Lytt

Kommuneplan

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommuneplanen består av to deler - samfunnsdel og arealdel.

Ny samfunnsdel 2022 - 2035 ble vedtatt 30. januar 2023.

Arealdelen er fortsatt under revisjon. Gjeldende arealdel for Nittedal kommune 2019 – 2030, ble vedtatt i 2019.

Her kan du finne informasjon om revisjon av kommuneplanen

  

Vedtatt (ny) samfunnsdel 2022 - 2035

Ny samfunnsdel for Nittedal kommune 2022 - 2035 ble vedtatt av kommunestyret 30. januar 2023, sak 1/23.

Samfunnsdel 2022 - 2035 (onlineversjon)

Samfunnsdel 2022 - 2035 (pdf for nedlasting)

Alle dokumenter fra kommunestyrets behandling kan sees her.

 

Gjeldende arealdel 2019 - 2030

Gjeldende arealdel for Nittedal kommune ble vedtatt av Nittedal kommunestyre 26. august 2019.

Det er mange dokumenter i arealdelen til kommuneplanen. Nedenfor finner du samtlige dokumenter som følger kommuneplanens arealdel 2019-2030.

Hoveddokumenter
Temakart
Grunnlagsdokumenter og politisk behandling

 

Kort om kommuneplan

Kommuneplanen styrer all planlegging i kommunen vår. Det er vår overordna og langsiktige plan for kommunens mål og utvikling.

Samfunnsdelen i kommuneplanen gir retning for utviklingen av kommunen vår. Den definerer også hvilke satsingsområder kommunestyret ønsker å prioritere i valgperioden.

Arealdelen i kommuneplanen er styrende for hvordan arealene i kommunen vår skal brukes. Den består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer i hele Nittedal.

Planprogrammet til kommuneplanen er en oppskrift eller plan for planprosessen. Det beskriver prosessen, hva som blir viktige tema og hvilke aktiviteter som skal gjennomføres. 


Publisert: 04.10.2018 12.39
Sist endret: 22.12.2023 14.02