Lytt

Oversiktsbilde Rotnes skole

Rotnes skole

 Rotnes skole er en barneskole med ca 440 elever.

Vi er en PALS-skole med fokus på et godt læringsmiljø, se under.

Kontaktinformasjon - administrasjonen

Gunn Åse Karlsen
Rektor
Telefon: 67 06 69 20/952 26 520
E-post:gunn.ase.karlsen@nittedal.kommune.no

Unni Bakken
Saksbehandler
Telefon: 67 06 69 00
E-post:Rotnes.skole@nittedal.kommune.no

Tone Elnæs
Undervisningsinspektør, 5. - 7. trinn
Telefon: 67 06 69 00/958 91 551
E-post: tone.elnes@nittedal.kommune.no

Kjersti Størbu
Undervisningsinspektør, 2. - 4. trinn
Telefon: 67 06 69 23/906 01 610
E-post:Kjersti.Storbu@nittedal.kommune.no

Linn Iren Aasen
SFO-leder og 1. trinn
Telefon: 67 06 69 35 / 988 49 742
Epost: linn.iren.aasen@nittedal.kommune.no

Start og sluttider skoleåret 2021-22

Alle trinn starter skoledagen klokken 08.30.

Sluttider:

1. og 2. trinn: man og tor, 12.15, ellers 13.30

3. og 4. trinn: 13.30 hver dag

5. 6. og 7. trinn:

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

fredag

5.tr
6.tr
7.tr

13:30
14:00
13:30

5.tr
6.tr
7.tr

13:30
13:30
13:30

5.tr
5C
6.tr
7.tr

14:30
14:00
14:00
14:30

5.tr
5C
6.tr
7.tr

14:00
14:30
14:00
14:00

5.tr
6.tr
7.tr

13:30
13:30
13:30

 

Rotnes skole SFO

Barna er velkomne til SFO før og etter skoletid. Vi er opptatt av at barna skal oppleve at her har de litt fritid.

Åpningstider
Mandag - fredag kl. 0700 – 1700

Stengt
Romjulen
Påsken
Hele juli
Tre planleggingsdager (egen informasjon)

Kontaktinformasjon

Linn Iren Aasen
SFO-leder
Telefon: 67 06 69 35 / 988 49 742
Epost: linn.iren.aasen@nittedal.kommune.no

 

Eurika Valenteliene
Baseleder base 1 - (1. trinn)
Telefon base 1: 67 06 69 32 / 476 26 175

 

Håvard Vingen
Baseleder base 2 - (2. - 3. trinn)
Telefon base 2: 67 06 69 37 / 404 48 643

 

Pål Arnbekk
Leder 4. klasse-klubben
Telefon 4. klasseklubben: 67 06 69 38 / 404 48 625

 

Måltider

Det serveres frokost fra kl. 0715 – 0800.

Hovedmåltidet serveres etter skoleslutt.

Sunn mat vektlegges. Daglig serveres grønnsaker og frukt.

Gi beskjed dersom det er behov for gluten- eller laktosefri kost og lignende.

Læringsmiljø

Trygghet og trivsel er grunnlaget for all læring. Fokuset på et godt læringsmiljø og utvikling av elevenes sosiale kompetanse har derfor høy prioritet. 

Arbeid med læringsmiljø ved vår skole

PALS er en skoleomfattende innsatsmodell. Den består av systematiske og effektive forebyggingstiltak som retter positiv oppmerksomhet mot alle skolens elever. Alle ansatte legger vekt på positiv involvering og oppmuntring, og de gir forutsigbare reaksjoner på negativ atferd.

Tiltakene bidrar til å redusere antall elever med uønsket atferd og fremmer god sosial og skolefaglig læring.

Elever som ikke nyttiggjør seg universelle forebyggende tiltak, blir tidlig identifisert slik at de raskt kan få tilpassede støttetiltak. 

PALS-MODELLEN SKAL UTVIKLE

 •  Positiv atferd
 • Et støttende læringsmiljø
 • Positiv samhandling i skolen
 • Gode sosiale ferdigheter
 • Gode skolefaglige ferdigheter
 • God kunnskap og kompetanse i å forebygge og avhjelpe atferdsproblemer
 • En væremåte som opprettholder denne kompetansen

 ELEVENE SKAL VITE

 •  Hva som forventes av dem
 • Hvilke konsekvenser det vil ha å velge bort forventet atferd
 • Hvordan de kan lykkes både faglig og sosialt
 • Hvordan de viser respekt
 • Hvordan de tar ansvar
 • Hvordan de viser omsorg

 

Arbeid med læringsmiljø i nittedalsskolen

Virksomhetsplan 2020

Virksomhetsplanen er styringsdokumentet for vårt arbeid, den inneholder en beskrivelse av og mål for virksomheten

Virksomhetsplanen

Skolehelsetjenesten

Anne Berit Hoem
Helsesykepleier
Telefon: 67 06 69 21
Mobil: 971 70 958

Postadresse
Postboks 63
1483 Hagan
Send epost

Helsesøster er på skolen alle ukedager. Kontoret er i samme lokaler som 4. klasseklubben (2. etasje). Det står skilt på inngangsdøra.

Skolehelsetjenestens tilbud

Velkommen til skolens bibliotek

Rotnes skole har opparbeidet seg et fint bibliotek. For at biblioteket skal fungere best mulig for alle, må vi ha noen felles regler.

Reglement utlån skolebiblioteket
 1. Du kan låne maksimalt fem bøker. Har du lånt fem bøker, må du levere tilbake en bok før du kan låne en ny.
 2. Du kan låne boka i fire uker. Etter det må boka uansett leveres inn. Hvis du ønsker å låne boka lenger må du snakke med bibliotekaren.
 3. Bøkene du låner er ditt ansvar. Står boka utlånt på deg, er det uansett du som er ansvarlig for den. Skal din venn låne boka etter deg, må dette alltid registreres på nytt i bibliotekets systemer.
 4. En bok som blir borte eller ødelagt må erstattes med et nytt eksemplar av samme bok, eller med kr 100,-

Kontaktinfo

Besøksadresse
Skolebakken 2

1482 Nittedal
Tlf: 67 06 69 00
Epost

Postadresse
Rotnes skole
v/ Nittedal kommune
Postboks 63
1483 Hagan

Gunn Åse Karlsen
Rektor
Tlf: 67 06 69 20
Tlf: 952 26 520
gunn.ase.karlsen@nittedal.kommune.no

Åpningstid SFO: 07.00-17.00


Meld fra om skolemiljøKalender

Se flere