Aktuelt

Fond for kultur, idrett og annet frivillig arbeid

Det skal tildeles kr. 600.000 fra Kulturfondet til tiltak/arrangementer for frivillige lag og foreninger.

Voldsepisode i skolen

Skolen og kommunen ser svært alvorlig på hendelse, og har politianmeldt saken.

Tar grep om fremtiden

Formannskapet i Nittedal satte seg på bussen til Drammen, for å lære om byplanlegging og omdømmebygging.

Formannskapet i Nittedal satte seg på bussen til Drammen, for å lære om byplanlegging og omdømmebygging.

En milepæl er nådd! Flammen er tent!

Åpning av Flammen Kulturverk

Lørdag 11.3.17 ble Kulturverket Flammen innviet med en forrykende festforestilling x 2. Biblioteket åpnet kl 07 og holdt åpent til midnatt. 

Nå skal klima- og energiplanen revideres

Buss301

Planprogram for klima- og energiplan 2018 - 2030 er ute på høring. Frist for tilbakemelding er 03.05.17. 

Oppstart revisjon av kommuneplanens arealdel for Nittedal kommune 2018-2030 og høring av forslag til planprogram

Rotnes foto.jpg

 

Kommunestyret vedtok 27.02.17 i sak 13/17 å starte opp arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel for Nittedal 2018-2030, og forslag til planprogram for arbeidet ble vedtatt utlagt til offentlig ettersyn.

Endelig åpner kulturverket!

Fasade skilt 3.jpg

Lørdag 11. mars skjer det! Da åpner Kulturverket Flammen dørene, og en ny tidsregning starter for kulturlivet i Nittedal. 

Oppstart av nytt helsehus og skoler

KA3A3854.jpg

Nittedal kommune inngår avtaler for prosjektledelse og prosjektadministrative ytelser for ny barneskole på Elvetangen, nye Nittedal ungdomsskole og Helsehus. Kontrakten for skolene inngås med OPAK AS.
HR Prosjekt har fått tildelt kontrakten for prosjektledelse av Helsehus.

Eiendomsskatt

Nygård barnehage

Nittedal kommunestyre vedtok å videreføre eiendomsskatt i 2017 for å bevare og utvikle velferdsnivået i Nittedal. Eiendomsskattesatsen øker fra 2 til 2,5 promille.


Fortsatt renovasjon i Nittedal

 Konkursen i Veireno vil ikke påvirke renovasjon for innbyggerne i Nittedal.

Overskudd gir optimisme

Nyhet regnskap.jpg

Kommuneregnskapet for 2016 viser et overskudd på 51 millioner kroner.
– Dermed står kommunen godt rustet for fremtidige investeringer, sier Bitten Sveri, rådmann 
i Nittedal kommune.

Styrking av barneskolene

Staten styrker innsatsen for de yngste elevene, og Nittedal kommune får midler som tilsvarer i underkant av 9 lærerstillinger. 

Vil du være med å kartlegge friluftslivet i Nittedal?

Bålplass Høldippelen

Bor du i, eller bruker du friluftsområdene som ligger i Nittedal kommune? Nå kan du være med på å kartlegge hvordan områdene brukes. 

Miljøprisen 2016

Hvem fortjener miljøprisen for 2016? 

Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering