Lytt

Hjelp med psykisk helse eller avhengighet


Hvis du eller en du kjenner har psykiske problemer eller har problemer med avhengighet av for eksempel narkotiske stoffer, spill eller alkohol, kan du få hjelp av oss til å finne fram til hva du kan gjøre og hva kommunen kan hjelpe deg med.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon

For akutt psykisk helsehjelp, ta kontakt med legevakten eller din fastlege.

Skjema for søknad om helse- og omsorgstjenester finner du her:

Har du behov for tjenester

Har du spørsmål om hvilke tjenester kommunen tilbyr, ring enhet for tildeling (67 05 90 00).

Oversikt over tilbud

Tilbudene er for deg over 16 år, og de er gratis. 

Er du ungdom eller ung voksen og har falt ut av skole eller jobb?

Det er sammensatte årsaker til at noen ikke fullfører skolen eller klarer å stå i jobb. En årsak kan være at den psykiske helsen ikke er bra.

Sammen med deg og ditt nettverk ønsker vi å bidra til at du kan gå opp nye veier for å nå dine mål.

Ta kontakt om du ønsker hjelp.

Ambulant tjeneste (Oppfølgingstjeneste rus og psykisk helse)

I perioder byr livet på vansker det ikke alltid er lett å håndtere på egenhånd. Det kan være livskriser, tap, utfordringer i arbeidsliv eller i familien, eller mer langvarige psykiske helse- eller rusutfordringer som tar mye plass. I perioder kan livet bli så vanskelig at hverdagen ikke går opp. Hos oss er det lav terskel for å ta kontakt og be om hjelp. Vi er et tilbud både for deg som trenger noen å snakke med i en kort periode og deg som trenger hjelp over et lengre tidsrom. Hva hjelpen skal inneholde og hva akkurat du trenger, vil vi finne ut av sammen med deg.

Eksempler på hva vi kan tilby:
- Assistert selvhjelp: internettbaserte kurs med eller uten veiledning på telefon
- Kortvarige samtaleforløp/behandling
- Tilbudet Rask psykisk helsehjelp med kognitiv terapi

Når du ringer til oss vil vi i første omgang registrere navn og telefonnummer. Du vil innen 1-2 uker bli oppringt fra tjenesten og stilt noen spørsmål for å hjelpe deg å finne ut av hvilken hjelp du har behov for, og om vi er de beste til å hjelpe deg. Dersom vi finner ut at det er andre som bedre vil kunne ivareta ditt behov, vil vi gjøre vårt beste for å lose deg videre til riktig sted.

Mange kan ha høy terskel for å be om hjelp og vi ønsker å gjøre det vi kan for at du skal føle deg hørt, forstått og respektert i møte med oss. Dette innebærer blant annet at vi underveis i oppfølgingen vil be deg om tilbakemelding på hvordan du opplever hjelpen som gis og om det vi gjør sammen passer for deg. Målet er at det vi gjør sammen skal bli mest mulig nyttig for deg og at du skal lykkes med de endringene du ønsker å få til.

Kontaktinfo Ambulant tjeneste:

Avdelingsleder Else Karin Brun, tlf. 47486718

else.karin.brun@nittedal.kommune.no

Geirr Larsen, tlf. 40035765

geirr.larsen@nittedal.kommune.no

 

Rask psykisk helsehjelp (RPH) "Hjelp til selvhjelp"

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et tilbud til deg over 16 år, med mild til moderat depresjon, angst og/eller søvnvansker. RPH tilstreber lett tilgjengelighet og kort ventetid.

Se Ambulant tjeneste for mer informasjon samt kontakt.

Inn på tunet

Tilbudet er til deg som av en eller annen grunn ikke er i arbeid eller skole, og som trenger et alternativ. Tilbudet bygger på gården og bondens ressurser. 

Les om Inn på tunet

Solli aktivitetshus

Solli aktivitetshus er vårt tilbud for deg som av ulike årsaker ikke er i arbeid.

Les om Solli aktivitetshus 

Vargveien bolig

Vi har et bofellesskap for de som på grunn av psykiske lidelser har behov for å bo i en heldøgns omsorgsbolig.

Ta kontakt om du har spørsmål eller behov for tjenesten.
Avdelingsleders telefonnummer 406 43 406

Ta direkte kontakt med boligen. 
Tlf nummer 400 39 525

Er du pårørende?

Les om tilbud til pårørende 

Frisklivssentralen

Har du behov for å endre levevaner innen fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, kan en frisklivsresept være noe for deg.

Les mer om Frisklivssentralen i Nittedal.

Læring og mestring

Læring og mestring består av en rekke tiltak og kurs vi holder i kommunen, i samarbeid med spesialisthelsetjenesten, frivillige, organisasjoner og foreninger.

Les mer om kurs for innbyggere.

Hjelpetelefoner (døgnåpne) og chattetjeneste

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Dopingkontakten (ring, chat eller send e-post anonymt)- ikke døgnåpen

Kirkens SOS: 22 40 00 40

Mental Helses Hjelpetelefon: 116 123

BaRsnakk (chattetjeneste for barn av rusmisbrukere)-ikke døgnåpen

Nyttige nettsider

Les om pakkeforløp i psykisk helse og rus

Les mer om psykisk helse

Les om vergemål

Mental helse

Pårørendeprogrammet

Rådet for psykisk helse

SOS-chat

Voksne for barn

Aktuelle lover og regelverk

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 

Psykisk helsevernloven kap. 3 

Psykisk helsevernloven kap. 4 

Psykisk helsevernforskriften

Vold og overgrep 

Link til informasjon til Vold og overgrep 


Publisert: 31.10.2016 10.20
Sist endret: 28.04.2023 13.15