Lytt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 

Vaksineringen foregår i 2. etasje på Rådstua (inngang legevakten), samt Apotek 1 på Mosenteret. 

Disse kan få vaksine på Apotek 1:
 • Alle friske over 16 år
 • De som skal ha dose 1, 2 eller oppfriskningsdose
 • Det tilbys hovedsakelig vaksine fra Pfizer, da tilgangen på Moderna-vaksinen vil variere.
Disse skal vaksineres hos kommunen:
 • De som skal ha 4. dose
 • Alle med allergi eller andre forhold som gjør at du har behov for tilrettelegging eller ekstra oppfølging
 • Barn under 16 år. Husk å ta med fullmaktsskjema.
 • Barn i aldersgruppen 5-11 år har egne vaksinasjonsdager. Send en mail til vaksine@nittedal.kommune.no for bestilling av time.

 

I sommermånedene vil det variere hvor lenge det vaksineres på apoteket og Rådstua. Dersom det er ledig tid og kapasitet kan du høre om det er mulighet for drop-in. Vi anbefaler at du booker tid for å være sikker på at du får vaksine.

Plan for vaksinering av innbyggerne

Uke  Dato Dato Hvor
21 Mandag 23.5 16.00-20.00 Apotek 1 Mosenteret
  Onsdag 25.5 09.00-12.00 Rådstua 2. etasje (inngang legevakt)
22 Mandag 30.5 16.00-20.00 Apotek 1 Mosenteret
  Tirsdag 31.5   Rotneslegene. Ta direkte kontakt med Rotneslegene for å avtale time.
  Torsdag 2.6 09.00-12.00 Rådstua 2. etasje (inngang legevakt)
23 Torsdag 9.6 09.00-12.00 Rådstua 2. etasje (inngang legevakt)
24 Mandag 13.6 16.00-18.00 Apotek 1 Mosenteret
  Torsdag 16.6 09.00-12.00 Rådstua 2. etasje (inngang legevakt)
25 Mandag 20.6 16.00-18.00 Apotek 1 Mosenteret
  Onsdag 22.6 15.00-19.00 Rådstua 2. etasje (inngang legevakt)
26 Mandag 27.6 16.00-18.00 Apotek 1 Mosenteret
  Torsdag 30.6 09.00-12.00 Rådstua 2. etasje (inngang legevakt)
 • Det er åpnet for at personer som er 80 år eller eldre kan ta en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det, så fremt vedkommende ikke har gjennomgått koronasykdom etter tredje vaksinedose. Folkehelseinstituttet gir ingen generell anbefaling om ny oppfriskningsdose, men mener dette kan vurderes og velges av den enkelte. Dosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose.
 • Det er kun innbyggere i Nittedal som kalles inn til oppfriskningsdose. Ta kontakt dersom du oppholder deg i kommunen over lengre tid.
 • Vi tilbyr hovedsakelig Pfizer-vaksinen nå. Dersom du ønsker å motta Moderna, gjør vi oppmerksom på at tilgangen på vaksinen vil variere.
 • Alle 12-15-åringer tilbys èn vaksinedose fra Pfizer. Ta kontakt med kommunen hvis du ennå ikke har tatt vaksinen.
 • Flere lurer på hvor man kan finne bevis på at man har fått koronavaksinen. En oversikt over alle dine vaksiner finner du på helsenorge.no. Der finner du også koronasertifikat. 
 • Dersom du har gjennomgått covid etter at du har fullført det ordinære vaksinasjonsprogrammet (dose 1 og 2), er du å regne som godt beskyttet. Skal du ut å reise til et land som krever en oppfriskningsdose må du selv booke deg en time i god tid før reisen. Book time på Helsenorge.
 • Vi får inn mange spørsmål om koronavaksinen. På denne siden finner du svar på noen av de oftest stilte spørsmålene.
 • På FHI finner du råd og regler for deg som er vaksinert eller har gjennomgått koronasmitte. 
Informasjon om koronasertifikat

Koronasertifikat er tilgjengelig på www.helsenorge.no for alle innbyggere med fødselsnummer eller d-nummer. Man må ha Bank-ID, Bank-ID på mobil eller tilsvarende for å logge seg på www.helsenorge.no. Her vil du finne oppdaterte koronasertifikater, basert på vaksiner du har fått, gjennomgått koronasykdom og koronatester du har tatt hos helsepersonell. Du kan også skrive ut koronasertifikatene dine hvis du ønsker å ha de i papirversjon, men dette er ikke nødvendig. Vi anbefaler at alle som kan bruke www.helsenorge.no gjør det.

Personer som ikke selv kan logge inn på Helsenorge kan ta kontakt med Helfo per telefon eller brev, for å få utskrift av koronasertifikat basert på vaksine og/eller gjennomgått sykdom. Du vil få utskrift av koronasertifikatene tilsendt i posten. Det er derfor viktig å bestille koronasertifikatene i god tid før du har behov for dem. Beskrivelse av fremgangsmåte for å bestille koronasertifikat fra Helfo finner du her.

Personer som verken kan bruke digitale løsninger eller Helfos tilbud om koronasertifikat per brev kan få bistand av kommunen til utskrift av koronasertifikat basert på negativ test. Merk at tilbudet er begrenset til koronasertifikat basert på negativ test og det vil som hovedregel ikke være anledning til utskrift av sertifikat basert på vaksine og gjennomgått sykdom. Hjelp til utskrift er ment for brukere som av ulike årsaker ikke har mulighet til å bruke elektroniske løsninger. 

For at du skal kunne få utskrift av koronasertifikat basert på negativ test fra kommunen, forutsetter det at du først har tatt en hurtigtest eller PCR-test utført av helsepersonell ved kommunens teststasjon

Fremgangsmåte for utskrift av koronasertifikat i Nittedal kommune

Sted: Nittedal legevakt, Rådhusveien 3 1482 Nittedal

Åpningstid: hverdager 10-14.

Drop-in (det er ikke nødvendig å ringe på forhånd).

Husk legitimasjon!

Vi ber om forståelse for at Nittedal legevakt har andre primæroppgaver som prioriteres og det kan derfor være noe ventetid.

Plan og fremdrift

 • Vaksineringen foregår i 2. etasje på Rådstua (inngang legevakten), samt Apotek 1 på Mosenteret. Se oversikt over hvem som vaksineres hvor øverst på siden.
 • Vi tilbyr hovedsakelig Pfizer-vaksinen nå. Dersom du ønsker å motta Moderna, gjør vi oppmerksom på at tilgangen på vaksinen vil variere. 
 • Alle over 18 år vil få tilbud om en oppfriskningsdose. For denne aldersgruppen skal det gå minst 4,5 måneder/20 uker mellom andre dose og oppfriskningsdosen.
 • Alle vil motta SMS, hvor de må velge enten: bekrefte, utsette eller si nei til vaksinetime. De som ikke besvarer denne, blir oppringt. Alle som bor i Nittedal kan flytte og avbestille timen sin på helsenorge.no. De kommunen ikke når med SMS eller telefon blir kontaktet via pårørende, brev eller andre kanaler.
 • I løpet av februar/begynnelsen av mars vil de fleste innbyggerne i Nittedal ha fått tilbud om oppfriskningsdose. 

Til deg som er over 80 år

FHI har nå åpnet for at personer over 80 år kan få en 2. oppfriskningsdose mot koronaviruset. Dette gjelder personer som:

 • Er over 80 år
 • Har fått 3 vaksinedoser
 • Ikke har gjennomgått koronasykdom etter vaksinering.

Det er ikke en generell anbefaling om en 2. oppfriskningsdose til alle eldre, heller ikke de aller eldste, men en mulighet for den enkelte dersom man selv ønsker det.

Dosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose. En ny dose nå vil ikke nødvendigvis utelukke et behov for ytterligere oppfriskningsdose til høsten når smitten forventes å øke.

Hvis du ønsker time for vaksinasjon kan du booke time på Helsenorge. Dersom dette er vanskelig ta kontakt på mail på vaksine@nittedal.kommune.no eller koronatelefon 67 17 7150 for bestilling av time til vaksinasjon. Dersom du er usikker på om du trenger en 2. oppfriskningsdose kan du snakke med fastlegen din om dette.

For de over 80 som har fastlege på Rotneslegene vil det også i løpet av mai bli mulighet for vaksinering på legekontoret der. Ta i så fall direkte kontakt med Rotneslegene for bestilling av time.

Til deg som skal ha oppfriskningsdose

For å få oppfriskningsdose må du oppfylle følgende kriterier:

 • Være fylt 18 år
 • Være bosatt i Nittedal kommune 
 • Det må ha gått minimum 4,5 måneder/20 uker siden andre oppfriskningsdose.

Innbyggerne blir kalt inn i aldersbestemt rekkefølge, og du trenger ikke ta kontakt med mindre du er nyinnflyttet.

Dersom du oppfyller kravene, kan du selv gå inn på helsenorge.no og booke deg en ledig time.

Alle vil i tillegg få SMS med innkalling. Dersom denne ikke besvares, blir du oppringt av en hyggelig representant fra vaksineteamet i Nittedal. 

I tillegg til ordinære innbyggere har disse gruppene blitt prioritert/vaksinert:

 • Alt helsepersonell
 • Alle ansatte i skole- og barnehage har fått tilbud om drop-in før nyttår. 
 • Alle med kritisk risiko
 • Alle med moderat risiko
 • Alle bosatt på institusjon og de med behov for hjemmevaksinering

Til deg som har svekket immunforsvar

Mange med svekket immunforsvar skal ha en oppfriskningsdose etter at man har fullført det ordinære vaksinasjonsprogrammet.

For å få fjerde vaksinedose må du oppfylle minst ett av følgende kriterier:

 • Organtransplantert
 • Benmargstransplantert de siste 2 årene
 • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
 • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
 • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
 • Bruke en av medisinene på denne listen.

Det må gå tre måneder etter forrige dose før man tar en oppfriskningsdose. Ta kontakt dersom du ønsker dette tilbudet. Disse pasientene må vise dokumentasjon på dette med et vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat eller medisinliste.

Antall vaksinerte i Nittedal 

- Første dose, totalt antall

19 774
- Andre dose, totalt antall 18 242
- Første dose, andel over 18 år 96.3%
- Andre dose, andel over 18 år 94.5%

Hva må jeg gjøre nå?

 • Følg med på kommunens hjemmesider (nittedal.kommune.no) og i Varingen.
 • Pass på at du har riktig mobiltelefonnummer og eventuell e-postadresse registrert hos sentrale myndigheter. Dette kan du oppdatere på:

https://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon.

Gi hjelp til dem som ikke bruker internett

Kommunen klarer ikke å nå ut til alle innbyggerne via tradisjonelle kanaler som SMS, Facebook og egen nettside. Vi ber deg derfor om å hjelpe dem som ikke er så gode på data.

Hvis du er pårørende, venn eller nabo til noen som ikke bruker internett eller leser avisen, ta ansvar for at de får informasjonen de trenger. Særlig gjelder dette for de eldste av våre innbyggere som bor alene, og som kanskje ikke har hjemmesykepleie eller et stort sosialt nettverk.

Til deg som har fått time til vaksinasjon

Generelt:

 • Det er viktig å møte presis, slik at vi sikrer en jevn strøm inn og ut av lokalet.
 • Selv om tidspunkt for time gis på minuttet, vil det som regel måtte påregnes noe ventetid på utsiden av lokalet.
 • Vertene i døra vil slippe inn èn og èn i lokalet, fortløpende.
 • Alle over 80 år kan ha med en ledsager inn i lokalet.
 • Du får utdelt munnbind ved inngangen, og får hjelp med å sprite hendene. Det er ikke anledning til å bruke munnbind du har med deg.  

Transport:

Mange med spesielle behov vil komme til vaksinasjonssenteret sammen med pårørende. Personer som ikke har mulighet til å komme til vaksinasjonssenteret på egen hånd kan ta kontakt på 477 84 275.

Bekledning:

Alle innbyggerne kommer til å måtte sitte med skulder og overarm bar. Vi anbefaler at du tar på deg en varm helsetrøye eller trøye med korte ermer som viser overarmen din, så slipper du å sitte i undertøy. Vi ber deg også unngår klær som er vanskelige å kle av og på, som skjorter.

Når kan du ikke ta vaksine?

 • Du må ikke møte opp til vaksine dersom du har luftveissymptomer eller feber.
 • Dersom du har hatt korona, må det være minst 3 måneder siden du var ferdig med isolasjonsperioden.
 • Du kan heller ikke ta vaksinen hvis det er under en uke siden du fikk en annen vaksine, for eksempel mot influensa eller stivkrampe.

 Viktig å ta med:

 • Legitimasjon.
 • Informasjon om tidligere alvorlige allergiske reaksjoner (sjokk).

Dersom du har noen spørsmål, kan du ringe kommunens koronatelefon på 67 17 71 50.


Publisert: 05.01.2021 15.43
Sist endret: 25.05.2022 14.01