Lytt

Informasjon om vaksinetilbudet i Nittedal kommune


Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Vaksinasjon

Vi oppfordrer spesielt de som er over 65 år eller 18-64 år og har kronisk sykdom, om å vaksinere seg.

Barn med kronisk sykdom anbefales også vaksine. Fastlegen eller vaksineteamet kan vurdere om vaksine er anbefalt.

Vi vaksinerer i hovedsak mot Covid og Influensa, men også andre vaksiner, som beskrevet under.

Ønsker du å avtale tid for vaksine, eller har spørsmål kan du ta kontakt med vaksineteamet på vaksine@nittedal.kommune.no eller på telefon 67177150 mellom
kl. 0900 - 1100 tirsdag og torsdag.

Vaksineteamet i Nittedal

Følgende vaksiner tilbys av vaksineteamet i Nittedal 

 • Covid-19 (Gratis)
 • Influensa (300 kr)
 • Hjernehinnebetennelse/Meningokokk (Nimenrix - Ungdom 16 - 20 år - 200 kr)
 • Difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (Boostrixpolio - 300 kr.)
 • Apekopper (Vaksinering ved avtale - 200kr)
 • Lungebetennelse/pneumokokkvaksine (400 kr)

Hvor:
Vaksineringen foregår i kommunestyresalen (Nittedal rådhus). Parkering og inngang på forsiden av rådhuset ved riksvei 4.

Vaksinenytt

Covid

FHI melder om at det er god vaksinedekning. Vi trenger ikke lenger individuell vurdering av risikopasienter. Dersom du av andre grunner ønsker eller har behov for covid-vaksine er det nå åpent for det.

Vi vaksinerer nå med Pfizer - Comirnaty Omikron XBB.1.5. Du trenger ikke å bestille time eller vente på innkalling. Møt opp når det passer deg innenfor våre åpningstider. 

Målgrupper for ny oppfriskningsdose før høst-/vintersesongen 23/24
 • Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
 • Aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe,
 • Aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom,
 • Aldersgruppen 5–11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering.
 • Gravide
 • Andre med behov for oppfriskingsdose kan være de som ønsker det eller har behvov av andre årsaker. 

Covid vaksinen er fortsatt gratis.

Influensa

Årets influensavaksine har også kommet. Covid- og influensavaksine kan settes samtidig, kun hos oss.

Målgruppen for influensavaksinen:

Tilbudet er for alle.
Influensa vaksinen koster 300kr for innbyggerne.

Informasjon om koronavaksinering

En oversikt over alle dine vaksiner finner du på helsenorge.no. Der finner du også koronasertifikat.

 • Skal du ut og reise og trenger skriftlig vaksinasjonsbevis, kan du få dette drop-in på legevakten mellom 10-14 i hverdager. Dette gjelder både koronasertifikat og internasjonalt vaksinasjonspass.
 • Barn under 16 år må ha med fullmaktsskjema fra begge foreldre ved oppmøte.
Når kan du ikke ta vaksine? 
 • Du må ikke møte opp til vaksine dersom du har luftveissymptomer eller feber.
 • Dersom du har hatt korona, anbefales det å vente minst 3 måneder siden du var ferdig med sykdom.
 • Det skal gå over 7 dager mellom hver vaksine såfremt de ikke settes samme dag.
Informasjon om koronasertifikat 

Koronasertifikat er tilgjengelig på www.helsenorge.no for alle innbyggere med fødselsnummer eller d-nummer. Man må ha Bank-ID, Bank-ID på mobil eller tilsvarende for å logge seg på www.helsenorge.no. Her vil du finne oppdaterte koronasertifikater, basert på vaksiner du har fått, gjennomgått koronasykdom og koronatester du har tatt hos helsepersonell. Du kan også skrive ut koronasertifikatene dine hvis du ønsker å ha de i papirversjon, men dette er ikke nødvendig. Vi anbefaler at alle som kan bruke www.helsenorge.no gjør det.

Personer som ikke selv kan logge inn på Helsenorge kan ta kontakt med Helfo for å få utskrift av koronasertifikat basert på vaksine og/eller gjennomgått sykdom. Du vil få utskrift av koronasertifikatene tilsendt i posten. Det er derfor viktig å bestille koronasertifikatene i god tid før du har behov for dem. Beskrivelse av fremgangsmåte for å bestille koronasertifikat fra Helfo finner du her

Fremgangsmåte for utskrift av koronasertifikat i Nittedal kommune

Sted: Nittedal legevakt, Rådhusveien 3 1482 Nittedal

Åpningstid: hverdager 10-14.

Drop-in (det er ikke nødvendig å ringe på forhånd).

Husk legitimasjon!

Vi ber om forståelse for at Nittedal legevakt har andre primæroppgaver som prioriteres og det kan derfor være noe ventetid.

Er du i risikogruppen?

Dersom du er i risikogruppen, trenger vi ikke lenger en oppdatert melding fra din fastlege før du kommer til vaksinasjon.


Risikogrupper:

 • Organtransplanterte
 • Alvorlig og moderat immunsvikt
 • Immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
 • Alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • Kronisk nyresykdom og nyresvikt

         o kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt
            leverfunksjon
         o demens
         o kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som
            har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider
            eller steroidtabletter siste året
         o fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2
            eller høyere
         o kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av
            høyt blodtrykk)
         o hjerneslag
         o diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller
            dårlig kontrollert sykdom eller
            diabetessenkomplikasjoner.

Oppfriskningsdose til ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 •  Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.
Oppfriskningsdose til gravide

Gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder. Risikoen for alvorlig sykdom øker utover i svangerskapet og er størst i 2. og 3. trimester. Dersom den gravide samtidig har andre risikofaktorer, som for eksempel flerlingsvangerskap eller underliggende sykdom, øker risikoen ytterligere.

Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose. Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose.

Vaksinering mot Apekopper 

Nittedal kommune tilbyr vaksine mot apekopper til prioriteringsgruppe 2. Vaksineringen tilbys gjennom et samarbeid med nærliggende kommuner. 

Prioriteringsgruppe 2 er menn eller transpersoner som har sex med menn, OG som har risikoatferd (hyppig partnerbytte, tilfeldig sex, gruppesex og chemsex), OG som har hatt syfilis, gonoré eller klamydia de siste 24 måneder.

Personer som oppfyller kriteriene i prioriteringsgruppe 2, kan ta kontakt for å gjøre en avtale enten ved å sende mail til vaksine@nittedal.kommune.no , eller
per telefon 67 17 71 50 på hverdager.  

Informasjon om apekopper

Apekopper smitter mellom mennesker via tett kontakt med utslett, kroppsvæsker og dråper. Seksuell kontakt er vanligste smittemåte i utbruddet som startet i 2022. Så langt er det hovedsakelig menn som har sex med menn (MSM) som er rammet.

Det er begrenset tilgang på vaksine internasjonalt og vaksine tilbys i henhold til vurdert risiko for smitte.

Har du vært utsatt for apekopper eller mistenker sykdom? 

Ta kontakt med fastlege eller legevakt så raskt som mulig. Dersom det bekreftes smittekilde eller sykdom vil du få tilbud om nødvendig vaksine og veiledning. Vaksinen har best effekt dersom den gis innen 4 døgn etter smittekontakt, men kan gis inntil 14 dager etter kontakt for å redusere sykdomsbyrden.  Mer informasjon om apekopper kan du finne her

Trykk her for å se prioriterte grupper:

Gruppe 1

Får tilbud om vaksine i spesialisthelsetjenesten

 • Menn eller transpersoner som har sex med menn, OG som er hivpositive ELLER står på hiv-PrEP
 • Menn eller transpersoner som selger sex til menn

Gruppe 2

Får tilbud om vaksine i kommunehelsetjenesten

 • Menn eller transpersoner som har sex med menn, OG som har risikoatferd (hyppig partnerbytte, tilfeldig sex, gruppesex og chemsex), OG som har hatt syfilis, gonoré eller klamydia siste 24 måneder 

Gruppe 3

Personer i denne gruppen må vente på tilbud om vaksine

 • Menn som har sex med menn og transpersoner med risikoatferd (hyppig partnerbytte, tilfeldig sex, gruppesex og chemsex)
 • Helsepersonell som er særlig utsatt for smitte gjennom sitt arbeid, som for eksempel personell på teststasjoner eller som jobber direkte med pasienter med apekopper innlagt på sykehus  

Laboratoriepersonell som arbeider med levende apekoppevirus (nøytralisasjonstest, cellekultur etc)

Barnevaksinasjonsprogrammet

Alle barn tilbys vaksinasjon i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinene er gratis og gis på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten.

 

Influensa-/sesongvaksine

Du kan få influensavaksine fra oktober og frem til influensasesongen er over. Det anbefales å ta denne vaksinen så tidlig som mulig for å unngå å bli syk. Du kan få vaksinen hos din fastlege eller hos vaksineteamet i Nittedal kommune. 

Les mer om hvem som bør la seg vaksinere

Oppfriskning av basisvaksiner

Selv om du ikke reiser til utlandet, anbefaler myndighetene at du oppfrsiker vaksinene mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio hvert 10. år (Boostrix Polio). Denne kan bestilles hos vaksineteamet eller hos din fastlege. Boostrix Polio gis i tillegg ved skader eller kutt der såret kan være kontaminert med jord, bakterier fra dyr, eller andre mulige stivkrampebakterier. Denne bør tas innen 2 døgn etter mistenkt kontaminering, og du kan ta kontakt med fastlege eventuelt legevakt for vurdering av behov. 

Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 17-19 år vurderer å vaksinere seg mot meningokokksykdom. Spesielt ungdom som skal delta i russefeiring har høy risiko. Det er i tillegg mulig å gi vaksinen forebyggende kort tid etter nærkontakt med hjernehinnebetennelse. 

Kommunen samarbeider hver vår med Bjertnes vgs for å tilby russekullet meningokokkvaksine. Vaksinen er delvis finansiert med støtte fra Norske Kvinners Sanitetsforening. Det er mulig å få denne vaksinen på drop-in og på oppsatte vaksinedager på rådhuset i Nittedal kommune.

BCG (Tuberkulose) 

I Norge diagnostiseres det hvert år 300-400 tilfeller av tuberkulose. De fleste tilfellene ser vi hos personer som er født i land med høy forekomst av tuberkulose, som har båret «sovende» bakterier i seg og så blitt syke uten å ha smittet andre.

Vi tilbyr BCG-vaksinasjon til uvaksinerte personer under 35 år med negativ tuberkulinprøve, som kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose. 

Ungdom som skal ut å reise bør kontakte helsestasjonen på 67053890 for tilbud om BCG. Se mer om reisevaksiner og reiseråd under:

Reisevaksiner og reiseråd 

For en del reisemål er det lurt å ta vaksiner før avreise. Se vaksinekartet for å se hvilke vaksiner som er anbefalt til de ulike landene i verden. Det er også ulike anbefalinger om du skal på en kort feriereise i forhold til langvarig opphold.

Les mer om reisevaksiner

Travel vaccines

Du kan få vaksinen hos din fastlege. Reisevaksinering koster litt mer enn en vanlig legetime og betaling for selve vaksinen kommer i tillegg.

Nyttige nettsider

Les mer om vaksiner

Mine vaksiner (Helsenorge)


Publisert: 05.01.2021 15.43
Sist endret: 15.02.2024 12.53