Lytt

Fritidskontakt (tidligere støttekontakt)


En fritidskontakt hjelper en annen person gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Vil du bli fritidskontakt? 

Fritidskontakt er det som før het støttekontakt. Vi har endret navnet. 

Meld deg på nederst på denne siden. Du må være over 18 år for å bli fritidskontakt. 

Som fritidskontakt bidrar du til at flere kan oppleve meningsfull fritid ved å være der for andre, slik at de kan oppleve trygghet og mestring igjennom sosialaktivitet.

Det skilles mellom individuell fritidskontakt og fritidskontakt i gruppe. 

Individuell fritidskontakt vil si at du er kontakt for en person og følger han eller henne ut på aktiviteter. I gruppe er det to eller flere som har et felles fritidstilbud som fritidskontakten har ansvar for.

Det opprettes en oppdragsavtale mellom kommunen og fritidskontakt. Du får lønn for hver time. 

Hvem kan få fritidskontakt?

Fritidskontakt er det som før het støttekontakt. Vi har endret navnet. 

Barn fra 8 år, ungdom og voksne som har behov for å få hjelp til å komme ut av en isolert tilværelse og/eller ha en meningsfull fritid kan søke om å få fritidskontakt.

Kommunen har tilbud om individuell fritidskontakt og fritidskontakt i gruppe.

Individuell vil si at du har egen fritidskontakt som følger deg ut på aktivitet.

Gruppetilbud er et fritidstilbud for 2 eller flere med felles fritidsinteresser, som trenger trygghet og støtte av en voksen person.

Våre fritidsgrupper finner du her

Det er gratis å ha fritidskontakt, men du må selv regne med å dekke dine egne utgifter mens dere er sammen. For eksempel inngangspenger til svømmehall, kinobillett og mat. 

Fritidskontakten blir oppfordret til å bruke nærmiljøet for å tilrettelegge for trygghet og nettverksbygging.

Søk om å få fritidskontakt:  (I samme skjema kan du søke om ledsagerbevis)

 

Søk om å få fritidskontakt

 Kontaktinformasjon

Det er Kari Anita Eriksen og Marine Strøm-Blakstad som arbeider med fritidskontaktordningen. 

Vårt mål er å gi alle en meningsfull fritid. For å få til det, arbeider vi også aktivit for å rekruttere nye fritidskontakter. 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål. Send oss en epost:

Kari Anita: Send epost / telefon 482 29 265


Publisert: 24.10.2018 11.35
Sist endret: 13.11.2023 08.42