Lytt

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Velkommen til Li skole 

Vi er en ungdomsskole med 470 elever som ligger sør i Nittedal, omkranset av idrettsarenaer og vakker natur.

Kontaktinformasjon - administrasjonen

Steinar Flesland
Rektor
Telefon: 67 05 94 71 / 901 57 531
Epost: steinar.flesland@nittedal.kommune.no

 

Liv Heidi Jensen
Konsulent
Telefon: 67 05 94 70
Epost: liv.heidi.jensen@nittedal.kommune.no

 

Kjell Øygard
Inspektør 8. trinn
Telefon: 67 05 94 74 / 928 67 026
Epost: kjell.oygard@nittedal.kommune.no

 

Berit Gigstad
Inspektør 9. trinn
Telefon: 67 05 94 76 / 932 00 393
Epost: berit.gigstad@nittedal.kommune.no

 

Vanessa Humlekjær
Inspektør 10. trinn
Telefon: 67 05 94 75 / 910 02 734
Epost: vanessa.humlekjer@nittedal.kommune.no

 

 

 

 

Kontaktinformasjon - ansatte

Kontakt mellom skole og hjem skal primært skje via Visma Flyt Skole (nettside eller app). 

Rådgivningstjenesten

Nina Tømmerbakken
Rådgiver
Telefon: 67 05 94 73
Epost: nina.tommerbakken@nittedal.kommune.no

På alle ungdomsskolene i Nittedal er det en rådgiver som skal veilede og hjelpe elevene gjennom ungdomsskolen og ut i videregående skole.

Rådgivers arbeidsoppgaver:

  • Ansvar for veiledning av elever i forbindelse med søkning til videregående skole
  • Orientere foresatte og elever om videregående opplæring
  • Individuell veiledning av elever og foresatte om valg av videregående skole
  • Ansvar for organiseringen av hospitering på videregående skole for 9. trinn
  • Ansvar for å informere alle foresatte og elever på 7. trinn om valg av 2. fremmedspråk og språklig fordypning.
  • Valg av 2. fremmedspråk og valgfag
  • Koordineringsansvar for sammensetning av nye 8. klasser
  • Deltar i ressursteamet på skolen

Her finner du viktige nettsteder med informasjon om videre utdanning med mer:

Skolens satningsområder

På Li skole skal alle føle seg inkludert i skolemiljøet og føle stolthet og tilhørighet til skolen. Vi har ansatt to miljøterapeuter som sammen med sosialpedagogisk rådgiver og helsesykepleier utgjør et sterkt team som ivaretar våre elever i samarbeid med lærere og ledelse.

Her serveres frokost fra klokka 0800.

Vi er en mobilfri skole, her får elevene trening i snakke sammen ansikt til ansikt.

Vi har stort fokus på norsk, matematikk og engelsk og har et godt og kompetent fagmiljø.

Li skole satser ekstra mye på å gi elevene respons underveis i prosesser frem mot endelige produkter. 

Klassenes start- og sluttider

Timeplan for Li skole

Skoleåret på Li

Læringsmiljø

 Trygghet og trivsel er grunnlaget for all læring. Fokuset på et godt læringsmiljø og utvikling av elevenes sosiale kompetanse har derfor høy prioritet.

Arbeid med læringsmiljø ved vår skole

Li skole har utarbeidet en egen verktøykasse for å gi god gruppetilpasset opplæring.

Vi har et eget ordensreglement som skal være lett å forstå for elevene. Hensikten er at alle skal ha det trygt og godt på skolen, samt få maksimalt læringsutbytte.

Skolen har som målsetting at elevene skal møte tydelig klasseledelse og at elevundersøkelsen skal vise at flere elever forstår hva som vektlegges i undervisningen og hva de bør fokusere på videre.

Vi har en halvårig faglærerkonferanse hvor elever og foreldre får muligheten til å prate med samtlige faglærere på skolen.

Lærerne på skolen har et godt samarbeid, slik at alle elever på de ulike trinnene skal  oppleve de samme vurderingssituasjonene, og lik vurderingspraksis. 

Lokalt ordensreglement for Li skole

Arbeid med læringsmiljø i nittedalsskolen

Skolehelsetjenesten

Ragnhild Lunner
Helsesykepleier
Tlf:
 67059477
Mob: 948 34 896
Postadresse
Postboks 63
1483 Hagan
Send epost

Helsesøster er på skolen mandag - torsdag: kl 08.30 – kl 15.00.

Skolehelsetjenestens tilbud

Sosialpedagogisk rådgiver og miljøterapeuter

Britt Aas - Torkildsen
Sosialpedagogisk rådgiver
Telefon: 414 12 009
Epost: britt.aas-torkildsen@nittedal.kommune.no

Helene Fenn
Miljøveilder
Telefon: 476 50 296
Epost: helene.charlotte.fenn@nittedal.kommune.no

Leslie Esteva Marthinsen
Miljøveileder
Telefon: 903 65 638
Epost: leslie.estava@nittedal.kommune.no

 

Er på skolen alle dager mellom kl. 08.00 - 16.00

Kontaktinfo

Birkelundveien 68 A
1481 Hagan

Tlf: 67 05 94 70                Mobil: 476 52 252

Epost: liskole@nittedal.kommune.no

Steinar Flesland
Rektor
Tlf: 67 05 94 71
Tlf: 901 57 531
 


Meld fra om skolemiljøKalender

Se flere