Lytt

Budsjett og økonomiplan 2024-2027

Handlingsprogrammet inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårsperioden. Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Budsjett og økonomiplan 2024-2027

Budsjett og økonomiplan, kommunestyrets vedtak 14. desember 2023 

Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 (nettversjon)

Kommunedirektørens forslag

Fredag 3. november legger kommunedirektøren fram sitt budsjettforslag. Forslaget går videre til politisk behandling. 

Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 (PDF) 

Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 (nettversjon)

Nittedal eiendom KF - økonomiplan 2024-2027

Forslag til budsjett og økonomiplan 2024-2027

 

 

Politisk behandling

Kommunestyret behandler budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 den 14. desember 2023.

14. nov  Eldrerådet

 17. nov Ungdomsrådet

 14. nov Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

16. nov Barn og unges kommunestyre
 21. nov Hovedutvalg for oppvekst og velferd

 23. nov

Hovedutvalg for plan og miljø 

 27. nov Administrasjonsutvalget

27. nov

Formannskapet

11. des

Kommunestyret

 

Dokumenter i forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan

Bevilgningsoversikt - forskriftsskjema

Budsjett per enhet og per kostrafunksjon

Eiendomsskatt sosial profil 

Forslag til budsjett fra de politiske partiene

Forslag fra SV

Forslag fra Ap

Spørsmål og svar til budsjettet

 

 


Publisert: 24.11.2020 13.29
Sist endret: 30.01.2024 14.06