Aktuelt

Fond for kultur, idrett og annet frivillig arbeid

Det skal tildeles kr. 600.000 fra Kulturfondet til tiltak/arrangementer for frivillige lag og foreninger.

Smittsom hjernehinnebetennelse

En person i en nabokommune er innlagt på sykehus med smittsom hjernehinnebetennelse.
Ta kontakt med legevakt ved feber og dårlig allmenntilstand. Russ bes være ekstra oppmerksomme.

Åpne omvisninger på Nittedal bygdesamling

Forsøk med nytt tilbud

Frem til sommeren 2017 tilbys det omvisninger på Nittedal bygdesamling. 

 

Brenning av bål/sankthansbål

Sankthansbål

Fristen for å søke/melde om sankthansbål er onsdag 21. juni kl. 08.00

Bli med på miljødugnad

Lions 100 år_logo_Norsk_fullbredde.jpg

Lions og Nittedal kommune arrangerer miljødugnad lørdag 6. mai.  

Kartlegging av friluftsområder - invitasjon til møte 9. mai kl. 17:00

Bålplass Høldippelen

Nittedal har mange populære friluftsområder. Som et ledd i kommunens arbeid med friluftsliv skal kommunens friluftsområder kartlegges og verdsettes.

Høring om plan for nittedalsbarnehagene 2016 til 2030 - Behovsdekning

Rådmannen i Nittedal har lagt frem forslag til plan for nittedalsbarnehagene 2016 til 2030 – behovsdekning. Formannskapet til Nittedal kommune besluttet 18. april å sende forslaget til plan på åpen høring med høringsfrist 31. juli 2017.

 

Sykle til jobben aksjon starter i dag

Gratis deltakelse - fine premier - all aktivitet teller! 

Rydde i hagen? Slik kvitter du deg med hageavfall

Hva du gjør påvirker både nabolaget og naturen. 

Melder saken inn for fylkesmannen

Nittedal kommune ber fylkesmannen vurdere håndteringen av voldsepisoden på Li skole.  

Voldsepisode i skolen

Skolen og kommunen ser svært alvorlig på hendelse, og har politianmeldt saken.

Tar grep om fremtiden

Formannskapet i Nittedal satte seg på bussen til Drammen, for å lære om byplanlegging og omdømmebygging.

Formannskapet i Nittedal satte seg på bussen til Drammen, for å lære om byplanlegging og omdømmebygging.

Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering