Lytt

Vann og avløp når du bygger

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Søknadsplikt

Alle tiltak som berører kommunalt vann- og avløpsnett, herunder tilkobling, frakobling og reparasjoner, er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven. 

Her leser du mer om hvordan du går fram for å søke om tillatelse.

Også tiltak som normalt ikke er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven, kan bli søknadspliktig hvis de skal plasseres nærmere kommunalt VA-anlegg enn fire meter.  

Kart vann og avløp

Av sikkerhetsmessige grunner, viser vi ikke vann- og avløpsledninger på kartsidene våre. Mer informasjon om kart over Nittedal finner du her.

Kart over Nittedal

Oppstartsmøte

Når de tekniske planene er godkjent, og du har fått nødvendige tillatelser, kan du begynne å bygge. Men først kan du ha et oppstartsmøte med kommunen, hvis du ønsker det. I så fall tar du kontakt med kommunen.

Test ledninger før bruk

Før anlegget kan tas i bruk, skal vannledninger trykktestes og desinfiseres. Resultatet skal sendes inn til kommunen. Alle nye spillvanns-/overvannsledninger skal inspiseres med videokamera.

Ferdigattest

Før du kan søke om ferdigattest, må du ha sluttdokumentasjon klar - i henhold til Byggesaksforskriften § 8-1

Kommunal overtakelse

Offentlig veg og hovedledningsanlegg for vann og avløp skal overtas av kommunen når det er ferdig og godkjent, jfr Plan- og bygningsloven §18.

Tips til huskjøper

Når du skal kjøpe hus med privat vann- og/ eller avløpsløsning er det en del ting du bør vite.

Du kan lese mer om dette i brosjyren til Norsk Vann.


Publisert: 29.09.2016 13.45
Sist endret: 22.11.2019 11.27