Lytt

Leiebetingelser

Et viktig suksesskriterium for Kulturverket Flammen er å skape arealer egnet for lokale utøvere og en driftsmodell som er tilpasset disse utøvernes økonomi. Dette var avgjørende da prisprofil og prisliste ble utformet og endelig vedtatt av kommunestyret før åpningen av huset, og i hver budsjettbehandling etter den tid.Vi tildeler tider for lokale lag og foreninger først, med søknadsfrist 1. mars for hele påfølgende kalenderår. Etter denne tildelingen er det «først til mølla»-prinsippet som gjelder for all booking. 

Målet har vært å finne en profil som medfører at lokalt kulturliv har mulighet til å bruke huset, samtidig som det sikres nødvendige inntekter og at reglene ikke er for kompliserte å forholde seg til. Prisprofilen innebærer en differensiering mellom lokale lag og foreninger og tilreisende artister, noe som igjen har bæring på visjonen for Kulturverket Flammen som en inkluderende møteplass og et hus som tilbyr kulturformidling med bredde og kvalitet, med hovedvekt på utvikling av lokale utøvere.

Også av hensyn til momsreglementet, er en hovedsatsing på lokale kulturutøvere og differensiering i brukerbetalinger formålstjenlig.
Prisprofil og prisnivå er fortløpende evaluert, og gjeldende prisliste ble vedtatt i kommunestyret i desember 2019.

PRISLISTEN for 2024 finner du her

Og her er gjeldende UTLEIEREGLEMENT for Kulturverket Flammen

Publisert: 26.03.2019, Sist endret: 01.01.2024

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?