Lytt

Leie av kommunale lokaler

Mange av Nittedal kommunes idretts- og kulturlokaler kan leies til faste treninger eller øvelser gjennom en hel sesong eller til enkeltarrangementer. Både lag, foreninger og privatpersoner kan søke. Merk at det ikke leies ut til privatpersoner med mindre hovedformålet er utøvelse av idretts- eller kulturaktivitet.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hvordan søker jeg?

Sesongleie

1. mars er søknadsfristen for sesongleie i kommunens lokaler for kommende sesong.

Bruk skjemaene under:

Bad Bad

Idrettslokaler Idrettslokaler

Kulturlokaler Kulturlokaler

Merk at tildelt tid kun gjelder for én sesong. Alle nåværende og nye leietakere som ønsker å leie i kommunens lokaler må derfor søke for hver nye leiesesong. Fordelingen gjøres i samarbeid med Nittedal idrettsråd og Nittedal kulturråd.

Tildelte tider leie av idrettslokaler for sesongen 2023/2024

Enkeltarrangementer

Kommunale lokaler fordeles i hovedsak i form av sesongleie. Ledig tid kan benyttes til enkeltarrangementer. Søknader behandles fortløpende.

 • Send skriftlig henvendelse til idrett- og friluftslivskonsulent for leie til idrettsaktiviteter, eller kulturkonsulent for andre arrangementer (kontaktinformasjon finner du nederst på siden). Søknaden kan også sendes til postmottak@nittedal.kommune.no.
 • For raskest mulig behandling bør du ta med:
  • En kort beskrivelse av arrangementet og hvem som deltar.
  • Vil det komme publikum eller er det et lukket arrangement?
  • Ønsket lokale og tid. Om det skal leies for en hel dag må vi vite når dere skal komme og gå slik at alarm o.a. kan stilles inn. Ta gjerne med alternativer i tilfelle førstevalget ikke er ledig.

Idrettslokaler

Bjertneshallen

Bjertneshallen er en flerbrukshall som brukes hovedsaklig som en treningshall.

Bjertneshallen brukes av Bjertnes VGS på dagtid og av idrettslag, organisasjoner og privatpersoner på kveldstid og i helger.

Bjertneshallen har en aktivitetsflate på 28 x 22 m og har god garderobekapasitet.

Hallen har også et aktivitetsrom — Bjertneslabben — som kan leies.

Elvetangenhallen

Elvetangenhallen er en flerbrukshall som i hovedsak brukes til trening. På dagtid brukes den av Elvetangen skole, og av idrettslag, organisasjoner og privatpersoner på kveldstid og i helger.

Aktivitetsflaten er 25 x 45 m med fri takhøyde 7 m. Det er lager for idrettsmateriell, to garderobesett og HC-garderobe.

Hakadalshallen

Hakadalshallen er en flerbrukshall som er godkjent for seriespill i håndball, basket og innebandy.

Hakadalshallen fungerer som gymsal for Hakadal ungdomsskole på hverdager, og som trenings- og kamparena for idrettslag på kveldstid og i helger.

Hallen har 2 sett med garderober, kafeteria m/kjøkken og en tribunekapasitet på 150.

Hakadalshallen har også et mindre aktivitetsrom/treningsrom, Hakadalslabben, som også kan leies.

Lihallen

Lihallen er en flerbrukshall som brukes til seriespill i håndball og innebandy.

Lihallen fungerer som gymsal for skolen på dagtid, og som trenings- og kamparena for idrettslag på kveldstid og i helger.

Lihallen har god garderobekapasitet og en tribunekapasitet på 340 personer.

Lihallen har også et mindre styrketreningsrom, med en buldrevegg, som også kan leies.

Rotneshallen

Rotneshallen er bygget som en ren treningshall uten tribuner. Hallen har ett sett med garderober.

Rotneshallen fungerer som gymsal for Nittedal ungdomsskole på dagtid, og av idrettslag på kveldstid og i helger.

Slattumhallen

Flerbrukshall og turnhall.

Kommunale bad

Se siden om kommunale bad for mer informasjon om Elvetangenbadet, Libadet og Rotnesbadet.

Gymsaler på barneskoler
 • Holumskogen skole
 • Ulverud skole
 • Ulverud grendeskole
 • Slattum skole
 • Sørli skole
 • Rotnes skole
 • Kirkeby skole
 • Hagen skole

Kulturlokaler

Elvetangen amfi

Liten aula med flatt scenegulv på ca. 45 kvm og full takhøyde. Tribune med plass til 200 personer.

Brukes av skolen på dagtid alle hverdager fram til kl 17, og av faste sesongleietakere på kveldstid mandag. Tilgjengelig for enkeltarrangementer tirsdag til søndag.

Kulturenheten administrerer også musikkrom på 76 kvm nær aulaen. Øvrige klasserom administreres av Elvetangen skole. Ta kontakt direkte med skolen for mer informasjon.

Hagen skole

Lokalene på Hagen skole kan brukes på både dag- og kveldstid alle dager. Kulturenheten administrerer flere klasserom, kjøkken, liten aula med fast publikumsamfi, og gymsal.

Nittedal bygdesamling finnes i 1880-bygget på Hagen skole.

HUS aula (Hakadal ungdomsskole)

Brukes av junior- og ungdomsklubb på kveldstid mandager og tirsdager.

Ta kontakt direkte med Hakadal ungdomsskole som administrerer all utleie.

Li aula

Li aula brukes av skolen på dagtid alle hverdager fram til kl 16, av faste sesongleietakere på kveldstid mandag til torsdag.  Tilgjengelig for enkeltarrangementer fredag til søndag.

Klasserom og leie i paviljongene administreres av Li skole. Ta kontakt direkte med skolen for mer informasjon.

NUS aula (Nittedal ungdomsskole)

Aulaen har en scene på ca. 70 kvm med flatt gulv og en fleksibel bakscene, og et fast publikumsamfi.

Brukes av skolen på dagtid alle hverdager fram til kl 16, av faste sesongleietakere på kveldstid mandag, tirsdag, torsdag og ungdomsklubb på onsdager. Tilgjengelig for enkeltarrangementer fredag til søndag.

Kulturenheten administrerer også musikkrom i tilknytning til aulaen. Øvrige klasserom administreres av Nittedal ungdomsskole. Ta kontakt direkte med skolen for mer informasjon.

 

Leiepriser

Innenbygds frivillige lag og foreninger betaler ikke leie for lukkede arrangementer hvor hovedformålet er utøvelse/organisering av kultur- eller idrettsaktivitet.

Ellers henviser vi til fastsatte leiepriser:

Priser for leie av kultur- og idrettslokaler

Bestemmelser om reklame i kommunale idrettsanlegg

Det tillates etter søknad å sette opp reklame ved kommunale idrettsbygg, idrettsanlegg og friluftsanlegg. Hovedbrukerne av idrettshallene og –anleggene har fortrinnsrett til fast innvendig reklame på avtalte steder.

Les våre bestemmelser om reklame i kommunale idrettsanlegg

Kontaktinformasjon

Idrett- og friluftslivskonsulent

Martin Weng

Tlf. 944 25 623

e-post: martin.weng@nittedal.kommune.no

 

Kulturkonsulent

Christina Sjaastad

Tlf: 452 88 422

E-post: christina.sjaastad@nittedal.kommune.no

 

Kommuale bad

Øyvind Telle

Tlf: 977 34 520

e-post: oyvind.telle@nittedal.kommune.no


Publisert: 05.09.2018 16.26
Sist endret: 23.04.2024 13.53