Lytt

Brukerrådet

I hele planleggings- og prosjekteringsperioden har en brukergruppe vært involvert i arbeidet med romprogram, funksjoner og prioriteringer av utstyr og inventar i kulturhuset, innenfor gitte økonomiske rammer. For å videreføre Nittedal kommunes samarbeid med lokalt kulturliv om Kulturverket Flammen, vedtok kommunestyret 29. mars 2016 å opprette et brukerråd.

Målet til Brukerrådet for Kulturverket Flammen er å bidra til å fremme dialog mellom Nittedal kommune og bygdas frivillige kulturliv rundt innhold og kvalitet i Kulturverket Flammen, også etter at huset er åpnet.

Mandatet er å være rådgivende organ for daglig leder i Kulturverket Flammen, for å gi brukerne en mulighet til å påvirke innholdet i huset, da hovedsakelig innholdet i kultursalene. Være høringsinstans i prosesser rundt utleiereglement, profil, utstyrsbehov og andre forhold som direkte berører brukerne av Kulturverket Flammen. Brukerrådet har ingen besluttende myndighet.

Brukerrådet velges av og blant medlemmene i Nittedal Kulturråd, samt poolen av frivillige kulturverter.
Brukerrådet for Kulturverket Flammen for 2021/2022 består av:

Camilla Haugo
Frank Taaje
Sverre Klonteig
Olav Grimsbo
June Carlsen (vara)
Louise Mørup (vara)

Publisert: 26.03.2019, Sist endret: 31.05.2022

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?