Lytt

Nittedal sentrum

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Velkommen til siden for Nittedal sentrum

Vi befinner oss i den spennende oppstartsfasen av utarbeiding av en områdeplan for Nittedal sentrum. Denne siden vil gi deg relevant og oppdatert informasjon om prosessen.

Nytt om sentrum

Utviklingen av Nittedal sentrum har gått inn i en ny fase med et inngått samarbeid mellom utviklingsselskapet Betonmast og grunneieren av sentrumsarealene. Nittedal kommune og Betonmast vil sammen utforme en områdeplan for sentrum av Nittedal.

Forslag til planprogram for planprosessen ble behandlet i sak 37/24 og vedtatt lagt ut på høring av kommunestyret 13. mai 2024. I samme sak vedtok kommuenstyret å varsle oppstart av planarbeidet. Dette er en milepæl i utviklingen av Nittedal sentrum. Høring av planprogrammet og varsel om oppstart vil skje når samarbeidsavtale mellom kommunen og Betonmast er signert. Som vedlegg til planprogrammet følger en overordnet plan for medvirkning.

Se saksdokumenter fra behandling av planprogram

En avtale som formaliserer  og regulerer samarbeidet mellom Betonmast og Nittedal kommune ble fremmet i samme kommunestyremøte. Med mange saker på agendaen strakk desverre ikke tiden til, og avtalen er derfor pr. 16. mai 2024 enda ikke behandlet. Det vil legges til rette for at saken kan behandles så raskt som mulig.

Se saksdokumenter for behandling av avtalen

 

Hva har skjedd så langt?

Utviklingen av nye Nittedal sentrum til et bærekraftig, godt og livskraftig sentrum for hele kommunen er et langsiktig arbeid med en bred, omfattende og inkluderende prosess som startet i 2009. Nedenfor finner du kort oppsummert utvalgte milepæler og utredninger i arbeidet, organisert etter årstall.

 

2021 - Innspill til kommuneplanen om helhetlig utvikling av Nittedal sentrum

Ved revisjon av kommuneplanen vår mottok kommunen et innspill om helhetlig utvikling av Nittedal sentrum uavhengig av Rv4 fra Betonmast. Betonmast har inngått en samarbeidsavtale med grunneier om utvikling av arealene.

Kommuneplanens arealdel har vært ute på høring to ganger, og fremmes for vedtak 13. mai 2024.

Se saksdokumentene

2020 - Gjenåpning av Mosenteret etter utvidelse, med 77 boliger på toppen

Høsten 2020 åpnet Mosenteret dørene til et større og mer innholdsrikt senter etter en lang byggeperiode. I løpet av vinteren flyttet beboerne inn i de 77 boligene på toppen av senteret.

2018 - Anbefalinger for utvikling og gjennomføring av utredninger

 

Desember:

Utredning av mulighet for etablering av flomløp fra Ørfiskebekken til Nitelva (Norconsult).

Se utredningen her

 

Utredning av mulighet for etablering av parkeringshus i Mokollen (Asplan Viak).

Se utredningen her

 

Februar: 

Nittedal kommune fikk overrakt anbefalingene fra evalueringsgruppen for parallelloppdraget. Evalueringsgruppen besto av representanter for lokalt næringsliv, Akershus Fylkeskommune, Statens Vegvesen og Nittedal kommune og ble ledet av en representant for Norske arkitekters landsforbunds BYlivsenter. Gruppen fulgte gjennomføringen av parallelloppdraget tett, og har formulert 13 anbefalinger til hvordan kommunen som planmyndighet, tjenesteleverandør og aktør må jobbe målrettet for å utvikle nye Nittedal sentrum til et attraktivt og bærekraftig sentrum for hele kommunen.

Se anbefalingene fra evalueringsgruppen

Anbefalingene ble lagt frem for Formannskapet i møte 12. februar.

Se sakspapirer fra formannskapsbehandlingen

 

2017 - Åpning av Kulturverket Flammen og gjennomføring av arkitekt parallelloppdrag

Mai - august:

Gjennomføring av arkitekt parallelloppdrag som grunnlag for områdeplan for nye Nittedal Sentrum. 3 arkitektteam utarbeidet ambisiøse og fremtidsrettede forslag til hvordan vårt nye sentrum kan utvikles til et attraktivt og livskraftig sentrum for hele kommunen.

Holscher Nordberg, Kragh & Berglund, Urban Creators og DEM Esbensen kaller sin visjon for  BYEN I NATUREN - NATUREN I BYEN

Se forslaget her

 

Rambøll, Everyday Studio og Dr. Steven Fleming kaller sin visjon URBAN LANDSBY NITTEDAL

Se forslaget her

 

Arkitema Architects, Dronninga Landskap, Rejlers Norge og Via Trafikk kaller sin versjon DET BLÅ BÅNDET

Se forslaget her

 

Se programmet for parallelloppdraget

 

1. mars:

Åpning av Kulturverket Flammen.

Januar - mars:

Deltakelse i forskningsprosjektet Intense Cities, et samarbeid mellom arkitekthøyskolen og NMBU.

Se rapporten her

2015 - 2016 - Bygging av kulturhus og kirke, innvielse av Rotnes kirke, vedtak av kommuneplan 2015 - 2027 

November 2016:

Innvielse av Rotnes kirke 1. søndag i advent.

 

Desember 2015:

Vedtak av Regional plan for Areal og transport i Oslo og Akershus. Planen definerer Rotnes som et prioritert tettsted som skal ta i mot 80% av veksten i Nittedal i årene som kommer, og legger føringer for utviklingen.

 

April 2015:

Vedtak av kommuneplan 2015 - 2027. Kommunedelplan for nye Nittedal sentrum ble innarbeidet i kommuneplan.

 

Bygging av kulturhus og kirke.

 

2014 - Vedtak av reguleringsplan for Rådhuskvartalet, spaden i jorda for kulturhus og kirke

Desember:

Spaden i jorda for kulturhus og kirke.

 

November: 

Vedtak av områdeplan for Rådhuskvartalet.

Se dokumentene fra politisk behandling her

 

Mars:

Avgjørelse i arkitektkonkurranse for kirke og kulturhus. Valg av L2 arkitekter og JM Norge som arkitekt og entreprenør.

 

2013 - Vedtak av kommunedelplan og formingsveileder for nye Nittedal sentrum

Desember:

Bygging av kulturhus og kirke vedtatt.

Formingsveileder for nye Nittedal sentrum vedtatt.

Se Formingsveileder del I

Se Formingsveileder del II

 

Høst:

Utlysning av totalentreprise med løsningsforslag/arkitektkonkurranse for kulturhus og kirke.

 

Oktober:

Valg av alternativ for kulturhus og kirke.

Se dokumentene fra politisk behandling her

 

September:

Kommunedelplan for nye Nittedal sentrum vedtatt.

Se dokumentene fra politisk behandling her

 

April:

Ny 1. gangsbehandling av kommunedelplan for nye Nittedal sentrum.

Se dokumentene fra politisk behandling her

 

2012 - Planarbeid

 Oktober:

Konferanse med mulige leverandører om mulighetsstudier - Prosjekt Rådhuskvartalet (bygging av kulturhus og kirke).

 

Februar:

Workshop om formingsveileder.

 

2011 - Gjennomføring av utredning av høyder og estetikk, planarbeid

September:

Utredning av høyder og estetikk, Dyrvik Arkitekter.

Se utredning om høyder og estetikk

 

Mars:

1. gangsbehandling av kommunedelplan for nye Nittedal sentrum. Planen ble sendt i retur til administrasjonen.

 

2010 - Gjennomføring av plansmie, arkitekt parallelloppdrag og handels- og næringsanalyse

Oktober:

Gjennomføring av plansmie, en intensiv medvirkningsprosess over 10 dager.

Se invitasjonen til plansmia

Les mer om plansmia

Les rapporten fra plansmia her

 

Vår-sommer:

Gjennomføring av arkitekt parallelloppdrag som grunnlag for plansmie og arbeidet med kommunedelplan.

Se forslag fra Snøhetta - NÆRE NITTEDAL

Se forslag fra Dyrvik Arkitekter og Østengen og Bergo Landskapsarkitekter - ELVEBYEN

Se forslag fra Dark Arkitekter og Esbensen Rådgivende Ingeniører - MED NATUREN I SENTRUM

 

Mars:

Gjennomføringav handels- og næringsanalyser.

Se handelsanalysen her 

Se næringsanalysen her

 

2009 - Vedtak av kommuneplan 2009-2020 og planprogram for kommunedelplan for nye Nittedal sentrum

Oktober:

Planprogram for kommunedelplan for sentrumsutvikling 2010 - 2050 vedtatt. Målene som ble vedtatt for setnrumsutviklingen er:

  • Etablere et tydelig og aktivt kommunesentrum
  • Samle sentrale funksjoner i kommunen på et sted
  • Motvirke handelslekkasje og unødvendig transport
  • Etablere og utvikle arenaer for kultur og idrett
  • Næringutvikling (ikke arealkrevende)
  • Etablere et aktivt og trygt sentrum

Se planprogrammet her

 

Høst:

Gjennomføring av geotekniske vurderinger.

 

April:

Vedtak av kommuneplan for nittedal 2009 - 2020. 60 - 70% av kommende vekst i Nittedal skal skje i Rotnesområdet. Område for sentrumsutvikling avsatt som skravur.

 

Hvorfor sentrumsutvikling

Osloregionen vokser, Romerike vokser, og Nittedal vokser. Det er flere og flere som oppdager hvor godt det er å bo i Nittedal. Vi har tilgang til alt storbyen har å by på, og samtidig har vi natur og handels-, kultur- idretts- og tjenestetilbud rett utenfor stuedøra.

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus ble vedtatt i 2015. Planen definerer Rotnes som et prioritert tettsted som skal ta i mot 80% av veksten i Nittedal i årene som kommer.

Da denne planen ble vedtatt i 2015 hadde Nittedal kommune jobbet med utviklingen av et sentrum for hele kommunen på Mo i år mange år allerede. Tradisjonelt har Nittedal vært en tredelt bygd uten et felles sentrum, og med en fordeling av vekst og funksjoner mellom søndre, midtre og nordre del av kommunen. De folkevalgte tok i 2009 grep om sentrumsutviklingen, og vedtok at et felles sentrum for hele kommunen skal etablere på Mo. Det var og er flere gode argumenter for dette. Mange pendler ut av bygda hver eneste dag. Det er tøft for den enkelte, tar tid som kunne vært brukt sammen med nære og kjære, og er ikke bra for klimaet. I sentrumet vårt vil vi legge til rette for at det skapes nye arbeidsplasser som gir oss noe av tiden tilbake. Og med flere butikker og restauranter, kafeer og andre møteplasser vil ikke så mange reise ut av bygda for å handle, gå på restaurant eller bare treffes. Nittedal opplever en eventyrlig vekst, og innbyggerne kommer fra alle landets, ja også verdens kanter. Det å oppleve at en bor i Nittedal og føler en tilknytning er viktig for den enkelte og for utviklingen av kommunen. Et attraktivt sentrum å være stolt av vil bygge opp under denne tilknytningen. 

I samfunnsdelen til kommuneplanen vår er utvikling av Nittedal sentrum trukket fram som svært viktig for samfunnsutviklingen i Nittedal, og at den vil være en del av løsningen på flere av kommunens utfordringer.

 

Kontaktinformasjon

Kjersti Gakkestad
Tlf: 67 05 90 00/458 73 614
E-post: kjersti.gakkestad@nittedal.kommune.no


Publisert: 04.10.2018 12.50
Sist endret: 16.05.2024 14.12