Lytt

NAV Nittedal


Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Slik kommer du i kontakt med oss

NAV Nittedal sitt publikumsområde

NAV Nittedal sitt publikumsområde er åpent for selvbetjening hverdager i tidsrommet 09:00 - 15:00. 

Det er tilgang til pc-er og kopimaskin i publikumsområdet. 

Hvis du trenger hjelp med selvbetjeningsløsningene eller har akutt behov for økonomisk sosialhjelp kan du ringe oss på 47 78 14 37. Telefonen er betjent hverdager i tidsrommet 9:00 – 15:00.

Ferdig utfylte søknader med dokumentasjon kan du levere i den hvite postkassen. Postkassen tømmes daglig. 

Hvis du er arbeidssøker
Hvis du er syk
Hvis du trenger økonomisk sosialhjelp eller andre sosiale tjenester
Har du timeavtale med oss?

Meld fra at du har kommet på den digitale serviceverten ved inngangen til lokalene våre. Da vil veilederen din få beskjed om at du har kommet.

NAV har en egen tjeneste som kalles "Min side"

Når du logger deg på "Min side" finner du opplysninger om saken din. Du kan skrive til veilederen din, sende søknader og meldekort. 

Logg inn

 

For privatpersoner

Råd og veiledning

Du har rett til å få veiledning fra NAV for å forebygge eller løse utfordringer med hjemmeforhold, bosituasjon, omsorg for barn, arbeid eller økonomi. 

Les mer her

Ungdomsteam - Nittedal Ung

Ungdomsteamet i NAV er en del av samordningen Nittedal UNG.

Les mer om oss her

Dagpenger

Dagpenger er en delvis erstatning for tap av arbeidsinntekt som følge av arbeidsløshet.

Les mer her

 Sykepenger

Sykepenger erstatter arbeidsinntekt når du ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade.

Les mer her

 Arbeidsavklaringspenger (AAP)

AAP skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp for å komme i arbeid.

Les mer her

Uføretrygd

Uføretrygd kan være aktuelt for deg som har varig nedsatt inntektsevne på grunn av sykdom eller skade.

Les mer her

Forebyggende rusarbeid

Er du eller en i familien din/nettverket ditt avhengig av alkohol, andre rusmidler eller spill? 

Les mer her

Introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet er for deg som er nyankommet innvandrer, flyktning eller familiegjenforent og som har behov for grunnleggende kvalifisering.

Målet er at du skal lære norsk og komme raskt ut i arbeid eller utdanning. I introduksjonsprogrammet kan du ha praksis på ulike arbeidsplasser.

Hvem som har rett og/eller plikt til å delta på introduksjonsprogram, avhenger av alder og oppholdstillatelsen.

Som deltaker i Introduksjonsprogrammet får du heldags- og helårsopplæring, introduksjonsstønad og tett oppfølging.

Les mer om introduksjonsprogram

Les mer om introduksjonsstønad

Introduksjonsstønad

Introduksjonsstønad er for deg som deltar i introduksjonsprogrammet, og sikrer at du har inntekt i perioden du deltar i programmet.

Les mer her

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet er for deg mellom 18 og 67 år som ønsker å komme i jobb, men trenger ekstra oppfølging for å klare det. 

Les mer her

Midlertidig botilbud (nødssituasjon)

Hvis du ikke klarer å finne et sted å bo selv, kan NAV hjelpe deg med å finne et midlertidig botilbud. 

Les mer her

Supplerende stønad for personer med kort botid i Norge

Har du fylt 67 år, og ikke får pensjon eller redusert pensjon fordi du har bodd for kort tid i Norge? Da kan du ha rett til supplerende stønad.

Les mer her

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Har du problemer med gjeld eller utfordringer med å betale utgifter, bør du søke hjelp så tidlig som mulig. NAV kan gi deg råd om privatøkonomien din. Tjenesten er gratis.

Les mer her

Last ned fullmaktsskjema

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig støtte du kan få hvis du ikke kan dekke nødvendige utgifter selv. 

Du kan søke om det du trenger økonomisk støtte til. 

Du kan søke digitalt på nav.no. Husk å laste opp alt av nødvendig dokumentasjon.

Les mer her

Hvis du ikke kan søke digitalt, kan du fortsatt bruke papirskjema for å søke om økonomisk sosialhjelp.

Last ned søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp

Du kan levere søknaden i den hvite postkassen i 1. etg på Rådstua eller sende den i posten. 

 

For arbeidsgivere

Les mer om tjenester til deg som arbeidsgiver på nav.no

Vakttelefon for arbeidsgivere: 95941068 eller 47670309 (0900-1530)

 

For samarbeidspartnere

Kontaktinformasjon

Hilde A. Strømmen

Tittel: Fungerende NAV Leder

Telefon: 928 99 524

 

Vibeke With

Tittel: Markedsrådgiver

Telefon: 993 67 276

 

Aktuelle lover og regelverk

Lov om sosiale tjenester i Arbeids- og velferdsforvaltningen

Lov om folketrygd (Folketrygdloven) 

Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV - loven)


Publisert: 14.09.2016 10.47
Sist endret: 24.04.2024 16.45