Lytt

Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027: Høye utgifter, men penger på konto

Kommunedirektøren har lagt fram sitt forslag til budsjett for 2024 og økonomiplan 2024-2027. Budsjettet har en ramme på omtrent 2,4 milliarder kroner. Lenker til budsjettforslaget finner du nederst i saken.

Kommunedirektør Adelheid B. Kristiansen

Det er flere nyheter i årets budsjett, men la oss aller først ta tallene.

Dette er forslaget til kostnadsrammer for drift i sektorene i 2024.

  • Helse og velferd: 665.259 (millioner kroner)
  • Oppvekst og utdanning: 1.076.773 (milliarder kroner)
  • Miljø og samfunnsutvikling: 70.853 (millioner kroner)
  • Fellestjenester: 129.542 (millioner kroner)


For 2024 er det budsjettert med et resultat på minus en prosent. Det betyr i klartekst at kommunedirektøren foreslår å bruke vel 26 millioner kroner fra disposisjonsfond.

Dette kan vi gjøre fordi disposisjonsfondet har økt de siste årene. Og vi når derfor heller ikke måltallet om 2,5 % i netto driftsresultat.

Sektorene har økende aktivitet. Det gjelder spesielt de to store sektorene helse og velferd, og oppvekst og utdanning, men også miljø og samfunnsutvikling og fellestjenester får styrket budsjettet sitt.

I tillegg har lånegjelden økt betydelig på grunn av satsinger på ulike nye bygg og anlegg i alle delene av kommunen vår.

70 prosent av inntektene til kommunen kommer fra rammetilskudd fra staten og skatt. De siste 30 prosentene kommer fra eiendomsskatt, gebyrer, øremerkede midler og noen andre mindre inntekter. Inntektene øker litt for hvert år, men utgiftene øker mer.

Derfor må vi sette i gang flere tiltak og grep for å bremse kostnadsveksten. Fordi vi har penger på disposisjonsfond, har vi tid til å gjennomføre tiltakene.

Og så til nyhetene:

Årets budsjett og økonomiplan er en sammenstilling av kommuneplanens handlingsdel, årsbudsjettet og økonomiplanen. Dette er nå ett dokument.

Det betyr at målene i kommuneplanens samfunnsdel er bygget inn i budsjettet. De tre satsingsområdene, fem samfunnsmålene og 37 delmålene er innarbeidet i dokumentet. Det er de fem samfunnsmålene som er brukt som utgangspunkt for prioriteringene som er gjort i budsjettet.

En annen nyhet er at årets budsjettdokument inneholder en første versjon av et "indokatorsett". Indikatorsettet skal fortelle oss om vi er på vei mot målbildet for 2035: Det er godt å leve i Nittedal.

Og det står ganske bra til nå: Når vi ser på ulike undersøkelser som gjøres av kommunenene i Norge, er det mye som lyser grønt for Nittedal. Det indikerer at det i all hovedsak er godt å leve i kommunen vår. Det skal vi være stolte av.

Klikk her for å gå til siden for budsjett

Last ned PDF-versjon av budsjettet her

Gå til nettversjon av budsjettet her


Publisert: 03.11.2023 13.12
Sist endret: 03.11.2023 13.26

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?