Lytt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon

Telefon: 477 83 956

Send e-post

Ergoterapeuter

Hege Buraas
Døli Avd. D – rehab/korttid

Camilla Stuen Sand
Synskontakt

Vilde Vestbø
Hørselskontakt

Siw Ekra Løse

Emma Vole Onsrud

Katrine Øksnes

  

Om ergoterapitjenester

Hva kan en ergoterapeut hjelpe til med?

Ergoterapeuten kan

  • kartlegge hva som hindrer eller fremmer aktivitet hos voksne
  • utrede og kartlegge voksne med ulik funksjonsnedsettelse – bidra i habilitering
  • gi bistand og råd ved utprøving og tilpasning av tekniske hjelpemidler i hjem og arbeidsplass
  • bistå i boligplanlegging, tilrettelegging og endring av bolig/omgivelser
  • veilede i trening og aktivitet
  • veilede i finmotorisk utvikling, stimulering og trening
  • vurdere, behandle og følge opp individuelt eller i grupper
  • delta i tverrfaglig samarbeid og individuell plan
Henvendelser og ventetid

Vi vurderer og prioriterer alle henvendelser etter vår prioriteringsnøkkel. Vi gjør en undersøkelse og faglig vurdering av behovet for videre oppfølging. Hvis du blir satt på venteliste, vil du motta et brev med forventet ventetid.

 

Synskontakt

Dersom du har behov for synshjelpemidler må du først ta kontakt med en øyelege for å få en legeerklæring. Når du har fått dokumentasjon kan vi hjelpe deg med å søke synshjelpemidler.


Publisert: 06.04.2018 10.12
Sist endret: 28.02.2022 12.39