Lytt

Skoletilhørighet og bytte


Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Nærskoler

Alle barn har rett til å gå på sin nærskole. Her kan du se hvilken skole som er definert som din nærskole i Nittedal kommune.

 

Barneskoler

Nittedal har 6 barneskoler, som hver har sitt opptaksområde. 

Kart opptaksområder

Ungdomsskoler

Nittedal har 3 ungdomsskoler, som har hvert sitt opptaksområde.

Kart opptaksområder

Flytende skolegrenser

Har du geografisk nærhet til mer enn en skole, kalles dette flytende skolegrenser. Flytende skolegrenser er markert i kartene med skravur.

Videregående skoler

Dersom du er 16 år eller eldre er det Akershus fylkeskommune som har ansvaret for opplæringa. Ta kontakt med avdeling for videregående opplæring - tlf. 22 05 50 00.

Skolebytte

Hvis du ønsker at ditt barn skal gå på en annen skole enn den barnet sokner til, kan du søke om skolebytte. Søknad sendes til rektor ved skolen du ønsker at barnet ditt skal gå på, med kopi til rektor ved skolen du søker deg bort fra.

Skolebytte innenfor kommunens grenser, innvilges under forutsetning av at den ønskede skole kan ivareta eleven og har kapasitet til å ta imot eleven.

Ved begrenset kapasitet ved den ønskede skolen, gis prioritet til søknader etter følgende kriterier og rekkefølge:

  1. sosiale og/eller medisinske forhold
  2. ønske om å fullføre skoleåret/skoleløpet ved samme skole 
  3. søsken ved ønsket skole
  4. trafikk- og sikkerhetsmessige forhold

Skoleskyss ved skolebytte

Ved skolebytte må foresatte selv dekke eventuelle skysskostnader dersom det ikke foreligger særlige grunner.

Flytte til Nittedal fra annen kommune

Dersom en elev går på skole i en annen kommune og skal flytte til Nittedal, skal skolen eleven går på sende flyttemelding til nærskolen i Nittedal. Dette sikrer at både nærskolen og andre som f.eks. helsesykepleier får formell informasjon om at eleven flytter til Nittedal.

I tillegg er det ønskelig at foresatte sender mail eller ringer til nærskolen s.a. nærskolen så raskt som mulig kan legge til rette for en god skolestart.

Forskrift om skoletilhørighet i Nittedal kommune

Forskriften ble vedtatt av kommunestyret 27. februar 2017 og revidert 14. desember 2020.

Forskrift om skolebytte


Publisert: 24.08.2018 12.53
Sist endret: 30.01.2024 14.45