Aktuelt

Fond for kultur, idrett og annet frivillig arbeid

Det skal tildeles kr. 600.000 fra Kulturfondet til tiltak/arrangementer for frivillige lag og foreninger.

Nedtapping av Kirkebygjermenningen

steinkastdammen

Nedtappingstillatelse er gitt fra 1. august 

Ut å bade?

035.JPG

På disse sidene vil vi legge ut resultater fra badevannsprøver i løpet av sommeren.

Fastsatt planprogram for revisjon av Klima og energiplan for Nittedal

Kommunestyret fastsatte den 19.06.2017, sak 59/17 planprogram for revisjon av klima og energiplan.

Fastsatt planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel for Nittedal 2018-2023

Kommunestyret fastsatte den 19.06.2017, sak 61/17 planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel for Nittedal 2018-2030.

Høring - Kommunedelplan for fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett 2018-2030

Rådmannen har lagt forslag til kommunedelplan for fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett 2018-2030 ut på høring. Høringsfristen er satt til 3.september.

Har du ikke mottatt faktura for eiendomsskatt

Nittedal kommune har erfart at papirfakturaen for eiendomsskatt 1. termin 2017 ikke har kommet frem til alle mottakere. 

Parallelloppdrag for sentrum - åpent møte med arkitektteamene

100517_ Forside program.jpg

Torsdag 15. juni kl. 16.40 kommer de tre arkitektteamene til Kulturverket Flammen i Nittedal.

Balkongene på Døli

Balkongene på de nye tilbyggene ved Døli sykehjem er ikke trygge og kan ikke brukes før de er utbedret. Det skjer trolig først til høsten.

Smittsom hjernehinnebetennelse

En person i en nabokommune er innlagt på sykehus med smittsom hjernehinnebetennelse.
Ta kontakt med legevakt ved feber og dårlig allmenntilstand. Russ bes være ekstra oppmerksomme.

Åpne omvisninger på Nittedal bygdesamling

Forsøk med nytt tilbud

Frem til sommeren 2017 tilbys det omvisninger på Nittedal bygdesamling. 

 

Brenning av bål/sankthansbål

Sankthansbål

Fristen for å søke/melde om sankthansbål er onsdag 21. juni kl. 08.00

Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering