Lytt

Er du pårørende?


Pårørende har rett på generell informasjon og veiledning, selv om helsepersonell har taushetsplikt. Barn over 16 år er myndige når det gjelder egen helse.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Landsdekkende pårørendetelefon/pårørendestøtte

PIO-senteret er et støttesenter for pårørende og et kompetansesenter for pårørendesamarbeid i helse- og omsorgssektoren. Vi tilbyr råd og veiledning til alle pårørende.

Pårørende er en stor og viktig ressurs, men det er viktig å huske på at mange pårørende er i en krevende situasjon, både med tanke på omsorgsoppgaver og bekymring for sine nærmeste. Ofte står de alene med både praktiske oppgaver og ansvaret for sine nærmeste. Barn og unge som er pårørende er spesielt utsatt. De kan ha behov for noen å snakke med og søke råd hos.

Vi vil derfor gjøre oppmerksom på PIO-Pårørendesenteret i Oslo landsdekkende tilbud:

 

  • Rådgivningstelefon for pårørende – 22 49 19 22 - mandag – fredag 10-15, tirsdag 11-19

 

  • Pårørendestøtte via mail - radgivningstelefonen@piosenteret.no

 

  • Familie- eller individuell rådgivning ved oppmøte eller digitalt, for de pårørende som er tilknyttet Oslo, ring 21 52 53 53 eller post@piosenteret.no for mer informasjon.

 

  • NÆR – Mestringsbok for pårørende – bestilles på post@piosenteret.no eller 21 52 53 53.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt om du har spørsmål eller behov for tjenesten

 Hva kan vi tilby pårørende?

Det kan være krevende å være pårørende til én som er syk eller sliter. Vi kan tilby informasjon, veiledning og hjelp til deg ut i fra ditt behov.

Mange av læring- og mestringskursene våre og tilbudene våre er godt egnet for pårørende. For eksempel:

ROM er et møte og en likeverdig dialog mellom de som står nær noen med rusproblemer, psykiske utfordringer, autisme, funksjonsnedsettelse eller utviklingshemming, og fagpersoner. 

Les om flere lærings- og mestringskurs

Infofilmen om ROM

Arrangementer | FFO Viken | FFO sine fylkeslag | Hjem

Hvordan kan du involvere deg?

Vi ønsker å legge til rette for en forutsigbar dialog med deg som pårørende. Dialog om personlige og helsemessige forhold krever samtykke fra den du er pårørende for, når han/hun er over 16 år. 

Vi snakker med den du er pårørende til om hvem han/hun ønsker åpenhet og samarbeid med. Ta gjerne kontakt med oss eller snakk med vedkommende selv.

Hvis din mor, far, søsken eller andre du bor med sliter psykisk, ruser seg eller har andre sykdommer/skader, kan vi hjelpe deg. Ta kontakt med helsesykepleier (helsesøster) på skolen din.

Les om helsestasjonene her

Det kan være krevende å være syk og samtidig ha omsorg for barn. Vi kan tilby informasjon, veiledning og hjelp til deg ut i fra ditt behov.

Nyttige nettsider

Barnekonvensjonen

Hva nå? - når mor eller far til dine barn er syk

Informasjon om pårørendetilbud i ditt nærmiljø

Les om lovbestemmelsene som gjelder barn som pårørende

Les om pårørendes rettigheter

Pårørendesenteret

Pårørendeveilederen


Publisert: 25.10.2018 12.30
Sist endret: 02.10.2023 15.55