Velkommen til Holumskogen skole 

Vi er en tidsriktig og moderne skole utstyrt med bl.a. to store mediatek/bibliotek. Vi har en kommunal innføringsgruppe for kommunens minoritetsspråklige elever på 1. - 7. trinn.

Holumskogen skole er praksisskole Oslo MET og har mange praksislærere som tar imot studenter.

Skog, vann, kunstgalleri og lokal industri gir oss en unik mulighet til å gi elevene praktiske erfaringer i læringsarbeidet.

Salamanderparken er et godt eksempel på hva som er mulig når kommune, lokalt næringsliv og skole samarbeider om et felles mål.

Velkommen til en aktiv, trygg og inspirerende skole.

Kontaktinformasjon - administrasjonen

Grete Solbakk
Rektor
Telefon: 67 06 69 99 / 414 19 300
Epost: grete.solbakk@nittedal.kommune.no

 

Grete D. Ryen
Saksbehandler
Telefon 67 06 69 80 
Epost: grete.d.ryen@nittedal.kommune.no

 

Linda Johnsen Holmeide
Inspektør
Telefon: 67 06 69 87 
Epost: linda.johnsen.holmeide@nittedal.kommune.no

 

Kristin Sørevold
Sosiallærer
Telefon: 67 06 69 81
Epost: kristin.sorevold@nittedal.kommune.no

Kontaktinformasjon - ansatte

Kontakt mellom skole og hjem skal primært skje via Visma Flyt Skole (nettside eller app). 

Skolens satningsområder

Holumskogen skole er spesiell av flere grunner.

 • Praksisskole for Oslo MET
 • Innføringsgruppe
 • Mediatekene
 • Klok av bok - Nett med vett (4.trinn)
 • Salamanderparken
 • Hyppige elevsamtaler
 • Syngende skole
 • Trivselsledere
Innføringsgruppa

Elever som flytter til Nittedal og ikke snakker norsk, har to valg:

 • de kan begynne på nærskolen i ordinær klasse.
 • de kan starte i innføringsgruppa på Holumskogen skole fra og med 3. trinn. Der går de til norskferdighetene vurderes som bra nok til å kunne følge vanlig undervisning. 

Holumskogen skole SFO

Åpningstider
Mandag - fredag kl. 0700 – 1700

Stengt
Romjulen
Påsken
Hele juli
Tre planleggingsdager:

 • 13. august 2018
 • 2. januar 2019
 • 31. mai 2019
Kontaktinformasjon

Turid Berg Vaule
SFO - leder
Telefon: 67 06 69 83 
Epost: turid.berg.vaule@nittedal.kommune.no

Måltider

 

Det serveres frokost fra kl. 0700 – 0800.

Hovedmåltidet serveres etter skoleslutt. Varmmat to dager i uka, ellers brødmat.

Sunn mat vektlegges. Daglig serveres grønnsaker og frukt.

Gi beskjed dersom det er behov for gluten- eller laktosefri kost og lignende.

Læringsmiljø

Trygghet og trivsel er grunnlag for all læring. Fokuset på et godt læringsmiljø og utvikling av elevenes sosiale kompetanse har derfor høy prioritet. 

Arbeid med læringsmiljø ved vår skole

Arbeid med læringsmiljø i nittedalsskolen

 

Skolehelsetjenesten

Britt Kandola
Helsesøster
Tlf: 67 07 38 90
Mob: 474 88 276
E-post: britt.kandola@nittedal.kommune.no

Helsesøster er på skolen hver dag mellom kl. 08.00- 15.30

Skolehelsetjenestens tilbud

Holumskogen skoles bibliotek og mediatek

Få om noen grunnskole har flottere bibliotek enn Holumskogen skole.

Vi har et rikholdig skolebibliotek. Bøker og annet læringmateriell er plassert i de to store mediatekene som ligger sentralt plassert i skolen. Det ene mediateket inneholder mest skjønnlitteratur for de yngste elevene. I det andre, og største mediateket, finnes fagbøkene og en egen avdeling med ungdombøker.

Samlingen er tilgjenglig for elevene i hele skoletiden, og lokalene brukes også av SFO og til leksehjelp. Alle elevene får sitt eget lånekort første dag i første klasse og kan låne så mange bøker de vil gjennom skoleåret.

De laveste trinnene har faste tider til boklån og høytlesing i mediateket. Mediatekene er betjent av skolebibliotekar i 50% stilling, men alle lærere og assistenter kan også være behjelplige med utlån.

Skolen har vært med i et to-årig statlig utviklingsprosjekt av vårt bibliotek. Skolen har hatt mange besøk fra andre skoler som vil se og lære.

Skolens prosjekt "Klok av bok - Nett med vett" er et resultat av dette utviklingsprosjektet. 4.trinn får igjennom "Klok av bok - Nett med vett" opplæring i å lese for å lære.

Elevene skal lære seg ulike læringstrategier og drive informasjonsinnhenting fra bibliotek og internett.

Kontaktinfo

Morteveien 19
1481 Hagan

Tlf: 67 06 69 80
Epost

Grete Solbakk
Rektor
Tlf: 67 06 69 99
Tlf: 414 19 300
Epost

Åpningstid SFO: 07.00-17.00

 Kalender

Se flere