Lytt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Fysioterapi for voksne

Besøksadresse

Telefon: 468 94 257 

Send e-post

Fysioterapi for voksne

Claudia Kristiansen
Fysioterapeut
Telefon: 906 15 388 
Send e-post

Anne Kristin Hoel
Fysioterapeut  
Telefon: 480 85 681
Sende e-post

Linda Sørum Terjesen 
Fysioterapeut
Telefon: 990 93 373
Send e-post

Monica Korsmo

Fysioterapeut
Telefon: 482 86 146
Send e-post

Vera Hild

Fagleder/Fysioterapeut
Telefon: 468 94 257
Send e-post

Hussain Zulquarnain
Fysioterapeut
Telefon: 915 78 913
Send e-post

Inger Berit Coll
Fysioterapeut
Telefon: 482 58 356 
Send e-post

 

Om fysioterapitjenester

Hvordan får du hjelp av fysioterapitjenesten?

 

Voksne

Du kan få hjelp fra fysioterapitjenesten om du har utfordringer etter sykdom og/eller skade eller har sammensatte behov. Du kan selv ta direkte kontakt, du trenger ikke henvisning fra lege.

Henvendelser og ventetid

Vi vurderer og prioriterer alle henvendelser etter vår prioriteringsnøkkel. Vi gjør en undersøkelse og faglig vurdering av behovet for videre oppfølging. Hvis du blir satt på venteliste, vil du motta et brev med forventet ventetid.

Hva koster det?

Alle som får behandling hos fysioterapeut, må betale en egenandel.

Unntaket er:

  • barn under 16 år
  • personer som får behandling for godkjent yrkesskade
  • soldater i førsteganstjenste i forsvaret

Hos en kommunal fysioterapeut og avtaleterapeuter (fysioterapeut med driftstilskudd fra kommunen), betaler du en fastsatt egenandel definert i takstplakaten til HELFO, og ikke full timepris som du betaler hos en privat fysioterapeut uten avtale/driftstilskudd.

Størrelsen på driftstilskuddet viser i hvor stor grad fysioterapeuten tar inn pasienter på egenandel (100% = 36 timer per uke).

Frikort blir sendt automatisk i posten når/om du får rett til det. Fysioterapitjenester blir beregnet under egenandelstak 2.

Les mer om frikort

Transport

Du har rett på transport til fysioterapibehandling ved behov. Du betaler en egenandel fram til du får frikort. Fysioterapeuten bestiller transporten. Du er selv ansvarlig for å avbestille reisen når nødvendig.

Bassengtrening etter medisinsk behov

Bassengtrening er et behandlingstilbud for deg som trenger å øke eller bevare funksjonsnivå. Tilbudet er ledet av fysioterapeut, enten i gruppe eller individuelt. Bassengtreningen foregår på Døli pleie- og omsorgssenter.

Bassengtilbud er populært og har venteliste. Du må være selvhjulpen i garderoben eller ha med deg en medhjelper i garderoben.

Trening i instruert gruppe I bassenget trener vi bevegelighet, styrke, utholdenhet, koordinasjon og balanse for å oppnå bedre funksjon i dagliglivet. Hvilke gruppetreningstilbud vi har til en hver tid varierer ut ifra etterspørsel og kapasitet.

Varighet Det blir i treningsperioden tatt en fortløpende vurdering av effekten, inntil 12 ganger. Har du behov for videre trening i vann, vurderer fysioterapeuten sammen med deg om det er dette du trenger eller om du kan benytte deg av andre lokale bassengtilbud. Om behandlingen/treningen trenger fysioterapi, blir du satt på venteliste til en ny behandlingsrekke. Ingen får et varig tilbud og alle må belage seg på pauser innimellom treningsperiodene.

Styrke- og balansegruppe

Styrke- og balansegruppe er for hjemmeboende som har redusert balanse og er redd for å falle. De foregår på Døli pleie- og omsorgssenter.

Vi har fokus på styrke- og balanse øvelser. Du må kunne gå, med eller uten ganghjelpemiddel, og være motivert for å komme i gang med trening. Fysioterapeuten tester din styrke, balanse og ganghastighet før og etter avsluttet treningsperiode. Ut ifra en samlet vurdering og testresultatene vil du få plass i den gruppen som best møter ditt individuelle behov.

Treningen foregår to ganger i uken, og du får innvilget tilbudet for ett semester av gangen.

Lungegruppe

Aktuelt for deg som har lungesykdom og som har mulighet til å trene utenfor hjemmet. Styrke- og utholdenhetstrening 2 ganger i uken på Døli pleie- og omsorgssenter. Fysioterapeut gjør individuell vurdering før du kan delta.   

Vi bestiller drosje via Pasientreiser dersom du av helsemessige årsaker ikke er i stand til å kjøre egen bil eller benytte deg av kollektivtransport. Betaling etter takstplakat.

Forebyggende treningstilbud for seniorer "Sterk og Stødig"

Vi står og går når vi trener så du må kunne bevege deg innendørs uten støtte.

Du må kunne reise til/fra treningen på egenhånd (vi bestiller ikke transport via Pasientreiser).

Du trenger ingen henvisning for å delta, men det er viktig at du tar kontakt med fysioterapitjenesten for påmelding før du møter opp til trening.

Gruppene følger skoleruten.

Pris Treningen koster kr. 450,- pr. semester.

Kontaktinfo:

Vera Hild 
Fagleder/Fysioterapeut 
Telefon: 468 94 257 
Send e-post

Inger Berit Coll 
Fysioterapeut
Telefon: 482 58 356  
Send e-post

Vi søker frivillige instruktører til "Sterk og Stødig", ta kontakt om du eller noen du kjenner er interesserte.

Oversikt over private avtaleterapeuter

Aktiv Fysioterapi

Les mer

Fysioterapeut: Marius Johannessen

Størrelse på driftstilskudd: 100 % 

Prioritet: Barn og nyopererte

Spesialitet: Idrett og ultralyddiagnostikk

 

Fysioterapeut: Emilie Hagelsteen Dalelid

Størrelse på driftstilskudd: 100 %

Prioritet: Psykomotoriske pasienter, barn og nyopererte

Spesialitet: Psykomotorisk fysioterapeut, utdanning fra Hioa 2010 og Master i psykisk helse Hibv 2015, A9 takstkompetanse. Redcord.

 

Fysioterapeut: Sissel Drege

Størrelse driftstilskudd: 100%

Spesialkompetanse: Nevrologi, ortopedi, redcord og svangerskapsrelaterte plager

 

Fysioterapeut: Randi Finne

Størrelse på driftstilskudd: 100%

Prioritet: Barn

Hagan Helseklinikk

Les mer

Fysioterapeut: Cathrine Hæhre

Adresse: Hellinga 8b, 1481 Hagan (2. etg. Coop-bygget ved siden av legekontoret hos Nittedal kiropraktorklinikk).

Telefon: 45 22 46 02.

Størrelse på driftstilskuddet: 100%

Prioritet: Psykomotoriske pasienter 100%

Spesialitet: Psykomotorisk fysioterapeut. Utdanning fra Hioa 2011. Før innføring av Master. Ikke A9.

Fysioglede

Les mer

Fysioterapeut: Elin Gievær

Størrelse på driftstilskudd: 100%

Prioritet: Pasienter med behov for lymfødembehandling

Spesialkompetanse: Komplett fysikalsk lymfødembehandling

Nittedal fysikalske institutt

Kontaktinformasjon: www.nittedalfysikalske.no

Fysioterapeut: Julie Folden

Størrelse driftstilskudd: 100 %

Spesialkompetanse: Ortopedi, redcord, kinesiotape, barn/spedbarn, inkontinens, svangerskapsrelaterte plager

Prioriterte pasientgruppe: Barn og nyopererte

 

Fysioterapeut: Kari Natvig

Størrelse driftstilskudd: 100 %

Spesialkompetanse: Ortopedi, redcord, krystallsyke

 

Fysioterapeut og Manuellterapeut: Eivor Gullhaugen

Størrelse driftstilskudd: 100 %

Spesialkompetanse: Barn, muskel- og skjelettplager/skader, ortopedi

Slattum Fysioterapi & Akupunktur

Fysioterapeut: Hamid Monavari

Størrelse på driftstilskudd: 100%

Prioriterte pasientgrupper: Opererte pasienter, kroniske smertepasienter, pasienter med akutte nakke-og skuldersmerter samt hodepine, bekkenløsning med gangvansker, diverse frakturer.

Jobber ikke med barn 0-6 år, slag og amputasjoner.

Spesialkompetanse: Akupunktur kompetanse for muskel- og skjelettlidelser og smertebehandling.


Publisert: 19.09.2016 13.27
Sist endret: 28.02.2022 12.46