Lytt

Historie

Første gang behovet for et kulturhus ble luftet offentlig i Nittedal, var gjennom et leserbrev i nyetablerte Varingen i 1947.

Behovet for et "sangens og musikkens hus" var hyppig debattert de neste tiårene, og med oppblomstringen av teatermiljøet utover 1980- og 90-tallet ble kultuhussaken ytterligere aktualisert. I forkant av tusenårsskiftet satte prosessen fart.
Her er noen av milepælene for de siste 20 årene:

1997:

Nittedal musikkråd tar opp igjen sine verv med ett mål for øye: Å realisere kulturhus i Nittedal. De gjennomfører en undersøkelse blant bygdas lag og foreninger rundt kulturhusbehov.

1999:

Det nedsettes en politisk oppnevnt kulturhuskomité. 38 tomtealternativer vurderes i alle deler av bygda. Tomten mellom rådhuset og Mosenteret velges som den beste.

1999:

Kulturhuset velges som Nittedal kommunes offisielle tusenårssted. De statlige midlene (kr. 119.500) settes av til utsmykking av det framtidige kulturhuset.

2000:

Den kommunale tomten mellom rådhuset og Mosenteret avsettes til kulturhusformål som kommunens gave til bygdas kulturliv.

2000:

Are Meinich Arkitekter lager kulturhusskisser, inklusive bibliotek, som bygger på romprogrammet fra kulturhuskomiteen.

2000-VARIANTEN: Slik så Are Meinich Arkitekters skisse til kulturhus ut.
2000-VARIANTEN: Slik så Are Meinich Arkitekters skisse til kulturhus ut.

2003:

Stiftelsen Nittedal Kulturhus dannes med medlemmer fra bygdas frivillige organisasjonsliv, samt kommunen.

2006:

Kommunestyret vedtar at «kulturhustomten» ikke skal reguleres til formålet likevel, men vil i stedet vurdere om det finnes bedre egnede tomter. Dette utløser sterke reaksjoner hos Stiftelsen Nittedal Kulturhus og det frivillige kulturlivet i Nittedal.

ENGASJEMENT. Mange protesterte i 2006 etter vedtaket om å ikke omregulere kulturhustomten likevel.
ENGASJEMENT. Mange protesterte i 2006 etter vedtaket om å ikke omregulere kulturhustomten likevel.

2009:

Etter en ny kulturhusutredning, vedtar kommunestyret å bygge kultursal på Nittedal ungdomsskole i stedet for kulturhus.

2011:

Anbudskonkurranse for kultursal avlyses, da det kun kommer inn ett anbud.

2011:

Etter kommunevalget høsten 2011, skyter kulturhusplanene fart, i desember samme år vedtar kommunestyret at kulturhuset skal igangsettes i løpet av fireårsperioden.

2012:

Kommunestyret vedtar byggestart for kulturhus i løpet av 2014.

2013:

Vedtak om prosjektstyringsplan og omfangsalternativ,samt etablering av byggekomité.

2014:

Etter kvalifiseringsrunde, med utlysning i hele EØS-området, blir fire konkurranseforslag til kulturhus og kirke lansert i februar. 20. mars utroper evalueringsutvalget vinneren av konkurransen, etter bredt folkelig engasjement med 61 høringsforslag: JM Norge og L2 Arkitekter skal bygge kulturhus og kirke i Nittedal.

2014:

Kommunestyret vedtar igangsetting av bygging i desember. Dette blir behørig markert, med nytt fakkeltog til kulturhustomten, denne gangen i glede. Mer enn 200 møter opp til markeringen.

Fakkeltog til kulturhustomten 20. desember 2014 for å feire vedtak av igangsetting av bygging.
Fakkeltog til kulturhustomten 20. desember 2014 for å feire vedtak av igangsetting av bygging.

2015:

7. april 2015 begynner arbeidene på kulturhustomten.

Det utlyses en navnekonkurranse på høstparten, og en jury velger navnet Kulturverket Flammen. Ilddåpen skjer 12. desember på den nystøpte sålen der Storsalen i Flammen skal ligge.

2016:

Kulturhuset ferdigstilles.

2017:

Offisiell åpning lørdag 11. mars.

Kulturhustomten fra lufta Sommeren 2013Byggeprosess Kulturverket FlammenByggeprosess Kulturverket FlammenSålen på sørfløyen støpesHer bygges nytt Kulturhus og kirke ferdig i våren 2017.Skilt desember 2015Byggeprosess Kulturverket FlammenByggeprosess Kulturverket FlammenByggeprosess Kulturverket FlammenKulturtorget Kulturverket Flammen Uteomhusområde Byggeplass - nesten ferdig Bilde tatt fra kirketårnetByggeprosess Storsalen juni 2016Kulturverket Flammen Trapp inne ByggeprosessStorsalen oktober 2016Kulturverket Flammen Storsalen ByggeprosessByggeprosess trapp inne november 2016Byggeprosess november Kulturverket Flammen SkiltByggeprosess skilt med lys Skilt med lys

Publisert: 12.04.2019, Sist endret: 23.04.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?