Lytt

Kompetanseutvikling i helse og omsorg

Vi søker årlig midler over Kompetanseløft 2025 av Statsforvalteren. Midlene brukes på ulike kompetansetiltak innenfor helse- og omsorgstjenestene i kommunen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon

Anne Gunn Aurås
Rådgiver i helse og velferd

Telefon: 900 20 036

Send e-post

Grunn-, etter- og videreutdanninger

Hvert år utlyses det midler som ansatte kan søke på. Informasjon om hvilke utdanninger du kan få støtte til og hvordan du kan søke, se kommunens hjemmeside under ledige stillinger.

Ta kontakt med din leder om du har spørsmål.

 

Dette må jeg kunne - Nasjonalt senter for aldring og helse

en kort og intensiv opplæringsmodell for nyansatte uten teoretisk eller praktisk erfaring fra arbeid innen omsorgstjenestene eller tjenesteyting til personer med utviklingshemning.

Opplæringsheftet skal du gjennomgå før du starter i jobben. Ta kontakt med din avdelingsleder for mer informasjon.

ABC studieringer

ABC-opplæringen omfatter ulike fagområder; som demens, utviklingshemming, geriatri og psykiske sykdommer. Ansatte er med i tverrfaglige, selvgående studieringer på arbeidsplassen over 1-2 år og har halvårlige fagseminar med undervisning fra Nasjonalt senter for aldring og helse

Ikke alle studieringer er åpne for alle, så avklar med din leder før du melder deg på. Du har ikke fått plass på tiltaket før du får en bekreftelse.

Klinisk observasjonskompetanse

Enhet for institusjon og enhet for tverrfaglige hjemmetjenester har spesielt fokus på pasientsikkerhet gjennom å øke ansattes observasjonskompetanse, handlingsberedskap og kompetanse i strukturert kommunikasjon. Kurset er obligatorisk og går over flere dager. Ansatte inviteres med av sin leder.
Andre enheter i helse og velferd vil delta etterhvert.

Les mer på Kompetansebroen

 

Karriere- og utdanningsprinsipper i Sektor for helse og velferd

1. Grunnplanet skal løftes
Prioritet èn er å tilrettelegge for at ufaglærte skal ha mulighet til å ta en grunnutdanning.
Det skal sikres et minste felles kunnskap for alle som jobber innen sektoren. Eksempelvis gjennom e-læringsprogram.
Fagarbeidere og høgskoleutdannede skal gis mulighet til å etter- og videreutdanne seg innenfor relevante fagområder for sin stilling.

2. Kompetansehevende tiltak på tvers av fag og avdelinger/ enheter skal prioriteres
Ved å bidra til samhandling og tverrfaglig samarbeid øker vi kvaliteten på tjenestene som ytes og er med på å sikre gode pasientforløp.

3. Ledere uten formell lederutdanning prioriteres
Tilstedeværelse er prioritet på ledernivå; Fokus skal være ledelse på systemnivå, fagfeltet og delegere oppgaver. Ledere har muligheter til å forhandle vilkår.

 

Tilganger

 

For å melde avvik bruk: Compilo


Publisert: 29.10.2018 12.58
Sist endret: 03.05.2024 15.17