Lytt

Kommuneplan 2022 - 2034

Velkommen til kommuneplansiden vår

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Vi skal revidere kommuneplanen vår, og her vil vi samle all informasjon så du kan du holde deg oppdatert om planprosessen.

Kort om kommuneplanen

Kommuneplanen er kommunens viktigste plan, ogstyrer all planlegging i kommunen vår. Det er vår overordnede og langsiktige plan for kommunens mål og utvikling. En kommuneplan består av to deler, en samfunnsdel og en arealdel, og skal revideres omtrent hvert 4. år.

Samfunnsdelen i kommuneplanen gir retning for utviklingen av kommunen vår. Den definerer også hvilke satsingsområder kommunestyret ønsker å prioritere i valgperioden.

Arealdelen i kommuneplanen er styrende for hvordan arealene i kommunen vår skal brukes. Den består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer i hele Nittedal.

Planprogrammet til kommuneplanen er en oppskrift eller plan for planprosessen. Det beskriver prosessen, inkludert hva som blir viktige tema og hvilke aktiviteter som skal gjennomføres. 

En planstrategi er kommunens "plan for planleggingen", og her vedtas hvilke planer som skal gjennomføres de neste årene, blant annet om kommuneplanen skal revideres. Du kan lese mer om Nittedal kommunens planstrategi her

 

Høring av planprogram og varsel om oppstart av
revisjon av kommuneplanen

Kommunestyret vedtok 14.12.2020, sak 138/2 å varsle oppstart av arbeidet med revidering av kommuneplanen, samt å legge forslaget til planprogram ut på høring. Vi skal revidere både samfunnsdelen og arealdelen av kommuneplanen.

Høringen er varslet med annonse i Varingen, her på kommunens hjemmeside, og med brev til høringsinstanser, lag og foreninger.

Høringsbrev

Du kan se alle dokumentene fra den politiske behandlingen her:

Dokumenter fra kommunestyrets behandling 14.12.2020 

Kommunestyret vedtok noen endringer i planprogrammet. Her kan du se et oppdatert planprogram, der vi har lagt inn endringene som ble vedtatt av politikerne 14. desember.

Planprogram oppdatert etter kommenestyrets vedtak

For å utvikle en kommuneplan med mål og satsningsområder som oppleves viktige og relevante for deg som bor og driver næring i kommunen, trenger vi innspill fra deg. Hva er viktig for deg? Du kan nå komme med innspill både til kommuneplanprosessen og til innhold i samfunnsdelen og arealdelen.

 

Har du spørsmål?

Har du spørsmål til planprogrammet eller kommuneplanens samfunnsdel kan du sende en epost til kai.lindseth@nittedal.kommune.no

Har du spørsmål til kommuneplanens arealdel kan du sende en epost til Astrid.Fortun.Slettemoen@nittedal.kommune.no

 

Hvordan kan du gi oss dine innspill?

Du kan komme med innspill ved å sende en epost til postmottak@nittedal.kommune.no , eller ved å sende det pr. post til PB 63, 1483 Hagan.

Har du innspill til arealdelen må du fylle ut et eget skjema og sende inn. Dette kan du laste ned her.

Skjema for arealinnspill 

Alle innspill må merkes Planprogram kommuneplan, sak  20/03437.

Fristen for å komme med innspill er 22. februar 2021.

 

Hva skjer med innspillene dine?

Vi registrerer og leser alle innspillene, men vi kan ikke svare alle som sender oss innspill. Innspillene vurderes og tas med i arbeidet med oppdatering av planprogrammet, og utarbeiding av kommuneplanen. Innspillene blir så oppsummert og presentert for politikerne sammen med planprogrammet eller kommuneplanen.

 

Planprosess og mulighet for medvirkning

Vi er nå helt i starten av planprosessen, og det blir flere muligheter til å delta og si din mening om utviklingen av Nittedalssamfunnet.

For at Nittedal kommune skal bli et enda bedre sted å bo, vokse opp i, bli gammel i, arbeide i og rett og slett oppholde seg i, vil vi gjøre vårt beste for at flest mulig skal få mulighet til å bidra med sine innspill.

Vi har laget et forslag til en medvirkningsplan, som følger planprogrammet. Dette er et levende dokument, som skal utvikles og revideres underveis i prosessen, men som inneholder en strategi om at det skal tas spesielle hensyn til noen grupper, som for eksempel barn og unge.

Forslag til medvirkningsplan


Publisert: 17.12.2020 11.38
Sist endret: 23.12.2020 10.39