Lytt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Ergoterapitjenesten for voksne

Hva gjør en ergoterapeut?

Har du vansker i hverdagen pga nedsatt funksjonsevne kan du få hjelp av en ergoterapeut. Vi hjelper deg med å trene på og tilrettelegge for å mestre daglige gjøremål i ditt hjem og nærmiljø. Vi tar utgangspunkt i hva som er viktig for deg.

Hva kan en ergoterapeut hjelpe til med?

• Kartlegging og vurdering av din funksjon i eget hjem,
  arbeidsplass eller nærmiljø
• Hjelpemiddelformidling (kartlegge behov, søknad til Nav
  Hjelpemiddelsentral, utprøvning, opplæring og oppfølging
  av hjelpemidler)
• Tilrettelegge bolig og omgivelser for å kunne mestre daglige
   gjøremål
• Tilrettelegging og hjelpemiddelformidling ifm syn- og
   hørselsvansker, kognisjon og kommunikasjon
• Bistå i boligplanlegging, tilrettelegging og endring av
   bolig/omgivelser
• Trening og veiledning på å mestre daglige gjøremål

Hvem er tjenesten for?

Alle voksne over 18 år som bor eller oppholder seg i Nittedal kommune kan få hjelp av oss. Ergoterapitjenesten er gratis og det er ikke behov for henvisning fra lege. Ergoterapeuten vurderer om du vil ha nytte av tilbudet og omfanget.

Henvendelser og ventetid

Når du kontakter oss gjør vi en faglig vurdering og prioritering av behovet. Dersom vi ikke har kapasitet til å hjelpe deg med en gang, vil du motta informasjon om forventet ventetid.

Ergoterapitime

Har du behov for hjelp av en ergoterapeut, men ikke behov for hjemmebesøk? Da kan du få en time hos oss i Stamveien.

Synskontakt

Dersom du har behov for synshjelpemidler har vi en ergoterapeut med kompetanse innenfor synsområdet. Du må først ta kontakt med en øyelege for å få en legeerklæring. Når du har fått dokumentasjon kan vi hjelpe deg med å søke synshjelpemidler.

Hørselskontakt

En av våre ergoterapeuter har kompetanse innen hørselsområdet. Det er et krav om å dokumentere hørselstapet for å søke hørselshjelpemidler. Du må enten ha høreapparat eller et audiogram fra øre-nese-hals spesialist.

Kontaktinformasjon

Telefon: 477 83 956
Vi har telefontid mandag, onsdag og fredag mellom kl 11-13.

Epost: ergoterapi@nittedal.kommune.no

Trenger du å låne hjelpemidler for en kortere periode eller gjelder henvendelsen reparasjoner, ta kontakt med Hjelpemiddeltjenesten (link)
Er du under 18 år, kan du få ergoterapitjenester for barn og unge (link)


Publisert: 06.04.2018 10.12
Sist endret: 09.11.2023 08.52