Lytt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon

Avdeling mestring og forebygging

Telefon: 468 94 257

E-post: fysioterapi@nittedal.kommune.no 

Om fysioterapitjenester

Har du smerter, sykdom, skader eller andre utfordringer som fører til redusert funksjon i hverdagen, kan du ha nytte av fysioterapi. Fysioterapeutene i Nittedal kommune jobber ved private institutter og i kommunehelsetjenesten. Du kan selv ta direkte kontakt, du trenger ikke henvisning fra lege. Fysioterapeuten vurderer om du vil ha nytte av tilbudet og omfanget.

Les mer om private avtaleterapeuter.

Dersom du ikke kan benytte deg av tilbudene ved de fysikalske instituttene, kan du ta kontakt med den kommunale fysioterapitjenesten. Dette kan skyldes for eksempel:

 • behov for flere tjenester, som fysioterapi og ergoterapi eller hjemmetjenester samtidig
 • behov for ekstra hjelp eller tid i behandlingstimene eller ikke har mulighet til å komme deg ut til et institutt (du kan ha rett til transport med pasientreiser)

Hva tilbyr vi?

 • Undersøkelse og vurdering av fysisk funksjon og igangsetting av relevante tiltak
 • Råd og veiledning
 • Behandling og opptrening individuelt eller i gruppe
 • Behandling og opptrening i varmtvannsbasseng

Gruppetilbud i regi av kommunal fysioterapitjeneste:

 • Styrke- og balansegruppe: for eldre hjemmeboende som går eller uten hjelpemidler og ønsker å holde seg i form. Trening to dager i uken med fokus på å bedre og vedlikeholde muskelstyrke og balanse

  Sted: Døli pleie- og omsorgssenter

 • Aktiv etter kreft: til deg som har eller hatt kreft og ønsker å komme i gang med fysisk aktivitet. Målet er å gi veiledet gruppetrening. Treningene ledes av AKTIV- instruktør og kreftsykepleier/koordinator for alvorlig syke. I tillegg til treningene tilbys samtalegrupper og enkelte temaundervisninger.

 • Bassenggruppe: trening og bevegelse i terapibassenget for de som ikke kan nyttiggjøre seg av offentlig tilbud, og har behov for veiledning og behandling i basseng.

  Sted: Rotnes/Døli pleie- og omsorgssenter

Hvordan få tilbudet?

Du kan ringe oss direkte. Dersom du mottar andre kommunale tjenester, kan du eventuelt be dem om hjelp til å sende en henvendelse via vårt journalsystem. Det er viktig at du formidler dine behov og hvilke konsekvenser utfordringene dine gir deg i hverdagen. Samtidig er det viktig, ved skriftlige henvendelser, å ikke utgi store mengder sensitive opplysninger.

Vi vurderer og prioriterer alle henvendelser etter vår prioriteringsnøkkel. Vi gjør en undersøkelse og faglig vurdering av behovet for videre oppfølging. Hvis du blir satt på venteliste, vil du motta et brev med forventet ventetid.

Hva koster det?

Alle pasienter som er over 16 år må betale en egenandel.

Hos en kommunal fysioterapeut og avtaleterapeuter (fysioterapeut med driftstilskudd fra kommunen) betaler du en fastsatt egenandel definert i takstplakaten til HELFO.

Størrelsen på driftstilskuddet viser i hvor stor grad fysioterapeuten tar inn pasienter på egenandel (100% = 36 timer per uke).

Frikort blir sendt automatisk i posten når/om du får rett til det. Fysioterapitjenester blir beregnet under egenandelstak 2.

Les mer om frikort

Les mer om fastsatte takster.

Transport

Du har rett på transport til fysioterapibehandling ved behov. Du betaler en egenandel fram til du får frikort. Fysioterapeuten bestiller transporten. Du er selv ansvarlig for å avbestille reisen når nødvendig.

Hva kan du gjøre selv?

Oversikt over private avtaleterapeuter

Aktiv Fysioterapi

Les mer

Fysioterapeut: Marius Johannessen

Størrelse på driftstilskudd: 100 % 

Prioritet: Barn og nyopererte

Spesialitet: Idrett og ultralyddiagnostikk

 

Fysioterapeut: Emilie Hagelsteen Dalelid

Størrelse på driftstilskudd: 100 %

Prioritet: Psykomotoriske pasienter, barn og nyopererte

Spesialitet: Psykomotorisk fysioterapeut, utdanning fra Hioa 2010 og Master i psykisk helse Hibv 2015, A9 takstkompetanse. Redcord.

 

Fysioterapeut: Sissel Drege

Størrelse driftstilskudd: 100%

Spesialkompetanse: Nevrologi, ortopedi, redcord og svangerskapsrelaterte plager

 

Fysioterapeut: Randi Finne

Størrelse på driftstilskudd: 100%

Prioritet: Barn

Hagan Helseklinikk

Les mer

Fysioterapeut: Cathrine Hæhre

Adresse: Hellinga 8b, 1481 Hagan (2. etg. Coop-bygget ved siden av legekontoret hos Nittedal kiropraktorklinikk).

Telefon: 45 22 46 02.

Størrelse på driftstilskuddet: 100%

Prioritet: Psykomotoriske pasienter 100%

Spesialitet: Psykomotorisk fysioterapeut. Utdanning fra Hioa 2011. Før innføring av Master. Ikke A9.

Fysioglede

Les mer

Fysioterapeut: Elin Gievær

Størrelse på driftstilskudd: 100%

Prioritet: Pasienter med behov for lymfødembehandling

Spesialkompetanse: Komplett fysikalsk lymfødembehandling

Nittedal fysikalske institutt

Kontaktinformasjon: www.nittedalfysikalske.no

Fysioterapeut: Julie Folden

Størrelse driftstilskudd: 100 %

Spesialkompetanse: Ortopedi, redcord, kinesiotape, barn/spedbarn, inkontinens, svangerskapsrelaterte plager

Prioriterte pasientgruppe: Barn og nyopererte

 

Fysioterapeut: Kari Natvig

Størrelse driftstilskudd: 100 %

Spesialkompetanse: Ortopedi, redcord, krystallsyke

 

Fysioterapeut og Manuellterapeut: Eivor Gullhaugen

Størrelse driftstilskudd: 100 %

Spesialkompetanse: Barn, muskel- og skjelettplager/skader, ortopedi

Slattum Fysioterapi & Akupunktur

Fysioterapeut: Hamid Monavari

Størrelse på driftstilskudd: 100%

Prioriterte pasientgrupper: Opererte pasienter, kroniske smertepasienter, pasienter med akutte nakke-og skuldersmerter samt hodepine, bekkenløsning med gangvansker, diverse frakturer.

Jobber ikke med barn 0-6 år, slag og amputasjoner.

Spesialkompetanse: Akupunktur kompetanse for muskel- og skjelettlidelser og smertebehandling.


Publisert: 19.09.2016 13.27
Sist endret: 31.05.2023 13.11