Lytt

Velkommen til Holumskogen skole 

Velkommen til en aktiv, trygg og inspirerende skole.

 

 

Kontaktinformasjon - administrasjonen

Vanessa Humlekjær
Rektor
Telefon: 67 06 69 99/ 91 00 27 34 
Epost: vanessa.humlekjer@nittedal.kommune.no

 

Turid Sæthermoen
Konsulent
Telefon 67 06 69 80 
Epost: turid.saethermoen@nittedal.kommune.no

 

Ingvild Rullestad
Inspektør
Telefon: 67 06 69 87 / 41 12 63 86 
Epost: ingvild.sando.rullestad@nittedal.kommune.no

 

Kontaktinformasjon - ansatte

Kontakt mellom skole og hjem skal primært skje via Visma Flyt Skole (nettside eller app). 

Skolens satningsområder

Holumskogen skole er spesiell av flere grunner.

  • Praksisskole for Oslo MET
  • Innføringsgruppe
  • Tilrettelagt avdeling
  • Mediatekene
  • Salamanderparken
Innføringsgruppa

Elever som flytter til Nittedal og ikke snakker norsk, har to valg:

  • De kan begynne på nærskolen i ordinær klasse.
  • De kan gå i innføringsgruppa på Holumskogen skole fra og med 5. til 7. trinn. Der går de til norskferdighetene vurderes som bra nok til å kunne følge vanlig undervisning. Tilbud for 3. og 4. trinn gis på Slattum skole. 

Holumskogen skole SFO

Åpningstider
Mandag - fredag kl. 0700 – 1700

Stengt
Romjulen
Påsken
Hele juli

Kontaktinformasjon til SFO

Torun Helen Styrvold
Telefon: 940 22 792
Epost: torun.helen.styrvold@nittedal.kommune.no 

Måltider

Det serveres frokost fra kl. 0700 – 0800.

Hovedmåltidet serveres etter skoleslutt. Varmmat to dager i uka, ellers brødmat.

Sunn mat vektlegges. Daglig serveres grønnsaker og frukt.

Gi beskjed dersom det er behov for gluten- eller laktosefri kost og lignende.

Læringsmiljø

Trygghet og trivsel er grunnlag for all læring. Fokuset på et godt læringsmiljø og utvikling av elevenes sosiale kompetanse har derfor høy prioritet. 

Arbeid med læringsmiljø ved vår skole

Arbeid med læringsmiljø i nittedalsskolen

 

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier:
Maren Køhn
Mob: 404 37 439
maren.kohn@nittedal.kommune.no

Helsesykepleier er til stede:
Mandag, tirsdag og annenhver onsdag (hovedsaklig partallsuker) 

Sosiallærer:
Marte Taihaugen Henriksen
Mob: 488 60 952
marte.taihaugen.henriksen@nittedal.kommune.no

Sosiallærer er til stede:
Mandag - fredag


Postadresse
Helsestasjon og skolehelsetjenesten
Postboks 63
1483 Hagan

Skolehelsetjenestens tilbud

Holumskogen skoles bibliotek og mediatek

Få om noen grunnskole har flottere bibliotek enn Holumskogen skole.

Vi har et rikholdig skolebibliotek. Bøker og annet læringmateriell er plassert i de to store mediatekene som ligger sentralt plassert i skolen. Det ene mediateket inneholder mest skjønnlitteratur for de yngste elevene. I det andre, og største mediateket, finnes fagbøkene og en egen avdeling med ungdombøker.

Samlingen er tilgjenglig for elevene i hele skoletiden, og lokalene brukes også av SFO og til leksehjelp. Alle elevene får sitt eget lånekort første dag i første klasse og kan låne så mange bøker de vil gjennom skoleåret.

De laveste trinnene har faste tider til boklån og høytlesing i mediateket. Mediatekene er betjent av skolebibliotekar i 50% stilling, men alle lærere og assistenter kan også være behjelplige med utlån.

Skolen har vært med i et to-årig statlig utviklingsprosjekt av vårt bibliotek. Skolen har hatt mange besøk fra andre skoler som vil se og lære.

Skolens prosjekt "Klok av bok - Nett med vett" er et resultat av dette utviklingsprosjektet. 4.trinn får igjennom "Klok av bok - Nett med vett" opplæring i å lese for å lære.

Elevene skal lære seg ulike læringstrategier og drive informasjonsinnhenting fra bibliotek og internett.

Kontaktinfo

Morteveien 19
1481 Hagan

Tlf: 67 06 69 80
Epost

Vanessa Humlekjær
Rektor
Tlf: 67 06 69 99
Mob: 91 00 27 34

vanessa.humlekjer@nittedal.kommune.no

 

 

Åpningstid SFO: 07.00-17.00


Meld fra om skolemiljø Kalender

Se flere