Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Velkommen til Ulverud skole 

Skolen har beliggenhet på Hagan, sør i Nittedal kommune. Vi er bygdas største barneskole med tilsammen 21 klasser fordelt på 7 trinn.

Kontaktinformasjon - administrasjonen

Helge Lønne Lunden
Rektor
Telefon: 67 06 69 50 / 913 87 607
Epost: helge.lonne.lunden@nittedal.kommune.no

 

Turid Bøhn
Saksbehandler
Telefon: 67 06 69 50 
Epost: turid.bohn@nittedal.kommune.no

 

Marit Næss Westberg
Inspektør
Telefon: 67 06 69 50 
Epost: marit.westberg@nittedal.kommune.no

Kontaktinformasjon - ansatte

Kontakt mellom skole og hjem skal primært skje via Visma Flyt Skole (nettside eller app). 

Skolens satsingsområder
  • Inkluderende læringsmiljø
  • Vurdering

 

Foreldreundersøkelsen 2018

Nittedal kommune har et sterkt ønske om at foreldre/foresatte til alle elever på 1.-10. trinn skal svare på en brukerundersøkelse som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet i samarbeid med KS og FUG. Vi er avhengig av tilbakemeldinger for at vi skal kunne forbedre oss.

Ved gjennomføring av foreldreundersøkelsen i 2016 fikk vi svært god oppslutning - 67 % av foreldrene svarte – mens det var 41 % av de inviterte på landsplan som svarte. Vi håper på minst like god oppslutning i år!

Undersøkelsen besvares elektronisk og du kan få tilgang til PC på skolen for å besvare undersøkelsen dersom du trenger det.

Undersøkelsen gjennomføres i perioden 8. oktober – 3. desember. (I samme periode svarer elevene på 5.-10. trinn på elevundersøkelsen.)

Det skal leveres en besvarelse pr. elev, dvs. foreldre som ikke bor sammen må bli enige om hvem som besvarer undersøkelsen, mens dersom du/dere har en elev i 2. klasse og en elev i 6. klasse så skal undersøkelsen besvares to ganger (læringsmiljøet kan jo være vidt forskjellig i 2. og 6. klasse).

Du får påloggingsinformasjon fra skolen.

Ulverud skole SFO

Barna er velkomne til SFO før og etter skoletid. Vi er opptatt av at barna skal oppleve at her har de litt fritid, og vårt mål er at barna skal si og oppleve at: JIPPI, jeg har fri og skal på SFO.

Åpningstider
Mandag - fredag kl. 0700 – 1700

Stengt
Romjulen
Påsken
Hele juli
Tre planleggingsdager (egen informasjon)

Kontaktinformasjon

Bodil Arnegaard
SFO- leder

Telefon: 67 06 69 52 / 41 43 34 92
Epost: bodil.arnegaard@nittedal.kommune.no

Basen 2. - 4. trinn: 67 06 69 64

Basen 1. trinn: 67 06 69 71

Måltider

Det serveres en enkel frokost fra kl. 0700 – 0800.
Dette er ment som et tilbud til de som må av gårde så tidlig at det ikke blir tid til frokost hjemme.

Etter skoletid serveres det et brødmåltid pr. dag (varm mat to ganger i uka) Vi spiser mellom kl. 1300 og 1430. Av varm mat er det enkle ting som suppe og fiskepinner/kaker.

Sunn mat vektlegges og vi frister med grønnsaker og/eller frukt daglig. Av pålegg ellers har vi gul og brun ost, kjøttpålegg, leverpostei, makrell i tomat m.m. Det serveres alltid melk eller vann til maten.

Gi beskjed dersom det er behov for spesiell kost som glutenfri mat eller annet.

Læringsmiljø

Trygghet og trivsel er grunnlag for all læring. Fokuset på et godt læringsmiljø og utvikling av elevenes sosiale kompetanse har derfor høy prioritet. 

Lokalt arbeid med Læringsmiljø

 

Arbeid med læringsmiljø i nittedalsskolen

Skolehelsetjenesten

Anne Sofie Tetlien
Helsesøster
Tlf: 
Mob: 456 19 036
E-post: anne.sofie.tetlien@nittdal.kommune.no

Helsesøster er på skolen mandag, tirsdag, onsdag og annenhver torsdag.

Skolehelsetjenestens tilbud

Velkommen til skolens bibliotek

Ulverud skole har opparbeidet seg et fint bibliotek. For at biblioteket skal fungere best mulig for alle, må vi ha noen felles regler.

Reglement utlån skolebiblioteket
  1. Du kan låne maksimalt fem bøker. Har du lånt fem bøker, må du levere tilbake en bok før du kan låne en ny.
  2. Du kan låne boka i fire uker. Etter det må boka uansett leveres inn. Hvis du ønsker å låne boka lenger må du snakke med bibliotekaren.
  3. Bøkene du låner er ditt ansvar. Står boka utlånt på deg, er det uansett du som er ansvarlig for den. Skal din venn låne boka etter deg, må dette alltid registreres på nytt i bibliotekets systemer.
  4. En bok som blir borte eller ødelagt må erstattes med et nytt eksemplar av samme bok, eller med kr 100,-

Kontaktinfo

Bekkinga 4
1481 Hagan

Tlf: 67 06 69 50
Epost

Helge Lønne Lunden
Rektor
Tlf: 67 06 69 72
Tlf: 913 87 607
Epost

Åpningstid SFO: 07.00-17.00


Aktuelt

Mer aktuelt

Kalender

Se flere