Kontaktinformasjon

Ta kontakt om du har spørsmål eller behov for tjenesten

Hva kan vi tilby pårørende?

Det kan være krevende å være pårørende til én som er syk eller sliter. Vi kan tilby informasjon, veiledning og hjelp til deg ut i fra ditt behov.

Mange av læring- og mestringskursene våre og tilbudene våre er godt egnet for pårørende. For eksempel:

ROM er et møte og en likeverdig dialog mellom de som står nær noen med rusproblemer, psykiske utfordringer, autisme, funksjonsnedsettelse eller utviklingshemming, og fagpersoner. 

Les om flere lærings- og mestringskurs

Les om Veiledningssenteret

Infofilmen om ROM

Hvordan kan du involvere deg?

Vi ønsker å legge til rette for en forutsigbar dialog med deg som pårørende. Dialog om personlige og helsemessige forhold krever samtykke fra den du er pårørende for, når han/hun er over 16 år. 

Vi snakker med den du er pårørende til om hvem han/hun ønsker åpenhet og samarbeid med. Ta gjerne kontakt med oss eller snakk med vedkommende selv.

Hvis din mor, far, søsken eller andre du bor med sliter psykisk, ruser seg eller har andre sykdommer/skader, kan vi hjelpe deg. Ta kontakt med helsesykepleier (helsesøster) på skolen din.

Les om helsestasjonene her

Det kan være krevende å være syk og samtidig ha omsorg for barn. Vi kan tilby informasjon, veiledning og hjelp til deg ut i fra ditt behov.

Nyttige nettsider

Barnekonvensjonen

Hva nå? - når mor eller far til dine barn er syk

Informasjon om pårørendetilbud i ditt nærmiljø

Les om lovbestemmelsene som gjelder barn som pårørende

Les om pårørendes rettigheter

Pårørendesenteret

Pårørendeveilederen