For ansatte i nittedalsbarnehagene

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kompetanseutvikling

Det er utarbeidet felles utviklingsplan for alle ansatte i nittedalsbarnehagene.

Nittedalsbarnehagene har felles fokus på kvalitet og mangfold. Vi arbeider sammen om å opprettholde og videreutvikle kvaliteten på barnehagetilbudet blant annet gjennom å ha felles kompetanseplan med felles kurs og erfaringsdelinger, arbeid i eget nettverk for styrere og eget nettverk for nyutdannede/nytilsatte.

Nittedalsbarnehagene fokuserer spesielt på tilknytning i ulike miljø - "jeg og barnet", og vi arbeider sammen for å sikre at vi har kompetente, tilstedeværende og trygge voksne.

Kompetanseutviklingsplan høst 2018

Milepælsplan

Velkommen til nyansatte

Velkommen som nytilsatt i en av Nittedalsbarnehagene! Målet med denne informasjonen er å bidra til at alle ansatte i barnehagene i Nittedal har kunnskap om Nittedalsbarnehagenes motto, satsinger og viktige samarbeidspartnere.

Les mer 

Språk i barnehagene

I de kommunale og private barnehagene i Nittedal kommune er det et kulturelt og språklig mangfold. Vi arbeider for å møte barnas behov for identitets-bekreftelse og språklig utvikling. Her finner dere lenker til et utvalg ressurser som kan styrke dere i dette arbeidet.

 

Planer, rutiner, skjemaer

Dispensasjon fra utdanningskrav

Søknad

Veiledning

Flyktningbarn

Barnehagenes arbeid med flyktningbarn

For styrere

Styrerplakat

Samarbeid spesialpedagoger og barnehagene

Helseerklæring

Helseerklæring

Medisinering

Flytskjema

Rutiner

Avtale

Medisinoversikt

Mottak

Utlevering

Tuberkoloseskjema

Rundskriv - helse og omsorgsdepartementet

Oppstartsamtaler og overganger

Tjenester som samarbeider med barnehagene 

Veileder oppstartsamtale for pedagoger 

Oppstartsamtale - foresatte 

Overgangsamtale - foresatte

Plan for overgang barnehage - skole

 

Refusjon og redusert betaling

Søknad- inntektsgradert oppholdsbetaling

Søknad - refusjon 

Rett til spesialpedagogisk hjelp

Rutiner

Kartlegging

Henvisningsskjema

Samtykke til spesialpeagogisk hjelp

Tilretteleggingsmidler

Informasjon til deltagere i tverrfaglige drøftinger

Kvalitetssystem

Kartleggingsskjema

Rapporteringsskjema

Årshjul

For Nittedalsbarnehagene


Publisert: 19.10.2018 09.30.40
Sist endret: 02.11.2018 12.59