Aktuelt

Fond for kultur, idrett og annet frivillig arbeid

Det skal tildeles kr. 600.000 fra Kulturfondet til tiltak/arrangementer for frivillige lag og foreninger.

Fortsatt renovasjon i Nittedal

 Konkursen i Veireno vil ikke påvirke renovasjon for innbyggerne i Nittedal.

Overskudd gir optimisme

Nyhet regnskap.jpg

Kommuneregnskapet for 2016 viser et overskudd på 51 millioner kroner.
– Dermed står kommunen godt rustet for fremtidige investeringer, sier Bitten Sveri, rådmann 
i Nittedal kommune.

Styrking av barneskolene

Staten styrker innsatsen for de yngste elevene, og Nittedal kommune får midler som tilsvarer i underkant av 9 lærerstillinger. 

Vil du være med å kartlegge friluftslivet i Nittedal?

Bålplass Høldippelen

Bor du i, eller bruker du friluftsområdene som ligger i Nittedal kommune? Nå kan du være med på å kartlegge hvordan områdene brukes. 

Nittedal stasjon - høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan

Nittedal stasjon

 

Formannskapet behandlet i møte 16.01.2017, forslag til reguleringsplan for Nittedal stasjon og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-11 legges forslag til reguleringsplan for Nittedal stasjon, som vist på plankart datert 17.05.2016 med tilhørende planbestemmelser og planbeskrivelse, ut på offentlig ettersyn/høring.

Miljøprisen 2016

Hvem fortjener miljøprisen for 2016? 

Akershusprisen 2017

 Akershus fylkeskommune har etablert Akershusprisen for å anerkjenne fremdragende arbeid i Akershus. De ber alle kommunene i Akershus om å foreslå kandidater til Akershusprisen.

NAV Nittedal - nyoppusset mottak

Mandag 06.02.17 er NAVs publikumsmottak tilbake i nyoppussede lokaler i Rådstua, Rådhusveien 3, 1482 Nittedal.  

Åpne møter om idrett og friluftsliv

Nittedal kommune inviterer til workshop om ny kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030.

Mottak av avlesning av vannmåler

 Vannmåleravlesningen via kommunens hjemmeside stenges ved midnatt onsdag 25. januar.

Alle hytter og fritidsboliger får besøk av feieren

Hytte.jpg

I disse dager får alle som eier hytter og fritidsboliger på Nedre Romerike en sms av brannvesenet. Hytter og fritidsboliger skal nemlig feies og ha tilsyn på lik linje med vanlige boliger. 

Feil ved pumpestasjonen ved Mortenskro

Kommunen har oppdaget en feil ved pumpestasjonen ved Mortenskro. Mens feilen utbedres vil pumpestasjonen trolig gå i overløp en kort stund. 

Eiendomsskatt

Nygård barnehage

Nittedal kommunestyre vedtok å videreføre eiendomsskatt i 2017 for å bevare og utvikle velferdsnivået i Nittedal. Eiendomsskattesatsen øker fra 2 til 2,5 promille.


Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering