Lytt

Helsestasjon for ungdom


Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Åpningstid
 

Onsdager kl. 15:30 - 18:30

Film om HFU

Kontaktinformasjon

Adresse
Hellinga 8
1481 Hagan (2. etasje på Coop-Mega)
 
Telefon 
67 07 38 90
920 38 121 (konferering og helseopplysninger besvares ikke)

Send e-post

Timebestilling

Timebestilling

Du bestiller time ved å ringe 67 07 38 90 eller sende sms til 920 38 121. Du når oss også på helsestasjon@nittedal.kommune.no

Du kan også komme på drop in. 

 

Tjenesten

Tilbud

Helsestasjon for ungdom (HFU) er et gratis tilbud til ungdom i alderen 12 - 24 år. Tjenesten består av helsesykepleier, jordmor, lege,  psykolog og sekretær. Alle som jobber på HFU har taushetsplikt.

Vi tilbyr samtaler og veiledning om:

 • Seksuell helse og seksuell identitet

 • Prevensjon

 • P-stav (innsetting og fjerning)

 • Spiral (innsetting og fjerning)
 • Testing og behandling av kjønnssykdommer (SOI)

 • Graviditetstest

 • Graviditet og abort

 • Vanskelige hjemmeforhold

 • Vold, overgrep og omsorgssvikt

 • Rus

 • Samtaler psykisk helse

 • Spiseforstyrrelseer

 • Andre temaer du lurer på

 

Lenke til andre tjenester i kommunen: Psykisk helse barn og unge

Prevensjon

Informasjon om metode

Alle prevensjonsmidler beskytter mot uplanlagt graviditet. Kondom beskytter i tillegg mot sykdom som seksuelt overførbare infeksjoner.
For menn er kondom det eneste alternativet, mens  kvinner har et stort utvalg å velge mellom.
Du bestemmer hvilken metode du ønsker å bruke. Skaff deg kunnskap om de ulike prevensjonsmidlene – om virkning, bivirkninger og bruksmåte – slik at du kan velge metoden som er best for deg.

Informasjon, pris, fordeler og ulemper ved de ulike metodene finne du i Prevensjonsguiden.
Begge parter har felles ansvar for å beskytte seg mot uønsket graviditet og seksuelt overførbare infeksjoner. Du kan også lese om prevensjon på helsenorge

Seksuelt overførbare sykdommer (SOI)

Når bør du teste deg?

Dersom du har hatt ubeskyttet sex med ny partner anbefaler vi alltid at du tester deg for seksuelt overførbare infeksjoner. For de fleste seksuelt overførbare infeksjoner er det slik at det tar en viss tid fra du har blitt smittet til du kan stole på resultatet av en test. Det kan ta opp til 14 dager fra du blir smittet med klamydia til det faktisk slår ut på en test. Testen kan bli positiv før det har gått 14 dager.

Slik tester du deg

Urinprøve eller vaginaltest tas tidligst 14 dager etter mulig smitte  ved ubeskyttet sex. Svaret på testen kommer få dager etter at prøven er tatt. Vi ringer til deg dersom du trenger behandling. Behandlingen er antibiotika i tablett form. Du får resept av legen og medisinen er gratis. Mer om SOI kan du lese her.

Vaksine mot Apekopper 

Nittedal kommune tilbyr apekopper-vaksine til prioriteringsgruppe 2.

Prioriteringsgruppe 2 er menn og transpersoner som har sex med menn, som har risikosex (ofte partnerbytte, tilfeldig sex, gruppesex og chemsex) og som har hatt syfilis, gonoré og klamydia de siste 24 måneder.

Hvis du oppfyller kriteriene i prioriteringsgruppe 2, kan du ta kontakt for å gjøre avtale enten ved å sende mail til vaksine@nittedal.kommune.no , eller ringe 67 17 71 50. Du kan også spørre om vaksinen på helsestasjon for ungdom.

Informasjon om apekopper

Apekopper smitter mellom mennesker ved tett kontakt med utslett, kroppsvæsker og dråper. Seksuell kontakt er vanligste smittemåte. Så langt er det hovedsakelig menn som har sex med menn som er blitt smittet.

Det er begrenset tilgang på vaksinen, og vaksinen tilbys de som vurderes å trenge den.

Trykk her for å se prioriterte grupper:

Gruppe 1

Får tilbud om vaksine i spesialisthelsetjenesten

 • Menn eller transpersoner som har sex med menn, OG som er hivpositive ELLER står på hiv-PrEP
 • Menn eller transpersoner som selger sex til menn

Gruppe 2

Får tilbud om vaksine i kommunehelsetjenesten

 • Menn eller transpersoner som har sex med menn, OG som har risikosex (hyppig partnerbytte, tilfeldig sex, gruppesex og chemsex), OG som har hatt syfilis, gonoré eller klamydia siste 24 måneder 

Gruppe 3

Personer i denne gruppen må vente på tilbud om vaksine

 • Menn som har sex med menn og transpersoner med risikosex (hyppig partnerbytte, tilfeldig sex, gruppesex og chemsex)
 • Helsepersonell som er særlig utsatt for smitte i sitt arbeid, som for eksempel personell på teststasjoner eller som jobber direkte med pasienter med apekopper innlagt på sykehus  

Laboratoriepersonell som arbeider med levende apekoppevirus (nøytralisasjonstest, cellekultur etc)

Psykolog

Drop-in

Du kan komme på drop in og få snakke med psykolog i HFUs åpningstid, eller bestille time på forhånd på tlf 920 38 121. Timene er gratis.

Brosjyrer og lenker

Brosjyrer
Nyttige lenker

Nettsider og tjenester med seksuell helse som tema

     Tilgjengelig på chat og telefon mandag-fredag kl. 08.00-    20.00

 

Nettsider om psykisk helse

 

Vold og overgrep

 

Rus

Tobakk

Diverse nettsider

 

Andre tilbud

Aktuelle tjenester

Aktuelle lover og regelverk

Orientering om rettigheter og plikter

Taushetsplikt, dokumentasjon og journal

Dette er en oppsummering av dine rettigheter og helsepersonells plikter, i henhold til reglene om taushetsplikt, journal og oppbevaring av journal.  

 

 • Taushetsplikt Lov om helsepersonell (§ 21) 

Alle ansatte i helsestasjon og skolehelsetjenesten er underlagt streng taushetsplikt. Vår taushetsplikt følger av lov om helsepersonell, kap. 5.  Dette betyr at helsepersonell skal sørge for at andre ikke får tilgang til opplysninger du selv gir og opplysninger som blir innført i journal.

Ett unntak er dersom helsepersonell er bekymret for et barns liv eller helse. Da har vi opplysningsplikt til politi og/eller Barneverntjeneste, jfr. Lov om helsepersonell, kap. 6. Videre er vi pålagt opplysningsplikt dersom Barneverntjenesten kontakter oss og ber om opplysninger.
Vi ber om samtykke fra foreldre til samarbeid med andre hjelpeinstanser. Det forutsettes i samtykket at opplysningene som utveksles har direkte og positv betydning for barnets tilbud og videre utvikling. Utveksling av informasjon skal med andre ord være til hjelp og ikke til belastning for barnet.

 

 • Dokumentasjonsplikt Lov om helsepersonell (§ 39 og 41)

Helsepersonells plikt til å føre journal fremgår av helsepersonelloven § 39 første ledd. Plikten er knyttet til det å yte helsehjelp.

Du har rett til innsyn i journalen din med bilag og har etter særskilt forespørsel rett til kopi. Du har etter forespørsel rett til en enkel og kortfattet forklaring av faguttrykk eller lignende.Alle opplysninger lagres i tråd med kravene fra Datatilsynet og i tråd med journalforskriftens bestemmelser.

§ 42, 43 og 44. Retting eller sletting av journalopplysninger
Helsepersonell har etter helsepersonelloven § 42 en lovfestet plikt til å rette journalen. Slik retting kan skje på initiativ fra den som henvender seg og ber om at feilaktige, mangelfulle eller utilbørlige opplysninger eller utsagn i en journal blir rettet. Helsepersonell har også selv en plikt til å besørge slik retting.        § 1-7. Vaksinasjonsregisteret
Vaksinasjoner i henhold til Barnevaksinasjonsprogrammet eller mot pandemisk influensa, registreres og meldes til vaksinasjonsregisteret (SYSVAK). 

 

 • Overføring av journal, flytting Pasientjournalforskriften (§15)

Journal ved helsestasjon overføres til skolehelsetjenesten når barnet begynner på skolen med mindre den som har foreldreansvaret motsetter seg det. Det samme gjelder dersom barnet bytter skole eller flytter. Hvis barnet flytter til utlandet, oppbevares journal i arkiv på helsestasjon.

 

 • Oppbevaring av journal Journalforskriften (§ 14)

 Journal oppbevares i låsbart arkivskap på henholdsvis helsestasjon og i skolehelsetjenetsen. Journal arkiveres på kommunens fjernarkiv når barnet har avsluttet obligatorisk skolegang. Journalopplysninger oppbevares i minst 10 år etter at barnet har avsluttet obligatorisk skolegang.

Dersom du ønsker å innhente opplysninger fra egen journal, kontakter du helsestasjonen.

Lenker til lovverk

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om helsepersonell m.v.

Barnekonvensjonen (Barneombudet)


Publisert: 15.02.2019 14.52
Sist endret: 09.08.2023 09.18