Lytt

Økonomiplan 2023-2026

Handlingsprogrammet inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårsperioden. Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Budsjett og økonomiplan 2023-2026

Kommunestyrets vedtak 12. desember 2022: 

Budsjett 2023 - Økonomiplan 2023-2026 (nettversjon)

Budsjett 2023 - Økonomiplan 2023-2026 

Rådmannens forslag

Fredag 4. november legger rådmannen fram sitt budsjettforslag. Forslaget går videre til politisk behandling. 

Rådmannens budsjettforslag som PDF

Rådmannens budsjettforslag - nettversjon

Nittedal eiendom KF - økonomiplan 2023-2026

Forslag til budsjett fra styret i Nittedal eiendom KF

 

Politisk behandling

Kommunestyret behandler budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 den 12. desember 2022

  Eldrerådet

 17. nov Ungdomsrådet

 15. nov Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

 21. nov Hovedutvalg for oppvekst og utdanning

24. nov 

Hovedutvalg for eierstyring og næringsutvikling

 23. nov

Hovedutvalg for helse og velferd

 22. nov

Hovedutvalg for miljø og samfunnsutvikling

 28. nov Administrasjonsutvalget

28. nov

Formannskapet

12. des

Kommunestyret

 

Dokumenter i forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan

Bevilgningsoversikt - forskriftsskjema

Budsjett per enhet og per kostrafunksjon

Eiendomsskatt sosial profil 

Forslag til budsjett fra de politiske partiene

Budsjettforslag fra Senterpartiet (Sp)

Budsjettforslag fra Venstre (V)

Spørsmål og svar til budsjettet

Spørsmål fra de politiske partiene med svar fra administrasjonen

 


Publisert: 24.11.2020 13.29
Sist endret: 30.01.2023 13.22