Lytt

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Velkommen til Hakadal ungdomsskole 

Hakadal ungdomsskole har 270 elever fordelt på tre trinn. Skolens visjon er at vi skal være "et HUS for alle".

Bodil Moss
Rektor
Telefon: 67 06 77 13 / 99 57 87 60
Epost: bodil.moss@nittedal.kommune.no

Kristian Jøssund Karlsen
Inspektør
Telefon: 67 06 77 12 / 92 80 46 82
Epost: : kristian.jossund.karlsen@nittedal.kommune.no

Rune Grønvik
Inspektør
Telefon: 67 06 77 14 / 95 80 66 82
Epost: : rune.gronvik@nittedal.kommune.no

Nicolette Stockman
Skolekonsulent
Telefon: 67067710
Epost: hakadal.skole@nittedal.kommune.no


Kontaktinformasjon - ansatte

Kontakt mellom skole og hjem skal primært skje via Visma Flyt Skole (nettside eller app). 

Rådgivningstjenesten

Camilla Plows
Rådgiver
Telefon: 67 06 77 10
Epost: camilla.plows@nittedal.kommune.no

På alle ungdomsskolene i Nittedal er det en rådgiver som skal veilede og hjelpe elevene gjennom ungdomsskolen og ut i videregående skole.

Rådgivers arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for veiledning av elever i forbindelse med søkning til videregående skole
 • Orientere foresatte og elever om videregående opplæring
 • Individuell veiledning av elever og foresatte om valg av videregående skole
 • Ansvar for organiseringen av hospitering på videregående skole for 9. trinn
 • Ansvar for å informere alle foresatte og elever på 7. trinn om valg av 2. fremmedspråk og språklig fordypning.
 • Valg av 2. fremmedspråk og valgfag
 • Koordineringsansvar for sammensetning av nye 8. klasser

Her finner du viktige nettsteder med informasjon om videre utdanning med mer: 

Skolens satningsområder

HUS driver utviklingsarbeid på følgende områder:

 • Inkluderende læringsmiljø
 • Bedre tverrfaglig innsats
 • Vurdering for læring
 • Kollegaveiledning
 • Klasseledelse
 • Digitale ferdigheter

  Virksomhetsplan 2022
Visjon: Et HUS for alle

"Et HUS for alle" betyr at:

 • Vi ser og møter trygge, harmoniske og nysgjerrige elever.
 • Vi ser og møter elever der de er, med humør og utfordringer.
 • Vi har et HUS der alle opplever tilhørighet, trives og lærer.

Pedagogisk plattform

Hakadal ungdomsskole vil utvikle elevenes evne til bevisstgjøring og opplevelse, til innlevelse, utfoldelse og deltakelse.

Samtidig skal skolen tilføre holdninger og kunnskaper som skal vare livet ut, og legge fundamentet for de nye ferdighetene som trengs når samfunnet endres raskt. Undervisning og skolehverdag skal være preget av helhet og sammenheng.

For å oppnå dette vil de voksne:

 • Vise et positivt menneskesyn i møte med elevene våre.
 • Bygge relasjoner og legge til rette for trivsel, trygghet og respekt.
 • Se potensialet i elevene våre, vise interesse og motivere til læring gjennom forventninger, anerkjennelse og tillit.
Elevhefte 2023-2024

Elevhefte 2023-2024 

Beredskapsplan

Beredskapsplan HUS

Møtereferater

Møtereferat FAU 11.12.23

Møtereferat SU/SMU 13.11.2023
 

Møtereferat FAU 09.10.2023

Møtereferat FAU 18.09.2023

Møtereferat FAU 24.04.2023

Møtereferat FAU 13.03.2023

Møtereferat FAU 06.02.2023

Møtereferat FAU 09.01.2023

Møtereferat FAU 07.11.2022

Møtereferat SU/SMU 07.11.2022

Møtereferat FAU 10.10.2022

Læringsmiljø

Trygghet og trivsel er grunnlaget for all læring. Fokuset på et godt læringsmiljø og utvikling av elevenes sosiale kompetanse har derfor høy prioritet.

Arbeid med læringsmiljø ved vår skole

Alle HUS-elever har rett til et godt og inkluderende læringsmiljø. Vi jobber utrettelig for å skape gode oppvekst- og opplæringsvilkår, som fremmer helse, trivsel og læring.

På HUS har vi fokus på positive relasjoner, kultur for læring, god klasseledelse og godt samarbeid mellom skole og hjem.

 

Vi bryr oss

"Vi bryr oss" er Nittedal kommunes SLT-arbeid. SLT står for samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid, og er rettet mot barn og unge.

"Vi bryr oss" er et samarbeid mellom kommunen, politiet, skoler og barnehager, FAU, barn og unge selv, frivilligheten, kultur og idrett i Nittedal.

HUS - plan psykososialt miljø

Arbeid med læringsmiljø i nittedalsskolen

Skolehelsetjenesten 

Gro Elisabeth Dahle
Spesialsykepleier
Tlf: 67067726
Mob: 488 88 023
Send epost

Postadresse
Helsestasjon og skolehelsetjenesten
Postboks 63
1483 Hagan

Skolehelsetjenestens tilbud

Kontaktinfo

Sloraveien 7
1488 Hakadal

Tlf: 67 06 77 10
Epost


Bodil Moss
Rektor
Tlf: 67 06 77 13
Tel: 99 57 87 60
Epost


Meld fra om skolemiljøKalender

Se flere