Lytt

Velkommen til Elvetangen skole 

Elvetangen - barneskolen i Hakadal

Kontaktinformasjon - administrasjonen

Iva Klara Vignjevic
Rektor
Tlf: 917 28 055
Epost: iva.klara.vignjevic@nittedal.kommune.no

Cathrine Larsen
Avdelingsleder 6. og 7. trinn
Tlf: 67 06 29 90 / 922 64 066
Epost: cathrine.larsen@nittedal.kommune.no 

Jonas Ringard
Avdelingsleder 3.- 5. trinn
Tlf: 67 06 29 89 / 913 55 653
Epost: jonas.ringard@nittedal.kommune.no

Anne Marit Bråten
Avdelingsleder 1. og 2. trinn
Tlf: 67 06 29 88 / 419 06 181
Epost: anne.marit.braten@nittedal.kommune.no

Synnøve Huserbråten
Konsulent
Tlf: 67 06 29 80 
Epost: synnove.huserbraten@nittedal.kommune.no

Mette Olestad
Konsulent
Tlf: 67 06 29 80
Epost: mette.olestad@nittedal.kommune.no

Kontaktinformasjon - sosiallærere

Gunhild Løken Andersen
Sosiallærer
Telefon: 969 42 846
Epost: gunhild.loken.andersen@nittedal.kommune.no

Julie Levang
Sosiallærer
Telefon: 477 87 173
Epost: julie.levang@nittedal.kommune.no

 

Kontaktinformasjon - ansatte

Kontakt mellom skole og hjem skal primært skje via Visma Flyt Skole (nettside eller app). 

Skolens satsingsområder
  • Vurdering
  • Bedre tverrfaglig innsats (BTI)
  • Inkluderende miljø
Skoledagen start- og sluttider

Skoledagen starter
Mandag-fredag kl. 08.15 for alle trinn 

Skoledagen slutter

Mandag
Alle trinn slutter kl. 14.00
Tirsdag:
Alle trinn slutter kl. 13.00
Onsdag:
1. - 2. trinn slutter kl. 13.00
3. - 7. trinn slutter kl. 14.00
Torsdag
1. - 5.trinn slutter kl. 13.00
6. - 7.trinn slutter kl. 14.00
Fredag
1. - 5.trinn slutter kl. 13.00
6. - 7.trinn slutter kl. 14.00

 

 

Møteplan skoleåret 2021-22 

Elvetangen skole SFO

Barna er velkomne til SFO før og etter skoletid. Vi er opptatt av at barna skal oppleve at her har de litt fritid.

Åpningstider
Mandag - fredag kl. 0700 – 1700

Stengt
Romjulen
Påsken
Hele juli
Tre planleggingsdager (egen informasjon)

Kontaktinformasjon

Marianne Størseth Lien
SFO - leder
Telefon: 67 06 29 80
Epost: marianne.lien@nittedal.kommune.no

Måltider

Frokost fra kl. 07.25 - 07.50

Etter skoletid serveres det varm mat en til to ganger per uke. Forøvrig ett brødmåltid pr. dag.

Sunn mat vektlegges og vi har grønnsaker og/eller frukt daglig. Det serveres alltid melk eller vann til maten.

Gi beskjed dersom det er behov for gluten- eller laktosefri mat.

Søknadsfrister på endringer og oppsigelse av SFO plass

Endring av oppholdstid kan i hht. vedtektene  gjøres fire ganger i året. Endring for høsthalvåret må meldes før 1. mai og vil da tre i kraft 1. august. Ved endring fra 1. oktober, 1. januar og 1. april må det meldes en måned før endringen trer i kraft.

Endringer/oppsigelser bestilt i desember, januar og februar, gjelder fra 1. april

Endringer/oppsigelser bestilt i mars og april, gjelder fra 1. august

Endringer/oppsigelser bestilt i mai, juni, juli og august, gjelder fra 1. oktober

Endringer/oppsigelser bestilt i september, oktober og november, gjelder fra 1. januar

Halvårsplan Elvetangen SFO, skoleåret 2022-2023

Halvårsplan SFO 2022-23

Læringsmiljø

Trygghet og trivsel er grunnlag for all læring. Fokuset på et godt læringsmiljø og utvikling av elevenes sosiale kompetanse har derfor høy prioritet. 

Arbeid med læringsmiljø ved vår skole

Psykososialt årshjul 

Miljøpost desember

Miljøpost november

Miljøpost oktober

Miljøpost september

Arbeid med læringsmiljø i nittedalsskolen

Skolehelsetjenesten

Mirjam W. Andersen
Helsesykepleier
Tlf: 
Mob: 477 84 187
Epost 

Primært 1. - 5. trinn
Tilstede alle dager

 

Marthe Taihaugen Henriksen
Sykepleier
Tlf:
Mob: 457 32 391
Epost 

Primært 6. og 7. trinn
Tilstede Tirsdag, onsdag og torsdag


Postadresse
Helsestasjon og skolehelsetjenesten
Postboks 63
1483 Hagan


Helsesykepleier er tilstede alle ukedager.

Skolehelsetjenestens tilbud

Kontaktinfo

Sloraveien 13
1488 Hakadal

Tlf: 67 06 29 80
Epost

Iva Klara Vignjevic
rektor
Tlf: 917 28 055
Epost

Cathrine Larsen
Avdelingsleder
6. og 7. trinn
Tlf: 67 06 29 90
Tlf: 922 64 066
Epost

Jonas Ringard
Avdelingsleder 3.-5. trinn
Tlf: 67 06 29 89
Tlf: 913 55 653
Epost

Anne Marit Bråten
Avdelingsleder
1. og 2.trinn
Tlf: 67 06 29 88
Tlf: 419 06 181
Epost

Marianne Størseth Lien
SFO-leder
Tlf: 67 06 29 80
Epost

Åpningstid SFO: 07.00-17.00

Meld fra om skolemiljøKalender

Se flere