skole
Mob: 477 92 615
Send e-post
Postadresse
Helsestasjon og skolehelsetjenesten
Postboks 63
1483 Hagan 

 
Inger Johanne Trøhaug
Helsesykepleierstudent
Slattum skole 
Mob: 457 38 553
Send e-post
Postadresse
Helsestasjon og skolehelsetjenesten
Postboks 63
1483 Hagan 


Maren Køhn
Helsesykepleier
Holumskogen skole
Mob: 404 37 439
Send e-post
Postadresse
Helsestasjon og skolehelsetjenesten
Postboks 63
1483 Hagan  


Thea Ersdal Hansen 
Helsesykepleier
Ulverud skole (1. - 3.trinn)
Mob: 488 88 023
Send e-post
Postadresse
Helsestasjon og skolehelsetjenesten
Postboks 63
1483 Hagan 

 

Anne Sofie Tetlien
Helsesykepleier
Ulverud skole (4. - 7.trinn)
Mob: 456 19 036
Send e-post
Postadresse
Helsestasjon og skolehelsetjenesten
Postboks 63
1483 Hagan 


Trang Thien Bach
Skolelege
Send e-post

Kontaktinformasjon ungdomsskole

Skolehelsetjenesten har fast kontortid på skolen og kan kontaktes direkte.


Thea Ersdal Hansen
Helsesykepleier
Hakadal ungdomsskole
Mob: 488 88 023
Send e-post
Postadresse
Helsestasjon og skolehelsetjenesten
Postboks 63
1483 Hagan 

 

Matilda Padel 
Helsesykepleier
Li skole
Mob: 457 32 391
Send e-post
Postadresse
Helsestasjon og skolehelsetjenesten
Postboks 63
1483 Hagan 

 

Helene Gangsø
Helsesykepleierstudent
Nittedal ungdomsskole
Mob: 474 67 649
Send e-post
Postadresse
Helsestasjon og skolehelsetjenesten
Postboks 63
1483 Hagan 

Kontaktinformasjon videregående skole

Skolehelsetjenesten har fast kontortid på skolen og kan kontaktes direkte.

 

Ingeborg Kobro Hjort
Helsesykepleier
Bjertnes videregående skole
Mob: 414 26 509
Send e-post
Postadresse
Helsestasjon og skolehelsetjenesten
Postboks 63
1483 Hagan 

 

Tilbud barneskole

Skolehelsetjenesten finnes på alle barneskoler og består av helsesykepleier og skolelege. Skolehelsetjenesten er ansvarlig for vaksinasjon og gir i samarbeid med skolen tilbud om undervisning i klasser, grupper og enkeltsamtaler. Alle henvendelser tas imot. 

 • Du trenger ikke bestille time og kan komme innom kontoret.
 • Tjenesten er gratis.

 • Helsesykepleier og lege har taushetsplikt.

 • Det er lettest å nå helsesykepleier hvis du kommer innom kontoret, sender en sms eller epost.

1.trinn:
Skolestartundersøkelse med helsesykepleier og lege.

2. trinn:
Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt.

3. trinn:
Rutinemessig måling av høyde og vekt. Gruppesamtaler.

6. trinn:
Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder.

7. trinn:
Vaksine mot HPV-infeksjon.

Lenke til andre tjenester i kommunen:
Psykisk helse barn og unge

Brosjyrer barneskole
Nettsider barneskole 
Tilbud ungdomsskole

Skolehelsetjenesten finnes på alle ungdomsskoler og består av helsesykepleier. Skolehelsetjenesten er ansvarlig for vaksinasjon og gir i samarbeid med skolen tilbud om undervisning i klasser, grupper og enkeltsamtaler. Alle henvendelser tas imot. 

 • Du trenger ikke bestille time og kan komme innom kontoret.
 • Tjenesten er gratis.

 • Helsesykepleier har taushetsplikt.

 • Det er lettest å nå helsesykepleier hvis du kommer innom kontoret, sender en sms eller epost.

8. trinn:
Helsesamtale.

10. trinn:
Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt.

Eksempler på tema i samtale:

 • Tanker og følelser
 • Engstelse og tristhet
 • Kropp og identitet
 • Pubertet og seksualitet
 • Mobbing og krangling
 • Vold, overgrep og omsorgssvikt
 • Selvskading
 • Spiseforstyrrelse
 • Problemer hjemme 
 • Røyk og snus
 • Rus
 • Sex og prevensjon

Ofte hjelper det å prate med en voksen. Noen ganger trenger ungdom mer hjelp. Da kan helsesykepleier sette deg i kontakt med riktig hjelpeinstans. Helsesykepleier samarbeider med skolen, PPT, fastlege, fysioterapeut, psykolog og barnevern.


Lenke til andre tjenester i kommunen:
Psykisk helse barn og unge

Tilbud videregående skole
 • Råd og veiledning seksuell helse
 • Prevensjonsveiledning og forskriving
 • Samtaler psykisk helse
 • Skolehverdag

 

Lenke til andre tjenester i kommunen:
Psykisk helse barn og unge

Brosjyrer ungdom
Nettsider ungdom

Nettsider og tjenester med seksuell helse som tema

 

Nettsider om psykisk helse

 

Vold og overgrep

 

Rus

 

Tobakk

 

Diverse nettsider

Vaksinasjon

Oversikt over alle vaksiner finner du på kommunens felles vaksinasjonsside.

Når noen i familien er syk

Informasjon om regelverk

Stortinget vedtok 19. juni 2009 endringer i helsepersonelloven og lov om spesialisthelsetjenesten for å sikre at helsepersonell skal identifisere og ivareta det informasjons- og oppfølgingsbehov mindreårige barn som pårørende har. Endringene trådde i kraft 1. januar 2010.

Helsepersonell skal bidra til å dekke det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging mindreårige barn av pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade, kan ha som følge av forelderens tilstand. Formålet med bestemmelsene er å sikre at barna blir fanget opp tidlig, og at det blir satt i gang prosesser som setter barn og foreldre i bedre stand til å mestre situasjonen når en forelder blir alvorlig syk. Videre er formålet å forebygge problemer hos barn og foreldre. Bestemmelsene gjelder både for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og private helsetjenester.

En ny bestemmelse (helsepersonelloven § 10 b) gir helsepersonell plikt til å ivareta mindreårige barn som etterlatte etter foreldre eller søsken som dør.

Du kan lese mer fra rundskrivet her.

Tilbud

Barn trenger åpenhet om sykdom. Det gir trygghet og forutsigbarhet. Barn påvirkes når foreldre, søsken eller andre nære omsorgspersoner opplever fysisk eller psykisk sykdom eller rusavhengighet. Dette gjelder fra de minste til de største barna.


Helsesykepleier kan:

 • Avklare behov og situasjon sammen med familien.

 • Veilede forelder til hvordan ivareta barnet.

 • Snakke med barnet, og gjerne sammen med forelder.

 •  Gi støtte og relevant informasjon til andre som er rundt barnet.

Link til flere tjenester i kommunen:
Psykisk helse barn og unge

Informasjonsbrosjyrer

Mor/far er syk (brosjyre til barn)
Til deg som er pårørende (Kreftforeningen)
Når foreldre dør (Kreftforeningen)
Hva nå? (BarnsBeste)
Se meg hør meg, og snakk med med! (Kreftforeningen)

Nyttige lenker

Aktuelle lover og regelverk

Orientering om rettigheter og plikter

Taushetsplikt, dokumentasjon og journal

Dette er en oppsummering av dine rettigheter og helsepersonells plikter, i henhold til reglene om taushetsplikt, journal og oppbevaring av journal.  

 

 • Taushetsplikt
  Lov om helsepersonell (§ 21) 

Alle ansatte i helsestasjon og skolehelsetjenesten er underlagt streng taushetsplikt. Vår taushetsplikt følger av lov om helsepersonell, kap. 5.  Dette betyr at helsepersonell skal sørge for at andre ikke får tilgang til opplysninger du selv gir og opplysninger som blir innført i journal.

Ett unntak er dersom helsepersonell er bekymret for et barns liv eller helse. Da har vi opplysningsplikt til politi og/eller Barneverntjeneste, jfr. Lov om helsepersonell, kap. 6. Videre er vi pålagt opplysningsplikt dersom Barneverntjenesten kontakter oss og ber om opplysninger.

Vi ber om samtykke fra foreldre til samarbeid med andre hjelpeinstanser. Det forutsettes i samtykket at opplysningene som utveksles har direkte og positv betydning for barnets tilbud og videre utvikling. Utveksling av informasjon skal med andre ord være til hjelp og ikke til belastning for barnet.

 

 • Dokumentasjonsplikt
  Lov om helsepersonell (§ 39 og 41)

Helsepersonells plikt til å føre journal fremgår av helsepersonelloven § 39 første ledd. Plikten er knyttet til det å yte helsehjelp.

Du har rett til innsyn i journalen din med bilag og har etter særskilt forespørsel rett til kopi. Du har etter forespørsel rett til en enkel og kortfattet forklaring av faguttrykk eller lignende.Alle opplysninger lagres i tråd med kravene fra Datatilsynet og i tråd med journalforskriftens bestemmelser.


§ 42, 43 og 44. Retting eller sletting av journalopplysninger

Helsepersonell har etter helsepersonelloven § 42 en lovfestet plikt til å rette journalen. Slik retting kan skje på initiativ fra den som henvender seg og ber om at feilaktige, mangelfulle eller utilbørlige opplysninger eller utsagn i en journal blir rettet. Helsepersonell har også selv en plikt til å besørge slik retting.

       § 1-7. Vaksinasjonsregisteret

Vaksinasjoner i henhold til Barnevaksinasjonsprogrammet eller mot pandemisk influensa, registreres og meldes til vaksinasjonsregisteret (SYSVAK). 

 

 • Overføring av journal, flytting
  Pasientjournalforskriften (§15)

Journal ved helsestasjon overføres til skolehelsetjenesten når barnet begynner på skolen med mindre den som har foreldreansvaret motsetter seg det. Det samme gjelder dersom barnet bytter skole eller flytter. Hvis barnet flytter til utlandet, oppbevares journal i arkiv på helsestasjon.

 

 • Oppbevaring av journal
  Journalforskriften (§ 14)

 Journal oppbevares i låsbart arkivskap på henholdsvis helsestasjon og i skolehelsetjenetsen. Journal arkiveres på kommunens fjernarkiv når barnet har avsluttet obligatorisk skolegang. Journalopplysninger oppbevares i minst 10 år etter at barnet har avsluttet obligatorisk skolegang.

Dersom du ønsker å innhente opplysninger fra egen journal, kontakter du helsestasjonen.

Lenker til lovverk

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om helsepersonell m.v.

Barnekonvensjonen (Barneombudet)

Medisinering i barnehage, skole og SFO

Aktuelle skjema:

Avtale om medisinering av barn i barnehage, skole og SFo
Legemiddelhåndtering i barnehage, skole og SFO
Medisinering av barn i barnehage, skole og SFO
Medisinoversikt
Mottak av medisiner
Utlevering av medisiner


Publisert: 04.04.2018 15.44
Sist endret: 24.04.2024 14.33